Mattias Jonsson(SocDem)

Mattias Jonsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 263
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.jonsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

Said and done

God tillgång till telefoni

Skriftlig fråga 2016/17:1421 av Mattias Jonsson (S)

Fråga 2016/17:1421 God tillgång till telefoni av Mattias Jonsson (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) För en tid sedan kom det till allmän kännedom att regeringen planerar att tillåta nedklippning av koppartråd och nedtagning av telestolpar. Det är ett utmärkt initiativ om man ser till digitaliseringens utveckling

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1421 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 74 kB)

Skattereduktion för löntagarnas avgifter

Skriftlig fråga 2016/17:796 av Mattias Jonsson (S)

Fråga 2016/17:796 Skattereduktion för löntagarnas avgifter av Mattias Jonsson (S) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För att bibehålla vårt moderna samhällsbygge intakt är det väsentligt att arbetsmarknaden klarar av att anpassa sig till de nya jobb som successivt växer fram. En fundamental förutsättning

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:796 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 78 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn

Motion 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S) Farledsfördjupning i Göteborgs hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av en farledsfördjupning i Göteborgs hamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2170 av Johan Büser m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Stärkt rättsskydd för trafikskadade

Motion 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Stärkt rättsskydd för trafikskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungefär


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2188 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Tekniska innovationer inom offentlig sektor

Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) Tekniska innovationer inom offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera arbetsmiljörelaterade innovationer inom offentlig sektor samt kvinnodominerade yrken


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) (pdf, 63 kB)

Lex Laval

Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) Lex Laval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likabehandling av inhemsk och utstationerad arbetskraft i enlighet med den svenska arbetsmarknadsmodellen samt Utstationeringskommitténs


Utskottsberedning: 2016/17:AU9,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 58 kB)

Rätten till heltid

Motion 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) Rätten till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor tjänar mindre än män för samma


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Skydd mot tredje man vid misstänkt vapenbrott

Motion 2016/17:1638 av Mattias Jonsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1638 av Mattias Jonsson (S) Skydd mot tredje man vid misstänkt vapenbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att skydda tredje man vid vapenbrott i väntan på gärningsmannens rättegång och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1638 av Mattias Jonsson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1638 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 63 kB)

Minskad användning av plastpåsar

Motion 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S) Minskad användning av plastpåsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för minskad användning av plastpåsar till förmån för alternativa lösningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 63 kB)