Mats Green(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 325
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864610
Email mats.green[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2017-03-24 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-03-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-13

Said and done

Friskvårdsavdrag för golf och ridning

Motion 2017/18:3231 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3231 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Friskvårdsavdrag för golf och ridning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inkludera ridsport och golf som en del av friskvårdsförmånen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3231 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3231 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 62 kB)

Trappa ned statens stöd till ekologisk odling

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) Trappa ned statens stöd till ekologisk odling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte är politikens uppgift att ta ställning till vilka produktionsmetoder som lantbrukare


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (pdf, 76 kB)

Återvinning av glykol

Motion 2017/18:3196 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3196 av Mats Green (M) Återvinning av glykol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa krav på återvinning av glykol och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns idag inget


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3196 av Mats Green (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3196 av Mats Green (M) (pdf, 57 kB)

Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen

Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekologisk odling och dess lägre avkastande förmåga samt vilka konsekvenser det får för klimat, miljö


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Bluffakturor

Motion 2017/18:3203 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3203 av Mats Green m.fl. (M) Bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se över möjligheten att införa högre krav och förutsättningar för startande och bedrivande av inkassoverksamhet i kampen mot bluffakturor


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:3203 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3203 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Familjerätt och familjelagstiftning

Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Familjerätt och familjelagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regler gällande de barn som föds via surrogatarrangemang utomlands, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU KrU SoU

Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 121 kB)

Fastighetsrätt

Motion 2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Fastighetsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kortare väntetider hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upp


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Vattenrättsliga frågor

Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Vattenrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattentjänstlagen vad gäller uppdatering av verksamhetsområden, va-anslutning och betalning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU 2017/18:CU2

Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

En förbättrad konsumentpolitik

Motion 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) En förbättrad konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner att alliansregeringens konsumentpolitiska mål ska återinföras enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka


Utskottsberedning: CU SoU 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 109 kB)