Olle Thorell (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västmanland County, Bench 47
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864393
Email olle.thorell[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-04-02 – 2022-09-26
  • Ledig 2016-08-15 – 2017-04-01
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2016-08-14
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Deputy member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Deputy member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Deputy member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Deputy member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Deputy member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Chair 2014-11-20 – 2018-10-28
  • Member 2014-10-28 – 2014-11-20
  • Deputy member 2011-03-16 – 2014-10-28
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2018-10-24 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2015-10-20 – 2018-10-02
  • Deputy member 2010-11-17 – 2011-03-16
  • Member 2018-10-24 – 2018-10-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utrikesutskottet 10- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15 och 16. Suppleant civilutskottet 06-10, utrikesutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, miljö- och jordbruksutskottet 10-14, utbildningsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10-14. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa - Medelhavsområdet 10 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11-14, ledamot 14 och ordförande 14-. Suppleant Utrikesnämnden 15-.
 • Föräldrar

  Ingenjören Lars Håkan Thorell och läraren Kia Ericson, f. Scherlund.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, ekonomisk linje, Hallstahammar, slutår 87. Jamestown High School, Jamestown New York, slutår 86. Deltidsstudier vid Uppsala universitet 92-94. Statsvetenskap och ekonomisk historia, Mälardalens högskola 04-06.
 • Anställningar

  Sfi-lärare, ABF Hedemora 90-95. Komvux uppdragsutbildning, Sala 95-98. Högstadielärare, Surahammars kommun 98-04.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Svenska Unescorådet 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Vice ordförande, kommunstyrelsen, Surahammar 02-06.
 • Bostadsort

  Surahammar

Said and done

Strömsholms kanal

Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2671 av Olle Thorell S Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Strömsholms kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en viktig angelägenhet för såväl kanalbolagets


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S) (pdf, 71 kB)

E18 Köping-Västjädra

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skyndsamt bygga motorvägsstandard på E18 på sträckan mellan Köping och Västjädra och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Gör MDH till tekniskt universitet

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. S Gör MDH till tekniskt universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälardalens högskola MDH är en viktig kompetensförsörjare i regionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Byggnation av en ny Hjulstabro

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. S Byggnation av en ny Hjulstabro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att så snart som möjligt påbörja byggnationen av en ny Hjulstabro på väg 55 och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

ROT-avdrag utomlands

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. S ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. S En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre fungerande samordning mellan statens, regionernas, kommunernas och arbetsgivarnas resurser för att säkra att alla får


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Avveckla EBO-lagen

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. S Avveckla EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avvecklande av EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Integration och etablering av nyanlända är en stor och viktig utmaning för hela


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Åldersverifikation för att skydda barn mot porr

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. S Åldersverifikation för att skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Bredbandsutbyggnad i hela landet

Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson båda S Bredbandsutbyggnad i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S) (pdf, 75 kB)