Mikael Eskilandersson(SweDem)

Mikael Eskilandersson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 107
Title Skogsmaskinsförare.
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mikael.eskilandersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2017-01-11 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:515 av Mikael Eskilandersson (SD) 30 may 2017 Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse
Interpellationsdebatt 2016/17:512 av Mikael Eskilandersson (SD) 30 may 2017 Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal
Interpellationsdebatt 2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD) 30 may 2017 Borgerlig vigsel med något extra
Debatt om förslag 2016/17:CU13 17 may 2017 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning

Cykelhjälm

Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD) Cykelhjälm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn ska använda cykelhjälm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns en lag som säger att barn under 15 år skall

2017-09-18

Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 57 kB)

Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD) Gör bankkontonummer flyttbara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra bankkontonummer flyttbara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett idag högst

2017-09-18

Motion 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 61 kB)

Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD) Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för en ny järnvägssträckning mellan Helsingborg och Jönköping och tillkännager

2017-09-18

Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD) (pdf, 63 kB)

Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) Tillåt dikning av skogsmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta att få tillstånd för markavvattning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dikning,

2017-09-18

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 68 kB)

Ta bort tillståndskravet för att ta jordbruksmark ur produktion

Motion 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD) Ta bort tillståndskravet för att ta jordbruksmark ur produktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort tillståndskravet för att ta jordbruksmark ur produktion och tillkännager detta för

2017-09-18

Motion 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 57 kB)

med anledning av prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Motion 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Förslaget från regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:CU3

Motion 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3753 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 66 kB)

Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse

Interpellation 2016/17:515 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2016/17:515 Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse av Mikael Eskilandersson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Sverigedemokraterna har under många år motionerat om att ge barn rätten till båda sina föräldrar redan från födseln, alltså en automatisk gemensam vårdnad

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:515 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse

Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal

Interpellation 2016/17:512 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2016/17:512 Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal av Mikael Eskilandersson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Mahr är en muslimsk sedvänja i samband med äktenskap, och den består av två delar. Den ena är att en summa betalas till brudens familj i samband med

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:512 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal

Borgerlig vigsel med något extra

Interpellation 2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2016/17:511 Borgerlig vigsel med något extra av Mikael Eskilandersson (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Under senare år har efterfrågan på borgerlig vigsel ökat, och samhällsutveckling i stort går mot mer individuellt anpassade erbjudanden på olika områden. Dock finns

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Borgerlig vigsel med något extra

med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar 5 kap. 27 § regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) med den


Utskottsberedning: 2016/17:CU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 68 kB)