Mikael Eskilandersson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gävleborg County, Bench 107
Title Skogsmaskinsförare.
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mikael.eskilandersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The General Council of the Riksbank

  • Deputy member 2017-01-11 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:CU2 8 november 2017 Sjöfylleri
Interpellationsdebatt 2016/17:515 av Mikael Eskilandersson (SD) 30 may 2017 Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse
Interpellationsdebatt 2016/17:512 av Mikael Eskilandersson (SD) 30 may 2017 Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal
Interpellationsdebatt 2016/17:511 av Mikael Eskilandersson (SD) 30 may 2017 Borgerlig vigsel med något extra

E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Prövning enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Motion 2017/18:3062 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3062 av Mikael Eskilandersson (SD) Prövning enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att benämningen ”subsidiaritetsprövning” bör ses över och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KU27

Motion 2017/18:3062 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3062 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 73 kB)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna kan arbeta med att förändra områdesplaneringen för att möjliggöra en tryggare


Utskottsberedning: CU SfU SkU 2017/18:CU1 2017/18:CU9 2017/18:FiU25 2017/18:KrU1 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 119 kB)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och


Utskottsberedning: 2017/18:CU1

Motion 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 96 kB)

Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka ledningsstrukturen kring arbetet med finansiell stabilitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:FiU13 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Säkra tillgången på kontanter i samhället

Motion 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD) Säkra tillgången på kontanter i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontanter ska vara ett giltigt betalningsmedel i hela Sverige och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 72 kB)

Medborgarförankring vid utformningen av våra gemensamma miljöer

Motion 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Medborgarförankring vid utformningen av våra gemensamma miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera allmänhetens uppfattning om nyskapade offentliga miljöer och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU KrU

Motion 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Familjepolitik

Motion 2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda de blivande föräldrarna ska ges ledigt mot ersättning vid besök hos mödravården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: AU UbU 2017/18:CU8 2017/18:FiU3 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU17 2017/18:KrU1 2017/18:SfU3 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU8 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 150 kB)

Konsumenträtt

Motion 2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) Konsumenträtt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nytt konsumentpolitiskt mål, ”Målet för konsumentpolitiken är att skapa hållbar konsumtion, där konsumenterna


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU8 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 78 kB)

Sverigedemokratisk familjerättspolitik

Motion 2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) Sverigedemokratisk familjerättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över föräldrabalken i syfte att möjliggöra tidigare fastställande av faderskap och tillkännager


Utskottsberedning: KrU SfU 2017/18:CU8 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 87 kB)