Niklas Wykman(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 285
Title Doktorand.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864903
Email niklas.wykman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-27
  • Committee on Taxation

  • Member 2015-01-27 – 2016-06-07
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2016-06-07 – 2017-10-13
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2015-01-27

Said and done

Webb-TV

Förbifart Stockholm i Häggvik

Interpellation 2017/18:324 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:324 Förbifart Stockholm i Häggvik av Niklas Wykman (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Att handskas med skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt är en grunduppgift för varje regering. Under denna mandatperiod har vi sett prov på att så inte skett, inte minst i samband

Inlämnad: 2018-01-17 Svarsdatum: 2018-01-25 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:324 av Niklas Wykman (M) (pdf, 88 kB)

Rörligheten på bostadsmarknaden

Interpellation 2017/18:184 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:184 Rörligheten på bostadsmarknaden av Niklas Wykman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansinspektionens mandat om förstärkt makrotillsyn innebär att inspektionen getts ökade möjligheter att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel när det gäller hushållens

Inlämnad: 2017-11-20 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:184 av Niklas Wykman (M) (pdf, 80 kB)

Rörligheten på bostadsmarknaden

Interpellation 2017/18:82 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:82 Rörligheten på bostadsmarknaden av Niklas Wykman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Finansinspektionens mandat om förstärkt makrotillsyn innebär att inspektionen getts ökade möjligheter att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel när det gäller hushållens

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:82 av Niklas Wykman (M) (pdf, 80 kB)

Åtgärder inför nästa lågkonjunktur

Interpellation 2017/18:65 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:65 Åtgärder inför nästa lågkonjunktur av Niklas Wykman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) När finansminister Magdalena Andersson tillträdde posten hävdade hon att hon kom till ett länsat bord – att ladorna var tomma när det gällde statens finanser. Detta tillbakavisades av

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:65 av Niklas Wykman (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder inför nästa lågkonjunktur

Prioriteringar inom penningpolitiken

Interpellation 2017/18:64 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2017/18:64 Prioriteringar inom penningpolitiken av Niklas Wykman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Lars E O Svensson, forskare inom penningpolitik och tidigare vice riksbankschef, har under de senaste åren framfört kritik mot Riksbankens tidigare penningpolitik. Bland annat påpekar

Inlämnad: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:64 av Niklas Wykman (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Prioriteringar inom penningpolitiken

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU2

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:FiU1 2017/18:JuU17 2017/18:KrU2 2017/18:SfU1 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 5 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Införande av nationell plattform inspirerad av X-Road i Sverige

Motion 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M) Införande av nationell plattform inspirerad av X-Road i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att Sverige inför en nationell


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25

Motion 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M) (pdf, 70 kB)

Förstärkt revision i landets kommuner och landsting

Motion 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M) Förstärkt revision i landets kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förstärkt revision i landets kommuner och landsting och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: 2017/18:KU33

Motion 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M) (pdf, 59 kB)