Oscar Sjöstedt (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 323
Title Nationalekonom.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866449
Email oscar.sjostedt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-12-20
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-12-20
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2014-10-14 – 2014-10-23
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Motion 2017/18:4087 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4087 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:4087 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:4087 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Motion 2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likabehandling och tillkännager


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4086 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

med anledning av prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Motion 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kapitalfrigöringskrediter ska undantas från amorteringsregelverket och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FiU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i de delar som avser krav på att tillhandahållande av hållbarhetsinformation


Utskottsberedning: 2017/18:FiU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 77 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017

Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i


Utskottsberedning: 2017/18:FiU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 116 kB)

Budgetpropositionen för 2018

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2018 1   Sammanfattning Satsningar 2018 2019 2020 Sänkt inkomstskatt låg- och medelinkomsttagare 20,0 20,0 20,0 Sänkt marginalskatt 5,5 5,8 6,0 Satsningar mot äldrefattigdom        


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 609 kB) Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 925 kB)

Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. SD Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka ledningsstrukturen kring arbetet med finansiell stabilitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:FiU13 2017/18:FiU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:219 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Motion 2017/18:305 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:305 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:219 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även Riksgälden,


Utskottsberedning: 2017/18:FiU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:305 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:305 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)