Olof Lavesson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 92
Born 1976
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864696
Email olof.lavesson[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Chair
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Chair 2015-09-22 – 2018-09-24
  • Member 2015-09-18 – 2015-09-22
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-01-28 – 2015-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy Chair 2015-01-20 – 2015-12-10
  • Member 2015-01-20 – 2015-01-20

Said and done

Hanteringen av demokratifrågor

Interpellation 2017/18:384 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:384 Hanteringen av demokratifrågor av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Kultur- och demokratiministerns arbete med demokratifrågor har tidigare väckt många frågor. Den kritik som hon fick förra året för arbetet mot våldsbejakande extremism ledde

Inlämnad: 2018-02-19 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:384 av Olof Lavesson (M) (pdf, 88 kB)

Framtiden för den statliga filmpolitiken

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2017/18:178 Framtiden för den statliga filmpolitiken av Olof Lavesson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) DN Kultur rapporterar om en ökande konflikt kring den statliga filmpolitiken. Svenska Filminstitutet beskriver situationen som ”mycket allvarligt” och man befarar att

Inlämnad: 2017-11-20 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2017/18:178 av Olof Lavesson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för den statliga filmpolitiken

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: 2017/18:UU18

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Infrastruktur i Skåne

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Reformer för en bättre hbtq-politik

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. M Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga straffbestämmelsen


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:CU14 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:KrU2 2017/18:KU16 2017/18:SfU3 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 4 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

En modern politik för civilsamhället

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) En modern politik för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att systematiskt sammanställa goda exempel på samarbeten som finns


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Elområden - en dyr historia för Sydsverige

Motion 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Elområden – en dyr historia för Sydsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elområdesindelningen och dess effekter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:NU9

Motion 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:KrU1 2017/18:KrU2 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Kultur, idrott och hälsa

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur, idrott och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera ett samlat arbete mellan stat och idrottsrörelse mot osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:KrU5 2017/18:SoU13 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)