Monica Haider(SocDem)

Monica Haider (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 255
Title Metallarbetare.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email monica.haider[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2014-11-01 – 2015-11-12

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:MJU8 15 march 2017 Biologisk mångfald
Interpellationsdebatt 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) 21 february 2017 Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan
Interpellationsdebatt 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) 21 february 2017 Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin
Frågestund 12 january 2017 Frågestund

Återbetalning av förskottering till Trafikverket

Skriftlig fråga 2016/17:917 av Monica Haider (S)

Fråga 2016/17:917 Återbetalning av förskottering till Trafikverket av Monica Haider (S) till Statsrådet Anna Johansson (S) Många regioner och kommuner har under de senaste åren förskotterat pengar till infrastrukturprojekt. För många regioner och kommuner är det stora pengar som man lånat ut. Detta har man gjort

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:917 av Monica Haider (S) (pdf, 75 kB)

Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:309 Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin

Interpellation 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2016/17:308 Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med förslag till mål

Inlämnad: 2017-02-10 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:308 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin

Psykisk ohälsa i skolan

Skriftlig fråga 2016/17:755 av Monica Haider (S)

Fråga 2016/17:755 Psykisk ohälsa i skolan av Monica Haider (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Utbildningsministern skrev ett inlägg på regeringens hemsida den 17 augusti 2016 om den psykiska ohälsan och skolans ansvar och arbete för att förhindra den psykiska ohälsan. Ministern har redovisat statistik

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:755 av Monica Haider (S) (pdf, 75 kB)

Planskilda korsningar

Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) Planskilda korsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om planskilda korsningar och obevakade korsningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010 så har


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 62 kB)

Mobiltäckning i hela landet

Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 62 kB)

Kartläggning av habiliteringsersättningen

Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) Kartläggning av habiliteringsersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en kartläggning av habiliteringsersättningen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8

Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 62 kB)

Urbaniseringen av nyhetsbevakningen

Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) Urbaniseringen av nyhetsbevakningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 61 kB)

Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter

Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet utbildningsplatser för läkarstudenter och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S) (pdf, 63 kB)

Tillgång till organregistret

Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) Tillgång till organregistret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta särskilt utvalda personer inom hälso- och sjukvården få tillgång till donationsregistret och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S) (pdf, 62 kB)