Pål Jonson(Mod)

Pål Jonson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 73
Title Fil.dr.
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865802
Email pal.jonson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-10-12 – 2018-09-24
  • Alternate member 2016-09-14 – 2016-10-11
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2016-10-18 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2016-09-16 – 2016-10-11
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2016-10-26 – 2020-10-26

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:JuU15 14 june 2017 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
Interpellationsdebatt 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) 9 june 2017 Omlokalisering av myndigheter
Debatt om förslag 2016/17:UU3 1 june 2017 Norden
Interpellationsdebatt 2016/17:397 av Pål Jonson (M) 9 may 2017 Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

Ökat stöd till Ukraina

Skriftlig fråga 2016/17:1642 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1642 Ökat stöd till Ukraina av Pål Jonson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Det råder en bred politisk samsyn i riksdagen om vikten av att stödja Ukrainas suveränitet och territoriella integritet i ljuset av Rysslands illegala annektering av Krim samt dess aktiva stöd till rebeller i

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-06-29 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1642 av Pål Jonson (M) (pdf, 76 kB)

Störande musik från fordon

Skriftlig fråga 2016/17:1614 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1614 Störande musik från fordon av Pål Jonson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I ett antal kommuner i Värmlands län förekommer problem med störningar från fordon som spelar mycket hög musik. I Arvika kommun är problemet speciellt utbrett och har lett till folkliga protester och stor frustration.

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1614 av Pål Jonson (M) (pdf, 76 kB)

Lantmäteriets handläggningstider

Skriftlig fråga 2016/17:1573 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1573 Lantmäteriets handläggningstider av Pål Jonson (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Lantmäteriet har under en längre tid fått omfattande kritik för långa handläggningstider. Detta är inte överraskande då den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden som kommit in till Lantmäteriet de

Inlämnad: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1573 av Pål Jonson (M) (pdf, 76 kB)

Talerätten vid jakt

Skriftlig fråga 2016/17:1572 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1572 Talerätten vid jakt av Pål Jonson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Sverige är sedan 2005 part till konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, den så kallade Århuskonventionen. Detta gör det

Inlämnad: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1572 av Pål Jonson (M) (pdf, 75 kB)

Skyddet mot cyberangrepp

Interpellation 2016/17:548 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2016/17:548 Skyddet mot cyberangrepp av Pål Jonson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Under våren 2017 har ett antal aktörer i Sverige utsatts för omfattande cyberangrepp. I april framkom det att Sverige var ett av de länder som under en längre tid drabbats av cyberangreppet Cloud Hopper. Detta

Inlämnad: 2017-05-30 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:548 av Pål Jonson (M) (pdf, 82 kB)

Omlokalisering av myndigheter

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:531 Omlokalisering av myndigheter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen har tidigare aviserat att man avser att omlokalisera statliga myndigheter och därmed flytta ut statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet. Även den parlamentariska

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:531 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Omlokalisering av myndigheter

En tullstation på E16

Skriftlig fråga 2016/17:1254 av Pål Jonson (M)

Fråga 2016/17:1254 En tullstation på E16 av Pål Jonson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en klareringsstation för Tullverket. Genom tullstationer kan Sverige säkerställa att skatter och avgifter tas ut i samband med in- och utförsel av varor samt bekämpa

Inlämnad: 2017-04-20 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1254 av Pål Jonson (M) (pdf, 74 kB)

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en lagstiftning om zonförbud


Utskottsberedning: 2016/17:JuU15

Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

Interpellation 2016/17:397 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2016/17:397 Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser av Pål Jonson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Under den utrikespolitiska debatten den 14 februari 2017 framhöll utrikesministern vid en replikväxling om Natos gemensamma försvarsförpliktelser att just nu vet vi ingenting om dessa

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-05-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:397 av Pål Jonson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter

Interpellation 2016/17:386 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2016/17:386 Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter av Pål Jonson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Inom stråket Stockholm–Oslo bor närmare 3,4 miljoner människor, fördelade på ett femtiotal kommuner. Ett stort antal resor och transporter genomförs inom stråket varje

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-04-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:386 av Pål Jonson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter