Olle Felten(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 286
Title Företagare.
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865306
Email olle.felten[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-10-21 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-10-20
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-04-16 – 2018-09-24
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2017-01-11 –
  • Deputy member 2014-10-23 – 2017-01-11

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även sjöfart som går mellan


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 410 kB) Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 425 kB)

Vård på lika villkor för hela befolkningen - likvärdiga patientavgifter

Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) Vård på lika villkor för hela befolkningen – likvärdiga patientavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa principen att jämlika patientavgifter, för en viss vårdåtgärd,


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (pdf, 64 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, Tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraternas


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 76 kB)

Arbetet med Sveriges skatteavtal

Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) Arbetet med Sveriges skatteavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med uppdatering av Sveriges bilaterala skatteavtal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Frivillig inkomstdelning - en fråga om jämställdhet

Motion 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD) Frivillig inkomstdelning – en fråga om jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för en stärkt ekonomisk jämställdhet mellan makar och människor som lever i


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 63 kB)

Förändring av tonnagebeskattningssystemet

Motion 2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD) Förändring av tonnagebeskattningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga tonnageskattesystemet till att gälla även svensk kustsjöfart och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Rättvis reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Motion 2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD) Rättvis reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en förändring av villkoren för reavinstbeskattning


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 82 kB)

Utveckla modellen för konsekvensutredningar i lagförslag

Motion 2017/18:1742 av Olle Felten (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1742 av Olle Felten (SD) Utveckla modellen för konsekvensutredningar i lagförslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra metoderna för framtagning av konsekvensanalyser av propositioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:1742 av Olle Felten (SD) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:1742 av Olle Felten (SD) (pdf, 55 kB)

Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka ledningsstrukturen kring arbetet med finansiell stabilitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Säkra tillgången på kontanter i samhället

Motion 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD) Säkra tillgången på kontanter i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontanter ska vara ett giltigt betalningsmedel i hela Sverige och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 72 kB)