Niklas Wykman(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 285
Title Doktorand.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864903
Email niklas.wykman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-01-27 – 2016-06-07
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2016-06-07 – 2017-10-13
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) 9 june 2017 Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm
Debatt om förslag 2016/17:AU13 7 june 2017 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning
Interpellationsdebatt 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) 2 june 2017 Surrogatmoderskap i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) 2 june 2017 Incitament att jobba

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU2

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: AU JuU KrU SfU UbU 2017/18:AU1 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Införande av nationell plattform inspirerad av X-Road i Sverige

Motion 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M) Införande av nationell plattform inspirerad av X-Road i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att Sverige inför en nationell


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M) (pdf, 70 kB)

Förstärkt revision i landets kommuner och landsting

Motion 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M) Förstärkt revision i landets kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förstärkt revision i landets kommuner och landsting och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M) (pdf, 59 kB)

med anledning av prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Motion 2017/18:307 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:307 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Motivering Åtgärder


Utskottsberedning: 2017/18:AU3

Motion 2017/18:307 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:307 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:526 Fler vägar till jobb – östlig förbindelse i Stockholm av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. I dag står Stockholms län för ungefär 30 procent av landets bnp och en tredjedel av Sveriges nyföretagande.

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm

Incitament att jobba

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:521 Incitament att jobba av Sofia Fölster (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) DN rapporterade den 11 maj om att jobbklyftan blir allt djupare. Samtidigt som arbetslösheten är låg bland svenskfödda stiger nu arbetslösheten bland utrikes födda. 123 kommuner

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Incitament att jobba

Surrogatmoderskap i Sverige

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:517 Surrogatmoderskap i Sverige av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) På senare tid har medierna uppmärksammat att många par som har svårt att få barn åker utomlands för att ta hjälp av en surrogatmoder. De tvingas då ofta betala hundratusentals kronor bara för att bli föräldrar.

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Surrogatmoderskap i Sverige

Den ökande arbetslösheten

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:516 Den ökande arbetslösheten av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik så ökar arbetslösheten i Sverige, vilket inte har skett sedan 2013 och är en oroande utveckling. Regeringen har haft goda möjligheter

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den ökande arbetslösheten