Mattias Bäckström Johansson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 275
Title Reaktoroperatör
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.backstrom.johansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD) 13 march 2018 Leveranssäkerheten för el
Debatt om förslag 2017/18:NU9 28 february 2018 Vissa elmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:NU3 6 december 2017 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2017/18:NU4 23 november 2017 Statliga företag

Leveranssäkerheten för el

Interpellation 2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2017/18:368 Leveranssäkerheten för el av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Inför varje vinter sammanställer Svenska kraftnät en rapport över kraftbalansen, det vill säga hur mycket elproduktion som finns att tillgå vid den tid då elförbrukningen förväntas vara som högst. Här

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Leveranssäkerheten för el

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2017/18:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Rätt för bostadsrättsföreningar att vägra kommun eller landsting inträde

Motion 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson båda SD Rätt för bostadsrättsföreningar att vägra kommun eller landsting inträde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en proposition om ändringar i bostadsrättslagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU9 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 67 kB)

Svenska institutet

Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD) Svenska institutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Sverige bättre ska kunna ta vara på Svenska institutets stipendiater


Utskottsberedning: 2017/18:UU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 60 kB)

Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. SD Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra riktade innovationsmedel med syfte att vården och omsorgen tidigt ska kunna använda innovativa lösningar och göra


Utskottsberedning: 2017/18:NU12 2017/18:SoU9 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:NU12 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Innovationsboxar

Motion 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD) Innovationsboxar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av innovationsboxar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna anser att forskning och


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Ökad trygghet för egenföretagare

Motion 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD) Ökad trygghet för egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och göra det möjligt att även efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

En handelspolitik för tillväxt

Motion 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. SD En handelspolitik för tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behöver göras en konkurrensöversyn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:NU12 2017/18:TU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)