Mattias Bäckström Johansson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 275
Title Reaktoroperatör
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.backstrom.johansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

Said and done

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2017/18:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Rätt för bostadsrättsföreningar att vägra kommun eller landsting inträde

Motion 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) Rätt för bostadsrättsföreningar att vägra kommun eller landsting inträde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en proposition om ändringar


Utskottsberedning: 2017/18:CU9 2017/18:KU34

Motion 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 67 kB)

Svenska institutet

Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD) Svenska institutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Sverige bättre ska kunna ta vara på Svenska institutets stipendiater


Utskottsberedning: 2017/18:UU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra riktade innovationsmedel med syfte att vården och omsorgen tidigt ska kunna använda innovativa lösningar


Utskottsberedning: UbU 2017/18:NU12 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:NU12 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Innovationsboxar

Motion 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD) Innovationsboxar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av innovationsboxar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna anser att forskning och


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Ökad trygghet för egenföretagare

Motion 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD) Ökad trygghet för egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och göra det möjligt att även efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1

Motion 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

En handelspolitik för tillväxt

Motion 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) En handelspolitik för tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behöver göras en konkurrensöversyn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:NU12 2017/18:TU4

Motion 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Det svenska stålet

Motion 2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD) Det svenska stålet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera svensk basindustri vid utformning av energipolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: NU TU UbU 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)