Olof Lavesson(Mod)

Olof Lavesson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 63
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864696
Email olof.lavesson[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Chair
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Chair 2015-09-22 – 2018-09-24
  • Member 2015-09-18 – 2015-09-22
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-01-28 – 2015-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy Chair 2015-01-20 – 2015-12-10
  • Member 2015-01-20 – 2015-01-20

Said and done

Evenemangslistan

Interpellation 2016/17:389 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2016/17:389 Evenemangslistan av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I februari 2016 redovisade Myndigheten för press, radio och tv sitt förslag till evenemangslista. Denna gång har uppdraget utformats med ett villkor om högre befolkningstäckning än vad som tidigare

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:389 av Olof Lavesson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Evenemangslistan

med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Motion 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Sammanfattning Att verka för ett rikt och nyskapande kulturliv som är tillgängligt för alla människor samt att bevara och tillgängliggöra kulturarvet är viktiga uppgifter för hela


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt övergå från dagens lagreglering av åldersgränser


Utskottsberedning: 2016/17:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3532 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L) (pdf, 69 kB)

Framtiden för public service

Interpellation 2016/17:132 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2016/17:132 Framtiden för public service av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Det senaste året har det förts en intensiv debatt om public service. Public service berör. Public service stör. Det ska också public service göra. Att public service väcker engagemang

Inlämnad: 2016-11-16 Svarsdatum: 2016-12-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:132 av Olof Lavesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för public service

Kungliga Operan

Interpellation 2016/17:47 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2016/17:47 Kungliga Operan av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) När den planerade renoveringen av Kungliga Operan debatterades i riksdagen den 22 april var beskedet från kultur- och demokratiministern att regeringen inom kort skulle återkomma med besked kring

Inlämnad: 2016-10-12 Svarsdatum: 2016-10-25 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:47 av Olof Lavesson (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kungliga Operan

Utbyggnader av vägsträckor

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) Utbyggnader av vägsträckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den beslutade utbyggnaden av E22 Fjälkinge–Gualöv bör genomföras enligt plan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3215 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Reformer för en bättre hbtq-politik

Motion 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU SoU 2016/17:AU14 2016/17:AU5 2016/17:CU10 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:KrU4 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9 2016/17:UbU1 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 17 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 122 kB)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter

Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Kreativa näringar

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre statistik över de kreativa näringarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:NU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Strandskydd

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur – och fritidsliv.


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)