Patrick Reslow()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency City of Malmö, Bench 93
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29

Said and done

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet  Sammanfattning Sverigedemokraterna tillför resurser till Polismyndigheten för att utbilda och anställa 7000 nya poliser fram till 2024. Vi tillför vidare resurser för att kraftigt höja polisens löner


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 92 kB)

Fastställande av faderskap

Motion 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-)

Motion till riksdagen 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-) Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fastställande av faderskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli förälder är en stor händelse i livet, förenad


Utskottsberedning: 2017/18:CU8

Motion 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-) (pdf, 72 kB)

Översyn av diskrimineringslagstiftningen

Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-)

Motion till riksdagen 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-) Översyn av diskrimineringslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I samband med internationella


Utskottsberedning: 2017/18:AU10

Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-) (pdf, 60 kB)

Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen

Motion 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-)

Motion till riksdagen 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-) Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2017/18:CU16

Motion 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-) (pdf, 60 kB)

Lagstöd för tvångsutvisning

Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Lagstöd för tvångsutvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstöd för tvångsutvisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ut- och avvisning av utlänningar


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 68 kB)

Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lättare kunna bryta sekretess i OSL och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:KU34

Motion 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 65 kB)

Granskningsmakten

Motion 2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) Granskningsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett moderniserat ämbetsansvar för högt uppsatta politiker såsom statsråd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:KU36

Motion 2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (pdf, 85 kB)

Grundlag

Motion 2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) Grundlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny programskrivning i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reversera


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7 2017/18:KU28 2017/18:KU34 2017/18:KU36

Motion 2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (pdf, 87 kB)

Återta den svenska förvaltningsrättsliga traditionen

Motion 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) Återta den svenska förvaltningsrättsliga traditionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur och i vad mån det straffrättsliga och allmänna ansvaret för högre myndighetschefer och generaldirektörer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15 2017/18:KU1 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (pdf, 77 kB)

Snabbspår för utvisning

Motion 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) Snabbspår för utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabbspår för utvisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den norska tidningen VG rapporterade den


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15

Motion 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 63 kB)