Michael Svensson(Mod)

Michael Svensson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 189
Title Restauratör/fil.kand
Born 1957
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865861
Email michael.svensson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2011-04-07 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2011-01-27
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka studiestartsstödet till personer


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Distanshandel med kvalitetsvin

Skriftlig fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M)

Fråga 2016/17:1105 Distanshandel med kvalitetsvin av Michael Svensson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Socialdepartementet publicerade i höstas en promemoria (Ds 2016:33) som föreslår att privatpersoners möjlighet att köpa vin via e-handel från annat EU-land hindras. Om lagförslaget genomförs kommer det

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1105 av Michael Svensson (M) (pdf, 67 kB)

Fusket kring de nationella proven

Interpellation 2016/17:324 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2016/17:324 Fusket kring de nationella proven av Michael Svensson (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Uppdrag granskning gjorde nyligen, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, en granskning av nationella proven i Sverige. I granskningen uppger 9 procent av lärarna att det förekommer

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2016/17:324 av Michael Svensson (M) (pdf, 79 kB)

Höjd kompetens i Sveriges skolor

Interpellation 2016/17:282 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2016/17:282 Höjd kompetens i Sveriges skolor av Michael Svensson (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) För att få världens bästa skola behöver vi ha visioner och strategier för hur vi ska nå dit. Nyligen presenterades resultaten från PISA och Timss, och glädjande nog har resultaten bland

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-03-03 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:282 av Michael Svensson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Höjd kompetens i Sveriges skolor

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings-


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Påstådda övervinster i välfärden

Interpellation 2016/17:85 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2016/17:85 Påstådda övervinster i välfärden av Michael Svensson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Svensk välfärd behöver stärkas för att garantera en bra välfärd som når alla människor i vårt land. I arbetet med att stärka välfärden behövs alla aktörer som är beredda att möta de krav som

Inlämnad: 2016-10-25 Svarsdatum: 2016-11-11 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:85 av Michael Svensson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Påstådda övervinster i välfärden

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

En bättre yrkeshögskola

Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En bättre yrkeshögskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behöver bli enklare för elever som studerat högskoleförberedande program att uppnå och läsa in behörighet till yrkeshögskolan,


Utskottsberedning: 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

En mer flexibel gymnasieskola

Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En mer flexibel gymnasieskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt gymnasieprogram som kombinerar språkintroduktion och yrkesintroduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform

Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till Skolverket att ta fram och uppdatera en studie- och yrkesvägledningsplattform,


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 70 kB)