Mats Green (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 255
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mats.green[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2017-03-24 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-03-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant civilutskottet 14- och försvarsutskottet 14-.

Said and done

Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi

Motion 2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverk ska förenklas och anpassas till ett digitaliserat och delande samhälle och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU 2018/19:FiU25 2018/19:NU7 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. M Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Sammanfattning Sverige är i stort behov av bostadspolitiska reformer. Behovet av viktiga reformer har under den senaste mandatperioden fått stå tillbaka för en återgång till


Utskottsberedning: 2018/19:CU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 143 kB) Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 149 kB)

Fler bostäder och ökat byggande

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. M Fler bostäder och ökat byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regleringsbrev och instruktioner ombesörja att myndigheterna bidrar till att fler bostäder byggs och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU KrU SfU TU 2018/19:CU5 2018/19:CU8 2018/19:FiU22 2018/19:FiU25 2018/19:MJU10 2018/19:NU7 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 155 kB)

Konsumentpolitik

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa åtgärder


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:FiU22 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Familjerätt

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. M Familjerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra reglerade surrogatmoderskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Ett ja ska vara ett ja - Sverige måste ta tag i integrationen

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. M Ett ja ska vara ett ja Sverige måste ta tag i integrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på jobb, språk och utbildning från dag ett och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU CU UbU 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 138 kB)

Associationsrätt

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till tjänstledighet för att starta företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: AU 2018/19:CU6 2018/19:NU7

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Götalandsbanan och Europabanan

Motion 2018/19:1727 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1727 av Mats Green och Helena Bouveng båda M Götalandsbanan och Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya stambanor för höghastighetståg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett färdigbyggt system för höghastighetsbanor


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1727 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1727 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M) (pdf, 80 kB)

Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green båda M Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många smålänningar


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M) (pdf, 77 kB)

Samverkan mellan Almi och Nyföretagarcentrum

Motion 2018/19:1733 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1733 av Mats Green M Samverkan mellan Almi och Nyföretagarcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Nyföretagarcentrum Sverige bör prioriteras med ytterligare informations- och rådgivningsinsatser för start av eget företag så att den


Utskottsberedning: 2018/19:NU4 2018/19:NU7

Motion 2018/19:1733 av Mats Green (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1733 av Mats Green (M) (pdf, 71 kB)