Mattias Vepsä(SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 81
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.vepsa[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-09-25 – 2018-05-31
  • Alternate member 2017-05-29 – 2017-07-27
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2017-06-16 – 2017-06-30
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Extra deputy member 2017-06-16 – 2017-06-30
  • Committee on Justice

  • Extra deputy member 2017-07-01 – 2017-07-27
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2017-07-01 – 2017-07-27
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 8 march 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:KrU2 1 march 2018 Idrott, friluftsliv och folkbildning
Debatt om förslag 2017/18:KrU1 4 december 2017 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Frågestund 19 october 2017 Frågestund

Äldres rätt till särskilt boende

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) Äldres rätt till särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att äldre personer som känner oro och otrygghet ska


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Märkning av varor

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) Märkning av varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera behovet av lagändringar i syfte att ursprungsmärka varor och produkter från bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU14

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en telefonsupport för personer med funktionsnedsättning och äldre som har svårigheter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Inför ett 90-procentsmål för antalet tillsvidareanställda i offentlig sektor

Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S) Inför ett 90-procentsmål för antalet tillsvidareanställda i offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett 90-procentsmål för tillsvidareanställningar i offentlig sektor och


Utskottsberedning: 2017/18:AU9

Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Ansvaret för ökad kontroll hos gynekolog

Motion 2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. (S) Ansvaret för ökad kontroll hos gynekolog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att alla landsting ska erbjuda alla livmoderbärare gynekologisk hälsokontroll och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Se över statsbidraget till Skansen

Motion 2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. (S) Se över statsbidraget till Skansen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över statsbidraget till Skansen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skansen är världens äldsta friluftsmuseum,


Utskottsberedning: 2017/18:KrU7

Motion 2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)