Mattias Karlsson(SweDem)

Mattias Karlsson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 103
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866400
Email mattias.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Sweden Democrats

  • Group Leader
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Sweden Democrats

  • Group Leader 2014-09-29 –
  • Deputy Group Leader 2012-05-22 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2013-02-22 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2012-11-27
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • The Riksdag Board

  • Member 2014-10-07 –
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-29
  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

En ansvarsfull invandringspolitik

Motion 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) En ansvarsfull invandringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hjälp i närområdena genom ökade anslag till UNHCR samt utvalda kompletterande hjälporganisationer och tillkännager


Utskottsberedning: KU 2016/17:AU6 2016/17:JuU18 2016/17:SfU14 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:SfU17 2016/17:SfU18 2016/17:SfU4 2016/17:SfU6 2016/17:UbU18 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 18 avslag, 39 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 140 kB)

Ökad nordisk språkförståelse

Motion 2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Ökad nordisk språkförståelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syfte att presentera konkreta förslag på hur den nordiska språkförståelsen ska kunna förbättras,


Utskottsberedning: 2016/17:KrU10

Motion 2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2017 1 I nnehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Integration 3.1 En kultur som enar 3.1.1 Hela Sverige – kultur som räknas 3.1.2 Kulturlots och Sverigecenter 3.1.3 Sverigesamlingen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 332 kB) Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 541 kB)

Nationalsången

Motion 2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD) Nationalsången Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Du gamla, du fria officiell status som Sveriges nationalsång och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:KU29

Motion 2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syfte att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU10 2016/17:AU5 2016/17:CU14 2016/17:JuU1 2016/17:JuU14 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 158 kB)

Vidareutbildning inom palliativ vård

Motion 2016/17:846 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:846 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Vidareutbildning inom palliativ vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vidareutbildning inom palliativ vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år dör omkring 90 000 personer


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:846 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:846 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Nationella riktlinjer vid ofrivillig barnlöshet

Motion 2016/17:760 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:760 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Nationella riktlinjer vid ofrivillig barnlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för behandling av ofrivillig barnlöshet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ofrivillig


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:760 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:760 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Nationella riktlinjer för livsuppehållande behandling av extremt tidigt födda barn

Motion 2016/17:758 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:758 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Nationella riktlinjer för livsuppehållande behandling av extremt tidigt födda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för livsuppehållande behandling av extremt tidigt


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:758 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:758 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Koordinatorer för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:755 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:755 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Koordinatorer för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en koordinator för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8

Motion 2016/17:755 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:755 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Hospis för barn och unga

Motion 2016/17:752 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:752 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Hospis för barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hospis för barn och unga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vården vid livets slut ska präglas av värdighet, omtanke


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:752 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:752 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)