Niklas Wykman(Mod)

Niklas Wykman (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 285
Title Doktorand.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864903
Email niklas.wykman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-01-27 – 2016-06-07
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2016-06-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) 9 june 2017 Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm
Debatt om förslag 2016/17:AU13 7 june 2017 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning
Interpellationsdebatt 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) 2 june 2017 Surrogatmoderskap i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) 2 june 2017 Incitament att jobba

Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:526 Fler vägar till jobb – östlig förbindelse i Stockholm av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. I dag står Stockholms län för ungefär 30 procent av landets bnp och en tredjedel av Sveriges nyföretagande. Enligt

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-06-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm

Incitament att jobba

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:521 Incitament att jobba av Sofia Fölster (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) DN rapporterade den 11 maj om att jobbklyftan blir allt djupare. Samtidigt som arbetslösheten är låg bland svenskfödda stiger nu arbetslösheten bland utrikes födda. 123 kommuner

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:521 av Sofia Fölster (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Incitament att jobba

Surrogatmoderskap i Sverige

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:517 Surrogatmoderskap i Sverige av Sofia Fölster (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) På senare tid har medierna uppmärksammat att många par som har svårt att få barn åker utomlands för att ta hjälp av en surrogatmoder. De tvingas då ofta betala hundratusentals kronor bara för att bli föräldrar.

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:517 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Surrogatmoderskap i Sverige

Den ökande arbetslösheten

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:516 Den ökande arbetslösheten av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik så ökar arbetslösheten i Sverige, vilket inte har skett sedan 2013 och är en oroande utveckling. Regeringen har haft goda möjligheter

Inlämnad: 2017-05-11 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:516 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den ökande arbetslösheten

Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Interpellation 2016/17:474 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:474 Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det råder högkonjunktur, vilket gör att det skapas många jobb på svensk arbetsmarknad. Det är bra och gör att de som står väl rustade inte

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:474 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Tudelningen på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2016/17:443 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:443 Tudelningen på svensk arbetsmarknad av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Svensk arbetsmarknad är tudelad. Samtidigt som de flesta har relativt goda möjligheter att hitta arbete växer antalet arbetssökande som stått utan jobb en längre tid.

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:443 av Niklas Wykman (M) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tudelningen på svensk arbetsmarknad

Tudelningen på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2016/17:360 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:360 Tudelningen på svensk arbetsmarknad av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Svensk arbetsmarknad är tudelad. Samtidigt som de flesta har relativt goda möjligheter att hitta arbete växer antalet arbetssökande som stått utan jobb en längre tid.

Inlämnad: 2017-03-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:360 av Niklas Wykman (M) (pdf, 95 kB)

Insatser för ett längre arbetsliv

Interpellation 2016/17:269 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:269 Insatser för ett längre arbetsliv av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sveriges demografiska utveckling, där vi lever längre och är friska längre upp i åren, ställer krav på ett förlängt arbetsliv. Det handlar dels om att fler behöver etablera

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:269 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för ett längre arbetsliv

Särskild löneskatt för äldre

Interpellation 2016/17:255 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:255 Särskild löneskatt för äldre av Helena Bouveng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Den svenska ekonomin går på högvarv. Det är positivt, men Sverige står inför stora utmaningar. Regeringens egna prognoser visar att inom bara några år kommer omkring en miljon människor att

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:255 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild löneskatt för äldre

med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en annan inriktning på jämställdhetspolitiken och


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 76 kB)