Pål Jonson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 103
Title Fil.dr.
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865802
Email pal.jonson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-10-12 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-09-14 – 2016-10-11
  • Committee on Defence

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2016-10-18 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2016-09-16 – 2016-10-11
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2018-10-09 – 2019-10-31
  • Deputy member 2016-10-26 – 2018-10-09
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2018-09-24 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 16- (ersättare 160914-161011). Extra suppleant justitieutskottet 16 och suppleant 16-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Bo Jonson och Marja Jonson, f. Rönn.
 • Utbildning

  Idrottsgymnasiet, Lycksele, slutår 91. Fil.kand. i internationell politik, Georgetown University, slutår 98. Fil.mag. i europeisk politik, College of Europe, slutår 99. Fil.dr. i krigsvetenskap, King`s College, London, slutår 05.
 • Anställningar

  Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 00-05. Kanslichef, Moderaterna i Europaparlamentet 05-06. Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 06-07. Politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli 07-12. Gästforskare, NATO Defence Collage (NDC) 09. Kommunikationsdirektör, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 13-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Brottsskadenämnden 16-. Ledamot, Rättshjälpsnämnden 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Arvika 06-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, Moderaterna i Värmland 10-12. Generalsekreterare, Svenska Atlantkommittén 13-16. Sekreterare för Allmänna Försvarsföreningen i Värmland 13-15.
 • Litteratur

  The Development of the European Security and Defence Policy (05), NATO`s Article V debate (10), Vart går NATO efter Ukraina? (15).

Said and done

med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2019-01-18

Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. M Frihet, fred och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 129 kB) Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 282 kB)

Säkerhetspolitik för att värna Sverige

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. M Säkerhetspolitik för att värna Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s försvarssamarbete


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Sammanfattning Det försämrade säkerhetsläget kräver att Sveriges försvar måste stärkas. Moderaterna tillgodoser därför Försvarsmaktens äskande om 18 extra miljarder kronor den kommande treårsperioden i syfte


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , 9 bifall,

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. M En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den civil-militära samverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 2 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Civil beredskap

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. M Civil beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: FöU 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Ett starkt försvar för att säkra Sverige

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt försvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 2 procent av BNP i försvarsanslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

Bankers närvaro i landsbygdskommuner

Motion 2018/19:2815 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2815 av Pål Jonson M Bankers närvaro i landsbygdskommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bankers närvaro i landsbygdskommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på riskvilligt kapital och banker utgör


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:2815 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2815 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Åtgärder för att förhindra banvallsbränder

Motion 2018/19:1931 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1931 av Pål Jonson M Åtgärder för att förhindra banvallsbränder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att vidta åtgärder för att förhindra banvallsbränder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det varma


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:1931 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1931 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Stärkt infrastruktur inom stråket Stockholm-Oslo

Motion 2018/19:1924 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1924 av Pål Jonson M Stärkt infrastruktur inom stråket StockholmOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka infrastrukturen inom stråket StockholmOslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norge är Sveriges


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1924 av Pål Jonson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1924 av Pål Jonson (M) (pdf, 71 kB)