Mattias Bäckström Johansson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 34
Title Reaktoroperatör
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.backstrom.johansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant Valprövningsnämnden 15-.
 • Föräldrar

  Egen företagare Torleif Johansson och undersköterskan Cecilia Bäckström.
 • Utbildning

  Oscarsgymnasiet, Oskarshamn, slutår 04. Driftingenjör, Sjöfartshögskolan i Kalmar, slutår 08.
 • Anställningar

  Drifttekniker, Oskarshamns kommun 05. Reaktoroperatör, turbinoperatör och stationstekniker, OKG 08-tjl.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Energikommissionen 2015-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Oskarshamn 06-. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Sverigedemokraterna Oskarshamn 06-. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Kalmar län 11-.

Said and done

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn


Utskottsberedning: 2018/19:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 104 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattereduktionen för mikroproducenter


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1 2018/19:NU3 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Utgiftsområdesmotion 19 Regional tillväxt

Motion 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. SD Utgiftsområdesmotion 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2018/19:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Budgetproposition för 2019

Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Budgetproposition för 2019 1 Sammanfattning Sverigedemokraternas höstbudgetmotion för riksbudget år 2019 syftar till att särskilt stärka fyra områden: Vården Sammanhållning Migration Lag och rättsväsende Inom samtliga av dessa fokusområden krävs omfattande,


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 1370 kB) Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 1085 kB)

Äganderätt i Sverige

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. SD Äganderätt i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen av kompensationsmodeller för brukandebegränsningar av mark som inskränker äganderätten behöver utredas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:CU6 2018/19:MJU10 2018/19:MJU14 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 133 kB)

Svenska institutet

Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. SD Svenska institutet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att ta vara på potentialen hos Svenska institutets stipendiater och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:UU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. SD Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra riktade innovationsmedel med syfte att vården och omsorgen tidigt ska kunna använda innovativa lösningar och göra


Utskottsberedning: UbU 2018/19:NU7 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Avskaffa kemikalieskatten

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. SD Avskaffa kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska


Utskottsberedning: 2018/19:MJU7 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:NU4 2018/19:NU7 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Ökad flexibilitet för egenföretagare

Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. SD Ökad flexibilitet för egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa åldersgränsen för egenföretagare och göra det möjligt att även efter 55 års ålder fritt ändra karenstid i sjukförsäkringen,


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)