Matilda Ernkrans(SocDem)

Matilda Ernkrans (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 198
Title Arbetsförmedlare.
Born 1973
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865042
Email matilda.ernkrans[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Chair
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2007-08-29 – 2018-09-24
  • Ledig 2006-10-02 – 2007-08-28
  • Ordinary member 2006-02-21 – 2006-10-02
  • Alternate member 2002-09-30 – 2006-02-20
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Chair 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2004-05-03 – 2006-10-02
  • Deputy member 2002-10-08 – 2004-05-03
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Committee on Housing

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –

Said and done

Lärcentrum

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) Lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förnyad satsning på att utveckla lärcentrum runt om i landet så att fler utbildningsplatser förläggs dit och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa

Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S) Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa, och detta tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S) (pdf, 71 kB)

Öka bostadsbyggandet

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) Öka bostadsbyggandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka bostadsbyggandet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brist på bostäder finns nu i närmare 250 av landets 290 kommuner.


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Örebro universitets läkarutbildning

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Örebro universitets läkarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta betydelsen av läkarutbildningen vid Örebro universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Statlig närvaro i hela landet

Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) Statlig närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters och annan statlig verksamhets närvaro i hela landet bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen

Interpellation 2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2015/16:689 Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor vi i Sverige

Inlämnad: 2016-05-27 Svarsdatum: 2016-06-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:689 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen

Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

Interpellation 2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:684 Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar av Gunilla Nordgren (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Det har varit många diskussioner om huruvida insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska överföras från producenterna till kommunerna eller inte. Den 31 mars

Inlämnad: 2016-05-26 Svarsdatum: 2016-06-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:684 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2015/16:2197 av Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2197 av Matilda Ernkrans (S) Obligatorisk hemförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk hemförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det obligatoriskt att fordonsägare tecknar en


Utskottsberedning: 2016/17:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2197 av Matilda Ernkrans (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2197 av Matilda Ernkrans (S) (pdf, 61 kB)

Samlat grepp mot barnfattigdomen

Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Samlat grepp mot barnfattigdomen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samarbetsregeringen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 74 kB)