Mattias Ottosson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Östergötland County, Bench 88
Born 1971
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.ottosson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Defence

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Deputy member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Deputy member 2014-10-28 – 2018-10-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot försvarsutskottet 14-. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15 och 16. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-.

Said and done

Campus Norrköping

Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. S Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av fler utbildningsplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Strategiska hamnar

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategiska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Underlätta samordning

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. S Underlätta samordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framtidens utmaningar möts bäst med utökade möjligheter till samordning


Utskottsberedning: 2018/19:SfU20

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. S Offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av offentlighets- och sekretesslagen bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom socialtjänsten gäller sekretess


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Barns cyklande

Motion 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. S Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU6

Motion 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Olyckor på vägarbetsplatser

Motion 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. S Olyckor på vägarbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur olyckorna kan minskas samt hur fler mobila fartkameror kan användas vid vägarbetsplatser och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Bredband i glesbygd

Motion 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. S Bredband i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas för utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. S Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och även, genom kommunerna, se över möjligheterna


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Marknadsföringen av appläkarföretag

Motion 2018/19:1614 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1614 av Johan Löfstrand m.fl. S Marknadsföringen av appläkarföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att marknadsföringen av sjukvårdstjänster bör regleras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Marknadsföringen från appläkarföretag


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:1614 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1614 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Ett demokratiskt statsskick

Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 72 kB)