Niclas Malmberg (Grn)

Tillgänglig ersättare

Party The Green Party
Constituency Uppsala County
Title Journalist
Born 1970

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-02-18
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2016-11-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2014-11-01 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot kulturutskottet 14-. Suppleant civilutskottet 14-15, utbildningsutskottet 14- och konstitutionsutskottet 16-. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
 • Föräldrar

  Lars Malmberg och Annica Malmberg.
 • Utbildning

  Naturvetenskaplig linje, Högbergsskolan, Ludvika, slutår 89. Organist- och kantorsexamen 89. Fil.mag., Uppsala 94. Journalistexamen, Stockholm 01.
 • Anställningar

  Kantor, Valbo 93-94. Miljöpartiets riksdagskansli 95-01, Kommunalråd, Uppsala 02-10. Redaktör, Uppsala Fria Tidning 12-13.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Mångfald och räckvidd (SOU 2006:8). Ledamot, Mediegrundlagskommittén (SOU 2016:58). Ledamot i Presstödsnämnden. Styrelseledamot i Förvaltningsstiftelsen för SR/SVT/UR. Ledamot i den politiska referensgruppen för medieutredning.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Huvudman, Sparbanksstiftelsen Uppland. Ordförande, Miljöpartiet i Uppsala län.

Said and done

Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor

Skriftlig fråga 2017/18:542 av Niclas Malmberg (MP)

Fråga 2017/18:542 Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor av Niclas Malmberg MP till Statsrådet Heléne Fritzon S Från och med den 1 november 2010 kan de minsta företagen välja om de vill ha kvalificerade revisorer eller inte. Ett privat aktiebolag måste enbart ha en kvalificerad revisor om det

Inlämnad: 2017-12-21 Svarsdatum: 2018-01-11 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:542 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 89 kB)

Koldioxidavgift som återbetalas till medborgarna

Motion 2017/18:2771 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2771 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson båda MP Koldioxidavgift som återbetalas till medborgarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett system med en koldioxidavgift som återbetalas till medborgarna och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2771 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2771 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP) (pdf, 76 kB)

Klimatskatt på livsmedel

Motion 2017/18:2770 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2770 av Stefan Nilsson m.fl. MP Klimatskatt på livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en skatt på livsmedels klimatpåverkan ska införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2770 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2770 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Skatt på sockersötade läskedrycker

Motion 2017/18:2769 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2769 av Stefan Nilsson m.fl. MP Skatt på sockersötade läskedrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det rimliga i införandet av en punktskatt på sockersötade läskedrycker och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Övervikt och fetma


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2769 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2769 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Panoramafrihet

Motion 2017/18:2791 av Rickard Nordin och Niclas Malmberg (C, MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2791 av Rickard Nordin och Niclas Malmberg C, MP Panoramafrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera digital publicering av avbildningar av konstverk som finns i det offentliga rummet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2791 av Rickard Nordin och Niclas Malmberg (C, MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2791 av Rickard Nordin och Niclas Malmberg (C, MP) (pdf, 74 kB)

En järnvägspolitik med resenären i centrum

Motion 2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg båda MP En järnvägspolitik med resenären i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:NU4 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP) (pdf, 93 kB)

Bra-Miljöval-el som förhandsval

Motion 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg båda MP Bra-Miljöval-el som förhandsval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att hushåll som inte aktivt väljer elavtal automatiskt ska tilldelas ett avtal med Bra Miljöval-el och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP) (pdf, 75 kB)

Moderniserad privatkopieringsersättning

Motion 2017/18:2774 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2774 av Niclas Malmberg MP Moderniserad privatkopieringsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att följa det finska systemet för privatkopieringsersättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2774 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2774 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 83 kB)

Intäktsreglering av elnät

Motion 2017/18:2772 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2772 av Niclas Malmberg MP Intäktsreglering av elnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intäktsregleringen av elnäten ska vara samhällsekonomiskt optimal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2772 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2772 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 71 kB)

Dags för ett modernt statsskick

Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V)

Motion till riksdagen 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. L, MP, S, C, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) (pdf, 81 kB)