Patrick Reslow (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 45
Title Jur.kand./Pol.mag./Master of European Affairs
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866434
Email patrick.reslow[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-06-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-11-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-06-21 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2017-06-14

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 10-14.
 • Föräldrar

  Inköpschefen Bert Jönsson och kanslisten Elsie Jönsson, f. Nilsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Ystad 86-90. Wooster High School, Ohio, USA 87-88. Jur.kand., Lunds universitet, 96. Erasmusstudier, Universität Trier, Tyskland 95. Pol.mag., Lunds universitet 97. Master of European Affairs, Lunds universitet 98.
 • Anställningar

  Forskarstuderande, Lunds universitet 00-. Eslövs folkhögskola 02-10. Politisk sekreterare, Malmö kommun 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Burlöv 98-00. Kommunfullmäktig, Malmö 02-. Ersättare, kommunstyrelsen, Malmö 02-10 och Södra innerstadens stadsdelsnämnd 00-02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Burlöv 94-00 och vice ordförande 97-98. 1:e vice ordförande, utbildningsnämnden, Malmö 02-10. Ledamot, Malmöhus läns landsting 91-98. Ledamot, utbildningsnämnden, Malmöhus läns landsting 91-98. 2.e vice ordförande, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 14-. Ersättare, Skolstyrelsen Sjöbo 88-90.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Moderata ungdomsförbund, Sjöbo 85-87. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Sjöbo 87-92, 94-99. Vice ordförande, Moderata ungdomsförbund, Malmö 92-94, 99. Ledamot, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 90-92, 98-99, 1:e vice ordförande, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 92-94. Ordförande, Moderata ungdomsförbund Malmö 99-01. Vice ordförande, Lunds doktorandkår 03-04. Ordförande, Lunds doktorandkår 04-05. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 09-13. Ordförande, Moderaterna i Malmö 13-. Ordförande, Samfällighetsföreningen Skytteltrafiken, Klagshamn 12-.
 • Litteratur

  "Rättspolitik och judiciell kontroll" i: Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling. Rättshistoriska skrifter. Tredje bandet. Stockholm (01). "Juridik och politik i tidigmodern tid. En komparativ analys av revisionsinstitutet" i: Patrick Reslow & Elsa Trolle Önnerfors (red.): Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (01). "Konfederation eller federation. Några historiska reflektioner kring den pågående diskussionen om Europas framtid" : Patrick Reslow (red.), Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (02). "Centralisering och effektivisering. Några betraktelser rörande den tidigmoderna statsapparaten och dess organisation av den högsta domsmakten" i: Ivo Asmus, Heiko Droste & Jens E. Olesen (Hg.), Gemeinsame Bekannte. Schweden und Deutschland in der frühen Neuzeit. Münster (03). "Die Visitation des Tribunals" i: Nils Jörn, Bernhard Distelkamp & Kjell Å Modéer (Hg.), Integration durch Recht: das Wismarer Tribunal (1653-1806). Böhlau (03).

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Motion 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) med anledning av prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att vapenlagen (1996:67) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 76 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. SD, Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU8 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU17 2017/18:JuU25 2017/18:JuU36 2017/18:KrU3 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:TU17
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 144 kB)

Förvaring av samhällsfarliga brottslingar

Motion 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow SD, Förvaring av samhällsfarliga brottslingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förvaring av dömda som bedöms vara farliga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Straffets ändamål i


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 72 kB)

Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2129 av Patrick Reslow (-)

Motion till riksdagen 2017/18:2129 av Patrick Reslow Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under det senaste decenniet


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2129 av Patrick Reslow (-) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2129 av Patrick Reslow (-) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:2524 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:2524 av Jonas Millard m.fl. SD, Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2017/18:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2524 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:2524 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (pdf, 99 kB)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow SD, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Sammanfattning Sverigedemokraterna tillför resurser till Polismyndigheten för att utbilda och anställa 7 000 nya poliser fram till 2024. Vi tillför vidare resurser för att kraftigt höja polisens löner samt förbättra


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 101 kB)

Fastställande av faderskap

Motion 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-)

Motion till riksdagen 2017/18:2128 av Patrick Reslow Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fastställande av faderskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli förälder är en stor händelse i livet, förenad med lycka och glädje,


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-) (pdf, 72 kB)

Översyn av diskrimineringslagstiftningen

Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-)

Motion till riksdagen 2017/18:2233 av Patrick Reslow Översyn av diskrimineringslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I samband med internationella kvinnodagen den


Utskottsberedning: 2017/18:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-) (pdf, 68 kB)

Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen

Motion 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-)

Motion till riksdagen 2017/18:2097 av Patrick Reslow Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 2 juli 2014 infördes


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-) (pdf, 67 kB)

Lagstöd för tvångsutvisning

Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow SD, Lagstöd för tvångsutvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstöd för tvångsutvisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ut- och avvisning av utlänningar i Sverige har länge


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (pdf, 68 kB)