Monica Haider (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 182
Title Metallarbetare.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email monica.haider[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2018-11-01 –
  • Personally appointed substitute 2017-10-13 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2014-11-01 – 2015-11-12

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant kulturutskottet 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 14-15.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren/metallarbetaren Allan Bengtsson och verksamhetsledaren Kerstin Bengtsson, f. Dahl.
 • Utbildning

  Nioårig grundskola. Gymnasieingenjör maskin, Hässleholms tekniska 88-90. Statskunskap, Lunds universitet 97-01.
 • Anställningar

  Sömmerska, Petris AB, Vislanda 79-86. Au pair, Chicago 83-84. Metallarbetare, Proton Cartec/EVAB, Eneryda 86-90. Instruktör, Samhall Dacke AB 90-97.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Insynsråd, Länsstyrelsen Kronoberg 16-19. Insynsråd, Jordbruksverket 16-. Parlamentariska landsbygdskommittén 15-17. Viltförvaltningsdelegationen Kronoberg.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Kronoberg.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Partidistriktsordförande, Kronoberg 09-. Ersättare, partistyrelsen Socialdemokraterna.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:MJU18 18 april 2018 Landsbygdspolitik
Debatt om förslag 2017/18:MJU13 14 march 2018 Fiskeripolitik
Debatt om förslag 2017/18:MJU9 7 march 2018 Naturvård och områdesskydd
Debatt om förslag 2017/18:MJU8 31 january 2018 Jakt och viltvård

Mobiltäckning i hela landet

Motion 2017/18:2197 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2197 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2197 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2197 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 69 kB)

Screening för kvinnor över 75 år

Motion 2017/18:2619 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2619 av Monica Haider S Screening för kvinnor över 75 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Socialstyrelsen ser över på vilket sätt kvinnor över 75 år kan inkluderas i det förebyggande arbetet mot bröstcancer, och detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2619 av Monica Haider (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2619 av Monica Haider (S) (pdf, 65 kB)

Om kundbegreppet i offentlig förvaltning

Motion 2017/18:2666 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2666 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Om kundbegreppet i offentlig förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sluta använda kundbegreppet i statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2666 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2666 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Utbetalning av ersättning till brottsoffer

Motion 2017/18:2624 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2624 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Utbetalning av ersättning till brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över hur utbetalning av ersättning till brottsoffer ska se ut och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2624 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2624 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 70 kB)

Kompetensutveckling i arbetslivet

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Kompetensutveckling i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många arbetsplatser har idag svårt


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Fysisk aktivitet på recept

Motion 2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Fysisk aktivitet på recept Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska hur användningen av fysisk aktivitet på recept fungerar och eventuellt kan ökas och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 68 kB)

En långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet

Motion 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S En långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 71 kB)

Olika licenser på levande hästar och annat spel

Motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1823 av Monica Haider S Olika licenser på levande hästar och annat spel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man när man omreglerar spelmarknaden bör överväga att införa två spellicenser en för spel på levande hästar och en för övrigt


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S) (pdf, 67 kB)

Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar

Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Glasets arkiv och samlingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringsuppdraget Glasrikeuppdraget lämnades av


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

ROT- och RUT-avdrag utanför Sverige

Motion 2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider båda S ROT- och RUT-avdrag utanför Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort möjligheten för svenskar med bostäder utanför Sverige att göra avdrag för ROT- och RUT-tjänster och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider (båda S) (pdf, 62 kB)