Mattias Ottosson(SocDem)

Mattias Ottosson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 148
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864850
Email mattias.ottosson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2014-10-28 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:FöU3 18 january 2017 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2015/16:FöU15 19 may 2016 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Campus Norrköping

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet studieplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Lärarutbildning och forskning

Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) Lärarutbildning och forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka lärarutbildningens forskningsbas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utmaningarna inom utbildningsområdet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Barns cyklande

Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1683 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över hur mobiltäckningen kan ökas runt om i landet och även, genom kommunerna, öka möjligheterna för utbyggnad


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1654 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Bredband i glesbygd

Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) Bredband i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas för utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1647 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Regionala flygplatser

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid infrastrukturplaneringen se över stödet till landets regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering En


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Olyckor på vägarbetsplatser

Motion 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S) Olyckor på vägarbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur olyckorna kan minskas samt hur fler mobila fartkameror kan användas vid vägarbetsplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1606 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Bostadsbidrag för unga och studenter

Motion 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S) Bostadsbidrag för unga och studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen när det gäller bostadsbidrag för unga och studenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbidraget


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1646 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Underlättad samverkan

Motion 2016/17:1154 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1154 av Eva Lindh m.fl. (S) Underlättad samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningar och regelverk för att underlätta samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framtidens


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1154 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1154 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Levande skärgård

Motion 2016/17:1665 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1665 av Eva Lindh m.fl. (S) Levande skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta en levande skärgård i en aktiv politik för landsbygdsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1665 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2016/17:1665 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 44 kB)