Matilda Ernkrans(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 198
Title Arbetsförmedlare.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865042
Email matilda.ernkrans[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Chair
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2002-09-30 – 2006-02-20
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2007-08-29 – 2018-09-24
  • Ledig 2006-10-02 – 2007-08-28
  • Ordinary member 2006-02-21 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2004-05-03 – 2006-10-02
  • Deputy member 2002-10-08 – 2004-05-03
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Committee on Housing

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –

Said and done

Komplett dubbelspår Hallsberg-Degerön och utbyggd kapacitet på Hallsbergs rangerbangård

Motion 2017/18:2179 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2179 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) Komplett dubbelspår Hallsberg–Degerön och utbyggd kapacitet på Hallsbergs rangerbangård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för ett komplett


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2179 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2179 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Oslo-Stockholm 2.55

Motion 2017/18:2158 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2158 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Oslo–Stockholm 2.55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla tågtrafiken Stockholm–Västerås-Örebro–Karlstad–Oslo och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:TU18

Motion 2017/18:2158 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2158 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Rökfritt Sverige 2025

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) Rökfritt Sverige 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara rökfritt 2025 och tillkännager detta för regeringen. Motivering När läkare får frågan vad som är den enskilt


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Områdespoliser för ökad trygghet

Motion 2017/18:2625 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2625 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) Områdespoliser för ökad trygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om områdespoliser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisens stora omorganisation, trädde i kraft den 1


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2625 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2625 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Utbildningar för att säkra en bra och trygg vård

Motion 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) Utbildningar för att säkra en bra och trygg vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen, i samverkan med landsting/regioner, bör se över hur ett volymmässigt väl avvägt utbildningsutbud


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Rätt till fri abort

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) Rätt till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2017/18:UU15

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

ROT-avdrag utifrån behov

Motion 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S) ROT-avdrag utifrån behov  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ROT-avdrag till de hus och hushåll som bäst behöver det och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs idag fler


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Fritidshem

Motion 2017/18:849 av Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2017/18:849 av Matilda Ernkrans (S) Fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behoven för fritidshemmens framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fritidshem är viktiga för barns utveckling


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:849 av Matilda Ernkrans (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:849 av Matilda Ernkrans (S) (pdf, 56 kB)

Alla barns rätt till kultur och idrott

Motion 2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) Alla barns rätt till kultur och idrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att öka alla barns tillgång till kulturupplevelser och deltagande i kulturverksamhet


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:KrU6

Motion 2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) (pdf, 66 kB)

Lärcentrum

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) Lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förnyad satsning på att utveckla lärcentrum runt om i landet så att fler utbildningsplatser förläggs dit och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 65 kB)