Pål Jonson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 73
Title Fil.dr.
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865802
Email pal.jonson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-10-12 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-09-14 – 2016-10-11
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2016-10-18 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2016-09-16 – 2016-10-11
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-10-26 – 2018-10-31

Said and done

Olovlig vistelse

Skriftlig fråga 2017/18:793 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:793 Olovlig vistelse av Pål Jonson (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Enligt 20 kap. 1 utlänningslagen ska en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare

Inlämnad: 2018-02-14 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:793 av Pål Jonson (M) (pdf, 84 kB)

Polisens it-forensiska verksamhet

Skriftlig fråga 2017/18:717 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:717 Polisens it-forensiska verksamhet av Pål Jonson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) It-relaterad brottslighet är den brottslighet som ökat allra snabbast i Sverige. Under det senaste årtiondet har denna form av brottslighet ökat med närmare 900 procent. Samtidigt är polisens

Inlämnad: 2018-02-05 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:717 av Pål Jonson (M) (pdf, 86 kB)

Hög och störande musik från fordon

Interpellation 2017/18:356 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:356 Hög och störande musik från fordon av Pål Jonson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Tidigare under året ställde jag en skriftlig fråga till dåvarande inrikesminister Anders Ygeman om huruvida statsrådet ämnade vidta några åtgärder för att underlätta för kommuner

Inlämnad: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-03-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:356 av Pål Jonson (M) (pdf, 88 kB)

Utvärderingar av forsknings- och innovationsmodeller

Skriftlig fråga 2017/18:715 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:715 Utvärderingar av forsknings- och innovationsmodeller av Pål Jonson (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Det finns fyra myndigheter som finansierar forskning. Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Forte finansierar tillsammans olika former av forskningsprojekt för närmare 12 miljarder

Inlämnad: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:715 av Pål Jonson (M) (pdf, 89 kB)

Omlokaliserade myndigheters ansvar att främja regional forskning och utveckling

Skriftlig fråga 2017/18:714 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:714 Omlokaliserade myndigheters ansvar att främja regional forskning och utveckling av Pål Jonson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Landsbygdskommittén pekade i sitt slutbetänkande på att ca 10 000 statliga myndighetsjobb bör omlokaliseras från Stockholm till andra delar av Sverige. Regeringen

Inlämnad: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:714 av Pål Jonson (M) (pdf, 90 kB)

En svensk-norsk polisstation i Morokulien

Skriftlig fråga 2017/18:372 av Pål Jonson (M)

Fråga 2017/18:372 En svensk-norsk polisstation i Morokulien av Pål Jonson (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Det nordiska polisiära samarbetet har fördjupats genom att riksdagen nyligen biföll propositionen Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater . Den nya lagen

Inlämnad: 2017-11-30 Svarsdatum: 2017-12-21 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:372 av Pål Jonson (M) (pdf, 93 kB)

Sveriges relation till USA och Nato

Interpellation 2017/18:228 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:228 Sveriges relation till USA och Nato av Pål Jonson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) I en intervju i en av världens mest ansedda dagstidningar The New York Times den 18 november beskrivs utrikesminister Margot Wallströms personliga livsöde på ett gripande sätt. Men utrikesministern

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:228 av Pål Jonson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges relation till USA och Nato

Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme

Interpellation 2017/18:227 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:227 Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme av Pål Jonson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Utrikesminister Margot Wallström har angivit att hon anser att ett svenskt medlemskap i Nato inte är önskvärt. Utrikesministern har motiverat detta med att den svenska militära

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:227 av Pål Jonson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme

Säkerhetsbrister i offentliga it-system

Interpellation 2017/18:208 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:208 Säkerhetsbrister i offentliga it-system av Lotta Finstorp (M) till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) Ekot i Sveriges Radio har gjort en kartläggning över säkerhetsbrister i offentliga it-system. Det visade sig att tusentals sårbara system fanns i ett flertal myndigheter,

Inlämnad: 2017-11-22 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:208 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetsbrister i offentliga it-system

Ett svenskt veterancenter

Interpellation 2017/18:168 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2017/18:168 Ett svenskt veterancenter av Pål Jonson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Utredningen Svensk veteranpolitik – Ett ansvar för hela samhället (SOU 2014:27) föreslog att ett veterancenter för militär och civil personal bör upprättas. Veterancentret bör syfta till att stödja

Inlämnad: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:168 av Pål Jonson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett svenskt veterancenter