Mattias Jonsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 263
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.jonsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

Said and done

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse

Motion 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av en farledsfördjupning i Göteborgs


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Modern järnväg Göteborg-Borås

Motion 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S) Modern järnväg Göteborg–Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen fortsätta undersöka möjligheterna för en ny stambana mellan Göteborg och Borås


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Stärkt rättsskydd för trafikskadade

Motion 2017/18:2665 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2665 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Stärkt rättsskydd för trafikskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:2665 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2665 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Kompetensutveckling i arbetslivet

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Kompetensutveckling i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många arbetsplatser har idag svårt


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Företagshälsovården måste kvalitetssäkras

Motion 2017/18:2678 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2678 av Mattias Jonsson och Anna Johansson båda S Företagshälsovården måste kvalitetssäkras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en obligatorisk och oberoende kvalitetssäkrad företagshälsovård och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2678 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2678 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S) (pdf, 59 kB)

Tekniska innovationer inom offentlig sektor

Motion 2017/18:1461 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1461 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) Tekniska innovationer inom offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att uppmuntra till arbetsmiljöförbättrande innovationer inom offentlig sektor


Utskottsberedning: 2017/18:AU10

Motion 2017/18:1461 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1461 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (pdf, 63 kB)

Rätt till heltid

Motion 2017/18:1459 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1459 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) Rätt till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor tjänar mindre än män för samma utförda


Utskottsberedning: 2017/18:AU9

Motion 2017/18:1459 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1459 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 68 kB)