Pål Jonson(Mod)

Pål Jonson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 73
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865802
Email pal.jonson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-10-12 – 2018-09-24
  • Alternate member 2016-09-14 – 2016-10-11
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2016-10-18 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2016-09-16 – 2016-10-11
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-10-26 – 2020-10-26

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:397 av Pål Jonson (M) 9 may 2017 Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser
Interpellationsdebatt 2016/17:386 av Pål Jonson (M) 4 april 2017 Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter
Interpellationsdebatt 2016/17:385 av Pål Jonson (M) 4 april 2017 Multikriminella ligor i västra Sverige
Utrikespolitisk debatt 15 february 2017 Utrikespolitisk debatt

En tullstation på E16

Skriftlig fråga 2016/17:1254 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1254 En tullstation på E16 av Pål Jonson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en klareringsstation för Tullverket. Genom tullstationer kan Sverige säkerställa att skatter och avgifter tas ut i samband med in- och utförsel av varor samt bekämpa

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1254 av Pål Jonson (M) (pdf, 74 kB)

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en lagstiftning om zonförbud


Utskottsberedning: JuU

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

Interpellation 2016/17:397 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2016/17:397 Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser av Pål Jonson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under den utrikespolitiska debatten den 14 februari 2017 framhöll utrikesministern vid en replikväxling om Natos gemensamma försvarsförpliktelser att just nu vet vi ingenting om dessa

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:397 av Pål Jonson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter

Interpellation 2016/17:386 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2016/17:386 Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter av Pål Jonson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Inom stråket Stockholm–Oslo bor närmare 3,4 miljoner människor, fördelade på ett femtiotal kommuner. Ett stort antal resor och transporter genomförs inom stråket varje

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:386 av Pål Jonson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter

Multikriminella ligor i västra Sverige

Interpellation 2016/17:385 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2016/17:385 Multikriminella ligor i västra Sverige av Pål Jonson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det finns ett antal multikriminella ligor i västra Sverige som försörjer sig genom narkotikasmuggling, inbrott, stölder och häleriverksamhet. Många av dessa ligor, vars medlemmar ofta har utländskt

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:385 av Pål Jonson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Multikriminella ligor i västra Sverige

Säkerhetsskyddet i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1096 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1096 Säkerhetsskyddet i Sverige av Pål Jonson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Samtidigt varnar Säpos generaldirektör Anders Tornberg för stora brister i Sveriges säkerhetsskydd i myndighetens årsredovisning för 2016. De brister

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1096 av Pål Jonson (M) (pdf, 89 kB)

Utländska studenter vid svenska folkhögskolor

Skriftlig fråga 2016/17:995 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:995 Utländska studenter vid svenska folkhögskolor av Pål Jonson (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Svenska institutet har tidigare utdelat stipendier för utländska studenter för att studera vid svenska folkhögskolor genom så kallad friplatstermin. I år har Svenska institutet drabbats av nedskärningar

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:995 av Pål Jonson (M) (pdf, 77 kB)

Avspänning i relationen till Ryssland

Skriftlig fråga 2016/17:989 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:989 Avspänning i relationen till Ryssland av Pål Jonson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2017 framhöll statsminister Stefan Löfven i sitt anförande att regeringen ska verka för avspänning i relationen till Ryssland. Det är naturligtvis alltid

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:989 av Pål Jonson (M) (pdf, 77 kB)

Hemvärnet som stöd till polisen

Skriftlig fråga 2016/17:969 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:969 Hemvärnet som stöd till polisen av Pål Jonson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I Försvarsberedningens slutbetänkande (Ds 2014:20) framgår det att hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i ökad utsträckning kan komplettera polisen vid särskilda händelser. Uppgifter som skulle kunna lösas

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:969 av Pål Jonson (M) (pdf, 77 kB)

Tullen i Hån

Skriftlig fråga 2016/17:968 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:968 Tullen i Hån av Pål Jonson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt uppgifter i medierna har Tullverket övervägt att stänga sin tullstation i Hån i Årjängs kommun under natten. Detta kan komma att medföra betydande problem för den lastbilstrafik som korsar gränsen mellan Sverige

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:968 av Pål Jonson (M) (pdf, 75 kB)