Olle Felten(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 286
Title Företagare.
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865306
Email olle.felten[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-10-21 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-10-20
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-04-16 – 2018-09-24
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2017-01-11 –
  • Deputy member 2014-10-23 – 2017-01-11

Said and done

med anledning av proposition 2017/18:55 Utökad insyn i finansiering av partier

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) med anledning av proposition 2017/18:55 Utökad insyn i finansiering av partier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera väsentliga delar av propositionens förslag och tillkännager detta

2017-12-07

Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:3945 av Olle Felten m.fl. (SD, -) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Motion 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kapitalfrigöringskrediter ska undantas från amorteringsregelverket och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FiU19

Motion 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3935 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

med anledning av skr. 2017/18:27 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

Motion 2017/18:3921 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3921 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av skr. 2017/18:27 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i redovisningen av skatteutgifter införa tydligare


Utskottsberedning: 2017/18:SkU7

Motion 2017/18:3921 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3921 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 67 kB)

med anledning av prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Motion 2017/18:3919 av David Lång och Olle Felten (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3919 av David Lång och Olle Felten (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Långtidsprognoser gör gällande att det offentliga


Utskottsberedning: 2017/18:SkU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3919 av David Lång och Olle Felten (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3919 av David Lång och Olle Felten (båda SD) (pdf, 63 kB)

med anledning av prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Motion 2017/18:3914 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3914 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Regelverket för fåmansbolag, de s.k. 3:12-reglerna, är en komplex och


Utskottsberedning: 2017/18:SkU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3914 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3914 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 68 kB)

med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även sjöfart som går mellan


Utskottsberedning: 2017/18:SkU3

Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 410 kB) Motion 2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 425 kB)

Vård på lika villkor för hela befolkningen - likvärdiga patientavgifter

Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) Vård på lika villkor för hela befolkningen – likvärdiga patientavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa principen att jämlika patientavgifter, för en viss vårdåtgärd,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD) (pdf, 64 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, Tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraternas


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 76 kB)

Arbetet med Sveriges skatteavtal

Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) Arbetet med Sveriges skatteavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med uppdatering av Sveriges bilaterala skatteavtal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Frivillig inkomstdelning - en fråga om jämställdhet

Motion 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD) Frivillig inkomstdelning – en fråga om jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för en stärkt ekonomisk jämställdhet mellan makar och människor som lever i


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 63 kB)