Mikael Dahlqvist(SocDem)

Mikael Dahlqvist (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 162
Title Leg. Distriktsskötare
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864932
Email mikael.dahlqvist[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Service och närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:857 av Mikael Dahlqvist (S)

Fråga 2016/17:857 Service och närvaro i hela landet av Mikael Dahlqvist (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) De senaste åren har regeringen varit tydlig i frågan om statlig service i hela landet, en välbehövlig och efterlängtad ny riktning i svensk politik. Att tillgängliggöra service i glesbygd handlar inte

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-02-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:857 av Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 77 kB)

Statlig grundservice garanti för alla kommuner

Motion 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S) Statlig grundservice garanti för alla kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för statlig verksamhet i Sveriges alla kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2187 av Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 49 kB)

Stad och land

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stad–land-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KU 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Kultur och demokrati

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för


Utskottsberedning: 2016/17:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Forskning för framtiden

Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Forskning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av samverkan och innovationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12

Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Infrastruktur

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Myggbekämpning

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Översvämningsmyggor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Fördelningspolitik

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) Fördelningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka trygghetssystemen inom arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Stöd till landstingen med anledning av flyktingkrisen

Skriftlig fråga 2015/16:499 av Mikael Dahlqvist (S)

Fråga 2015/16:499 Stöd till landstingen med anledning av flyktingkrisen av Mikael Dahlqvist (S) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sverige gör för närvarande en historiskt stor insats när det gäller att ta emot flyktingar som flyr krig i sina hemländer. Som en följd av att många personer under en kort tid

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:499 av Mikael Dahlqvist (S) (pdf, 78 kB)