Nina Kain (SweDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County South
Born 1973

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-30 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant utbildningsutskottet 14- och trafikutskottet 14-.

Said and done

Webb-TV

 
Statsministerns frågestund 4 june 2015 Statsministerns frågestund
Debatt om förslag 2014/15:TU4 26 november 2014 Tydlig prisuppgift vid taxiresor

med anledning av prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning

Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att den verksamhet som föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3249 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

En skola i världsklass

Motion 2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. SD En skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux ska få ett statligt huvudmannaskap, samt att regeringen skyndsamt ska utreda hur övergången till


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 39 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:1847 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Körkortskontroll vart 20:e år

Motion 2015/16:1826 av Nina Kain (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1826 av Nina Kain SD Körkortskontroll vart 20:e år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa hälsokontroll för körkortsinnehavare vart 20:e år och tillkännager detta för regeringen. Motivering Då och då stöter


Utskottsberedning: 2015/16:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1826 av Nina Kain (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1826 av Nina Kain (SD) (pdf, 57 kB)

Larm i taxibilar

Motion 2015/16:1825 av Nina Kain (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1825 av Nina Kain SD Larm i taxibilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för chaufförens säkerhet införa krav på larm i taxibilar kopplat till vaktbolag eller polis och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Taxi Stockholm


Utskottsberedning: 2015/16:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1825 av Nina Kain (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1825 av Nina Kain (SD) (pdf, 59 kB)

Tillåtande av högersväng vid rött ljus

Motion 2015/16:1824 av Nina Kain (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1824 av Nina Kain SD Tillåtande av högersväng vid rött ljus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra det lagligt att svänga höger vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Motivering På många ställen i


Utskottsberedning: 2015/16:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1824 av Nina Kain (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1824 av Nina Kain (SD) (pdf, 57 kB)

Effektivare persontransport med 130 km/h på motorväg

Motion 2015/16:1823 av Nina Kain (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1823 av Nina Kain SD Effektivare persontransport med 130 km/h på motorväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en eventuell hastighetshöjning på motorväg till 130 km/h och tillkännager detta för regeringen. Motivering På svenska


Utskottsberedning: 2015/16:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1823 av Nina Kain (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1823 av Nina Kain (SD) (pdf, 57 kB)

Förbud mot att uppehålla sig i trafikkorsning

Motion 2015/16:1822 av Nina Kain (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1822 av Nina Kain SD Förbud mot att uppehålla sig i trafikkorsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett eventuellt förbud mot att uppehålla sig i trafikkorsning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I många länder


Utskottsberedning: 2015/16:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1822 av Nina Kain (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1822 av Nina Kain (SD) (pdf, 57 kB)

Krav på taxiförare

Motion 2015/16:1793 av Nina Kain (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1793 av Nina Kain SD Krav på taxiförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa hårdare krav på språkkunskaper hos taxichaufförer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa


Utskottsberedning: 2015/16:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1793 av Nina Kain (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1793 av Nina Kain (SD) (pdf, 58 kB)

Ridning som friskvård

Motion 2015/16:1792 av Nina Kain (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1792 av Nina Kain SD Ridning som friskvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ridning ska falla under friskvårdsbidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ridsporten är väldigt stor i Sverige och engagerar drygt en halv


Utskottsberedning: 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1792 av Nina Kain (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1792 av Nina Kain (SD) (pdf, 56 kB)

Ledarskapsutbildning för lärare

Motion 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. SD Ledarskapsutbildning för lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ledarskapsutbildning ska vara en integrerad del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan dras med


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)