Mikael Dahlqvist(SocDem)

Mikael Dahlqvist (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 162
Title Leg. Distriktsskötare
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864932
Email mikael.dahlqvist[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:578 av Mikael Dahlqvist (S) 14 september 2017 Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor
Debatt om förslag 2016/17:SoU8 19 april 2017 Stöd till personer med funktionsnedsättning
Frågestund 16 march 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:SoU3 16 november 2016 Ett reformerat bilstöd

Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor

Interpellation 2016/17:578 av Mikael Dahlqvist (S)

Interpellation 2016/17:578 Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor av Mikael Dahlqvist (S) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Ca 200 000 fler har ett jobb att gå till jämfört med när regeringen tillträdde, och Sverige kan

Inlämnad: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:578 av Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor

Tillgången till flyg på landsbygden

Skriftlig fråga 2016/17:1591 av Mikael Dahlqvist (S)

Fråga 2016/17:1591 Tillgången till flyg på landsbygden av Mikael Dahlqvist (S) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Det är med glädje som jag ser att regeringen har tagit landsbygdsfrågorna på allvar, och den nyligen genomförda utredningen från Landsbygdskommittén lyfter många viktiga frågor. För att Sverige ska

Inlämnad: 2017-06-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1591 av Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 78 kB)

Service och närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:857 av Mikael Dahlqvist (S)

Fråga 2016/17:857 Service och närvaro i hela landet av Mikael Dahlqvist (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) De senaste åren har regeringen varit tydlig i frågan om statlig service i hela landet, en välbehövlig och efterlängtad ny riktning i svensk politik. Att tillgängliggöra service i glesbygd handlar inte

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:857 av Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 77 kB)

Statlig grundservice garanti för alla kommuner

Motion 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S) Statlig grundservice garanti för alla kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för statlig verksamhet i Sveriges alla kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S) (docx, 44 kB) Motion 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 49 kB)

Stad och land

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stad–land-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2016/17:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Kultur och demokrati

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för


Utskottsberedning: 2016/17:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Forskning för framtiden

Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Forskning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av samverkan och innovationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Infrastruktur

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Myggbekämpning

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Översvämningsmyggor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)