Niklas Karlsson(SocDem)

Niklas Karlsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 329
Title Ombudman
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865136
Email niklas.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-28
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2014-11-01 –
  • 2015-03-25 –

Said and done

Webb-TV

Utveckling av Öresundsregionen

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) Utveckling av Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en nationell strategi och utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Skydd för gemensam egendom

Motion 2016/17:2807 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2807 av Peter Persson m.fl. (S) Skydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd för gemensam egendom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:2807 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2807 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Våld i samband med idrottsarrangemang

Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Våld i samband med idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och förhindra våld i samband med publika idrottsarrangemang och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Stärkt rättsskydd för trafikskadade

Motion 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Stärkt rättsskydd för trafikskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungefär


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

E6 genom Skåne

Motion 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) E6 genom Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E6 genom Skåne till en trefilig motorväg på fler


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1656 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 63 kB)

Minnet av varvsindustrin

Motion 2016/17:1687 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1687 av Niklas Karlsson (S) Minnet av varvsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges varvsindustri är av historiskt och kulturellt intresse och förtjänar att bevaras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:1687 av Niklas Karlsson (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1687 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 62 kB)

Öresundsintegrationen

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Öresundsintegrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Öresundsintegrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har integrationen över


Utskottsberedning: 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Tullverkets befogenheter

Motion 2016/17:993 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:993 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Tullverkets kontrollbefogenheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tullen arbete är väldigt viktigt.


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:993 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:993 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 68 kB)