Mikael Cederbratt(Mod)

Mikael Cederbratt (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 194
Title Poliskommissarie.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864502
Email mikael.cederbratt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-11-17 –
  • Deputy member 2006-12-06 – 2010-10-12
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2010-11-01 – 2014-11-01

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

Motion 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder som följer av de slutsatser som Riksrevisionen framhåller


Utskottsberedning: 2016/17:SfU20

Motion 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3731 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

En polis närmare medborgarna

Skriftlig fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:1218 En polis närmare medborgarna av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Man ska vara försiktig med vilka ord man använder, men tyvärr blir det alltmer berättigat att använda ordet kris för att beteckna det tillstånd svensk polis befinner sig i just nu. Uppklarningsprocenten ligger

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Motion 2016/17:3677 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3677 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare skärpa regelverket och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3677 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3677 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som nekar att medverka i en medicinsk åldersbedömning i ett fall då åldern


Utskottsberedning: 2016/17:SfU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Vidarebosättning

Skriftlig fråga 2016/17:916 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:916 Vidarebosättning av Mikael Cederbratt (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Den pågående flyktingkrisen berör alla länder, men Sverige är ett av de länder som tagit störst ansvar för att hantera den. Sverige har haft ett mycket stort flyktingmottagande de senaste åren.

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:916 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 75 kB)

Förtydliganden i migrationsfrågor i EU-förhandlingar

Skriftlig fråga 2016/17:913 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:913 Förtydliganden i migrationsfrågor i EU-förhandlingar av Mikael Cederbratt (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Inför överläggningar på EU-nivå ska regeringen söka stöd hos riksdagen för de ståndpunkter man ämnar driva. Av regeringen förväntas därmed tydlighet beträffande

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:913 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 77 kB)

Ökad otrygghet bland kvinnor

Skriftlig fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:769 Ökad otrygghet bland kvinnor av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste nationella trygghetsundersökning, som nyligen presenterades, visade att otryggheten ökade påtagligt bland kvinnor förra året. 31 procent av kvinnorna uppgav att de kände

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 67 kB)

Åtgärder mot rikspolischefen

Skriftlig fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:675 Åtgärder mot rikspolischefen av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Svensk polis uppvisar allt sämre resultat. När det gäller att slutföra brottsutredningar pekar siffrorna entydigt nedåt. Antalet ärenden som redovisades för åklagare sjönk från 162 000 år 2015 till 145 000

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 79 kB)

Tomma platser på polisutbildningen

Skriftlig fråga 2016/17:446 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:446 Tomma platser på polisutbildningen av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För tredje året i rad fylls inte platserna på polisutbildningen. När vårterminen startar kommer 140 av 800 platser (nästan var femte plats) att stå tomma när utbildningarna påbörjas. Inte heller nästa

Inlämnad: 2016-12-05 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:446 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 78 kB)