Olof Lavesson (Mod)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency City of Malmö
Born 1976

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Chair 2015-09-22 – 2018-09-24
  • Member 2015-09-18 – 2015-09-22
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-01-28 – 2015-12-15
  • Chair 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy Chair 2015-01-20 – 2015-12-10
  • Member 2015-01-20 – 2015-01-20

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot kulturutskottet 06-10 och ordförande 15-. Ledamot näringsutskottet 10-14 och skatteutskottet 14-15. Suppleant konstitutionsutskottet 06-10, kulturutskottet 10-14, finansutskottet 14-15 och utrikesutskottet 15. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15. Suppleant EU-nämnden 14-.
 • Föräldrar

  Textilläraren Gunnel Lavesson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Petri skola i Malmö, slutår 95. Statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och företagsekonomi, Lunds universitet.
 • Anställningar

  Nattportier, Hotell Jägersro, Malmö 97-98. Informationssekreterare, Moderaterna i Södra och Västra Skåne 98. Politisk sekreterare, Moderaterna, Malmö stad 98-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Operahögskolan 05-14. Styrelseledamot, Länspolisstyrelsen 98. Suppleant, Presstödsnämnden 06-09, ledamot 09-11. Ledamot, Svenska institutets insynsråd 11-. Ledamot, Länsstyrelsen i Skånes insynsråd 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Malmö 02-06 och 10-15. Ledamot, kulturstödsnämnden 94-95, biblioteksnämnden 95-97, Västra innerstadens stadsdelsnämnd 95-98, polisnämnden 95-98, kulturnämnden 97-02 och Öresundskommittén 10-14. Styrelseledamot, Malmö opera och musikteater 97-07. Ersättare, regionfullmäktige 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Stiftelsen Dansens Hus 09-15 och Unga Danskompaniet 06-10. Ordförande, MSU, Malmö kommun 93 och MSU, Malmöhus län 93-95. 1:e vice ordförande, MUF, Malmöhus län 95-98. Ledamot, kretsstyrelsen, Malmö kommun 97-06.
 • Bostadsort

  Malmö

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

Motion 2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till beslut med ändringen att de sändningstillstånd som utfärdas närmast efter ikraftträdandet


Utskottsberedning: 2018/19:KrU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Uttalandet om stöd till filmskapare

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:547 Uttalandet om stöd till filmskapare av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under filmfestivalen i Cannes uttalade sig Filminstitutets vd Anna Serner om ett förslag om att år 2020 bara ge produktionsstöd till filmer skapade av kvinnor. Uttalandet kan inte betraktas

Inlämnad: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-28 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:547 av Olof Lavesson (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uttalandet om stöd till filmskapare

med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna

Motion 2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till övergripande mål för de kommunala kulturskolorna. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KrU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:4120 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Kulturmomsen

Interpellation 2017/18:478 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:478 Kulturmomsen av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vid det filmpolitiska toppmötet i Göteborg i februari hävdade Miljöpartiets kulturpolitiske talesperson Niclas Malmberg på fullt allvar att de som talar om att det finns en kulturmoms i Sverige har fel. Utifrån

Inlämnad: 2018-04-06 Svarsdatum: 2018-05-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:478 av Olof Lavesson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturmomsen

Rörelsernas museum i Malmö

Skriftlig fråga 2017/18:1107 av Olof Lavesson (M)

Fråga 2017/18:1107 Rörelsernas museum i Malmö av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I september förra året meddelade regeringen att Malmö stad under 2018 ska tilldelas fem miljoner för att gå vidare med arbetet kring Rörelsernas museum. Det som har utlovats är ett museum med lokal förankring,

Inlämnad: 2018-03-28 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1107 av Olof Lavesson (M) (pdf, 84 kB)

Ministerns styrning av kulturpolitiken

Skriftlig fråga 2017/18:1095 av Olof Lavesson (M)

Fråga 2017/18:1095 Ministerns styrning av kulturpolitiken av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Kultur- och demokratiministerns sätt att styra kulturpolitiken har den senaste tiden varit föremål för en aktiv diskussion. Häromveckan sa Alliansen ifrån med anledning av regeringens arkitekturproposition,

Inlämnad: 2018-03-23 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1095 av Olof Lavesson (M) (pdf, 87 kB)

med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

Motion 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. M, KD, C, L med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som föreslås i motionen om ett nytt nationellt mål för arkitektur-form- och designpolitiken. Inledning Sverige växer och behovet


Utskottsberedning: 2017/18:CKrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L) (pdf, 84 kB)

Hanteringen av demokratifrågor

Interpellation 2017/18:384 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:384 Hanteringen av demokratifrågor av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Kultur- och demokratiministerns arbete med demokratifrågor har tidigare väckt många frågor. Den kritik som hon fick förra året för arbetet mot våldsbejakande extremism ledde sedermera till

Inlämnad: 2018-02-19 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:384 av Olof Lavesson (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hanteringen av demokratifrågor

Framtiden för den statliga filmpolitiken

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:178 Framtiden för den statliga filmpolitiken av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP DN Kultur rapporterar om en ökande konflikt kring den statliga filmpolitiken. Svenska Filminstitutet beskriver situationen som mycket allvarligt och man befarar att hälften av landets

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för den statliga filmpolitiken

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. M En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration inom Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)