Mats Green(Mod)

Mats Green (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 325
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864610
Email mats.green[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2017-03-24 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-03-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

Reavinstskatten på bostäder

Interpellation 2016/17:296 av Mats Green (M)

Interpellation 2016/17:296 Reavinstskatten på bostäder av Mats Green (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Söndagen den 29 januari gav statsrådet Peter Eriksson besked om att han vill se en sänkning av reavinstskatten på bostäder. Måndagen den 30 januari gav finansminister Magdalena Andersson besked om att

Inlämnad: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:296 av Mats Green (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Reavinstskatten på bostäder

Friskvårdsbidrag för ridning och golf

Interpellation 2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2016/17:237 Friskvårdsbidrag för ridning och golf av Alexandra Anstrell (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt Skatteverket gäller inte friskvårdssubventioner på sporter som kräver dyr utrustning, till exempel ridning men också exempelvis golf. Ishockey är däremot subventionerat.

Inlämnad: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-02-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Friskvårdsbidrag för ridning och golf

Friskvårdsavdrag för golf och ridning

Motion 2016/17:3132 av Cecilia Widegren och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:3132 av Cecilia Widegren och Mats Green (båda M) Friskvårdsavdrag för golf och ridning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inkludera ridsport och golf som en del av friskvårdsförmånen och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22

Motion 2016/17:3132 av Cecilia Widegren och Mats Green (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3132 av Cecilia Widegren och Mats Green (båda M) (pdf, 64 kB)

Ekologisk odling

Motion 2016/17:2122 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:2122 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) Ekologisk odling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekologisk odling och dess lägre avkastande förmåga samt vilka konsekvenser det får för klimat, miljö samt en globalt växande befolkning,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24

Motion 2016/17:2122 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2122 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (pdf, 68 kB)

Habitatdirektivet

Motion 2016/17:1904 av Margareta B Kjellin och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1904 av Margareta B Kjellin och Mats Green (båda M) Habitatdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av habitatdirektivet och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13

Motion 2016/17:1904 av Margareta B Kjellin och Mats Green (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1904 av Margareta B Kjellin och Mats Green (båda M) (pdf, 63 kB)

Betalning för lagring av omhändertagen alkohol

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) Betalning för lagring av omhändertagen alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta ut hyra för förvaring av alkohol hos Tullverket samt om det är möjligt att ta ut


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Stärkt krisberedskap för Sverige

Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) Stärkt krisberedskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Statskontoret ett brett uppdrag att utvärdera den svenska krisberedskapen samt de relevanta myndigheternas beslutskedjor


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU1 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 6 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Ett starkt försvar i en orolig omvärld

Motion 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) Ett starkt försvar i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsberedningen bör ges ett nytt, modernt och bredare uppdrag som tar ett helhetsgrepp på alla de säkerhetsutmaningar


Utskottsberedning: UU 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU6 2016/17:KU19 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 17 avslag, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 126 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Sammanfattning Moderaterna anser att det fortsatt försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde gör att vårt försvar måste stärkas. Försvarsuppgörelsen och de resursförstärkningar som uppgörelsen


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

En förbättrad konsumentpolitik

Motion 2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) En förbättrad konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det konsumentpolitiska målet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:CU1 2016/17:CU12 2016/17:CU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 5 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3147 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 81 kB)