Mattias Bäckström Johansson(SweDem)

Mattias Bäckström Johansson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 275
Title Reaktoroperatör
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.backstrom.johansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en expertkommitté för elinfrastruktur


Utskottsberedning: NU

Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Åtgärder efter haveriutredning om fallande vindkraftverk

Skriftlig fråga 2016/17:1023 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2016/17:1023 Åtgärder efter haveriutredning om fallande vindkraftverk av Mattias Bäckström Johansson (SD) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Under julafton 2015 kollapsade ett av vindkraftverken i Lemnhults vindkraftspark, som är belägen i Vetlanda kommun. Detta har varit under utredning av Statens haverikommission,

Inlämnad: 2017-03-08 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1023 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 78 kB)

Lernia och den nya rikssvenskan

Interpellation 2016/17:281 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:281 Lernia och den nya rikssvenskan av Mattias Bäckström Johansson (SD) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Nyligen tog det statligt ägda bolaget Lernia fram en egen rikssvenska och riktade en uppmaning till företag, organisationer med flera att i stället för dagens rikssvenska

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:281 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lernia och den nya rikssvenskan

Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

Interpellation 2016/17:280 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:280 Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle av Mattias Bäckström Johansson (SD) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Under slutet av föregående år ingick det statligt ägda bolaget Vattenfall AB ett långvarigt kontrakt med Tvel Fuel Company, som ägs av det av ryska staten ägda

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:280 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3571 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Rimliga elnätspriser

Interpellation 2016/17:219 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:219 Rimliga elnätspriser av Mattias Bäckström Johansson (SD) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Ännu en gång har Energimarknadsinspektionen förlorat en juridisk process om intäktsramarna för prisregleringen av de svenska elnäten. Domen som föll från Förvaltningsrätten i Linköping nu i december

Inlämnad: 2016-12-29 Svarsdatum: 2017-01-20 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2016/17:219 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rimliga elnätspriser

Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften

Interpellation 2016/17:205 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:205 Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften av Mattias Bäckström Johansson (SD) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Under våren riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att man ska återkomma med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter

Inlämnad: 2016-12-16 Svarsdatum: 2017-01-10 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:205 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften

Kemikalieskatten

Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ompröva kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3209 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på


Utskottsberedning: 2016/17:NU3 2016/17:SkU23 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn


Utskottsberedning: 2016/17:NU1

Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:2226 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)