Niklas Wykman(Mod)

Niklas Wykman (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 285
Title Doktorand.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864903
Email niklas.wykman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-01-27 – 2016-06-07
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2016-06-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:443 av Niklas Wykman (M) 2 may 2017 Tudelningen på svensk arbetsmarknad
Frågestund 16 march 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:AU16 16 march 2017 Arbetsmarknadsutredningen
Interpellationsdebatt 2016/17:269 av Niklas Wykman (M) 24 february 2017 Insatser för ett längre arbetsliv

Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:526 Fler vägar till jobb – östlig förbindelse i Stockholm av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. I dag står Stockholms län för ungefär 30 procent av landets bnp och en tredjedel av Sveriges nyföretagande. Enligt

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) (pdf, 83 kB)

Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Interpellation 2016/17:474 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:474 Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det råder högkonjunktur, vilket gör att det skapas många jobb på svensk arbetsmarknad. Det är bra och gör att de som står väl rustade inte

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:474 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Tudelningen på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2016/17:443 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:443 Tudelningen på svensk arbetsmarknad av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Svensk arbetsmarknad är tudelad. Samtidigt som de flesta har relativt goda möjligheter att hitta arbete växer antalet arbetssökande som stått utan jobb en längre tid.

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:443 av Niklas Wykman (M) (pdf, 96 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tudelningen på svensk arbetsmarknad

Tudelningen på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2016/17:360 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:360 Tudelningen på svensk arbetsmarknad av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Svensk arbetsmarknad är tudelad. Samtidigt som de flesta har relativt goda möjligheter att hitta arbete växer antalet arbetssökande som stått utan jobb en längre tid.

Inlämnad: 2017-03-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:360 av Niklas Wykman (M) (pdf, 95 kB)

Insatser för ett längre arbetsliv

Interpellation 2016/17:269 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:269 Insatser för ett längre arbetsliv av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Sveriges demografiska utveckling, där vi lever längre och är friska längre upp i åren, ställer krav på ett förlängt arbetsliv. Det handlar dels om att fler behöver etablera

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:269 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för ett längre arbetsliv

Särskild löneskatt för äldre

Interpellation 2016/17:255 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:255 Särskild löneskatt för äldre av Helena Bouveng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Den svenska ekonomin går på högvarv. Det är positivt, men Sverige står inför stora utmaningar. Regeringens egna prognoser visar att inom bara några år kommer omkring en miljon människor att

Inlämnad: 2017-01-25 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:255 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild löneskatt för äldre

med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en annan inriktning på jämställdhetspolitiken och


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Höjd skatt på arbete i tider av digitalisering

Interpellation 2016/17:160 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:160 Höjd skatt på arbete i tider av digitalisering av Niklas Wykman (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I tider av digitalisering konkurrerar arbetstagare i större utsträckning med till exempel robotar och digitala lösningar. Arbetsmarknaden förändras. Digitaliseringen

Inlämnad: 2016-11-25 Svarsdatum: 2016-12-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:160 av Niklas Wykman (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjd skatt på arbete i tider av digitalisering

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning Moderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser för att lära sig svenska och komma i arbete. Vi vill förlänga det statliga åtagandet för nyanlända som står långt


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Arbetsmarknad

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU16 2016/17:UbU2 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 23 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 134 kB)