Mikael Cederbratt(Mod)

Mikael Cederbratt (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County North, Bench 194
Title Poliskommissarie.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864502
Email mikael.cederbratt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-11-17 –
  • Deputy member 2006-12-06 – 2010-10-12
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2010-11-01 – 2014-11-01

Said and done

med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen

2017-03-17

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som nekar att medverka i en medicinsk åldersbedömning i ett fall då åldern


Utskottsberedning: SfU

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Vidarebosättning

Skriftlig fråga 2016/17:916 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:916 Vidarebosättning av Mikael Cederbratt (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Den pågående flyktingkrisen berör alla länder, men Sverige är ett av de länder som tagit störst ansvar för att hantera den. Sverige har haft ett mycket stort flyktingmottagande de senaste åren.

Inlämnad: 2017-02-22 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:916 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 75 kB)

Förtydliganden i migrationsfrågor i EU-förhandlingar

Skriftlig fråga 2016/17:913 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:913 Förtydliganden i migrationsfrågor i EU-förhandlingar av Mikael Cederbratt (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Inför överläggningar på EU-nivå ska regeringen söka stöd hos riksdagen för de ståndpunkter man ämnar driva. Av regeringen förväntas därmed tydlighet beträffande

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:913 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 77 kB)

Ökad otrygghet bland kvinnor

Skriftlig fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:769 Ökad otrygghet bland kvinnor av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste nationella trygghetsundersökning, som nyligen presenterades, visade att otryggheten ökade påtagligt bland kvinnor förra året. 31 procent av kvinnorna uppgav att de kände

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 67 kB)

Åtgärder mot rikspolischefen

Skriftlig fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:675 Åtgärder mot rikspolischefen av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Svensk polis uppvisar allt sämre resultat. När det gäller att slutföra brottsutredningar pekar siffrorna entydigt nedåt. Antalet ärenden som redovisades för åklagare sjönk från 162 000 år 2015 till 145 000

Inlämnad: 2017-01-18 Svarsdatum: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:675 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 79 kB)

Tomma platser på polisutbildningen

Skriftlig fråga 2016/17:446 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2016/17:446 Tomma platser på polisutbildningen av Mikael Cederbratt (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För tredje året i rad fylls inte platserna på polisutbildningen. När vårterminen startar kommer 140 av 800 platser (nästan var femte plats) att stå tomma när utbildningarna påbörjas. Inte heller nästa

Inlämnad: 2016-12-05 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:446 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 78 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiviseringar på Migrationsverket


Utskottsberedning: 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3266 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrapenning på grundnivå, dvs. för den som inte har arbetsinkomst, begränsas till 365 dagar och


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete

Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en separat rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska diagnoser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU2 2016/17:SfU1 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:2355 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 97 kB)