Mathias Tegnér(SocDem)

Mathias Tegnér (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Stockholm County, Bench 115
Title Civilekonom.
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864827
Email mathias.tegner[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-05-01 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-11-01 – 2016-04-30
  • Alternate member 2014-10-14 – 2015-10-31
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-11-05 – 2015-05-05
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-06-14 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2016-04-18 –

Said and done

Om relativ ålder och flexibel skolstart

Motion 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S) Om relativ ålder och flexibel skolstart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om flexibel skolstart och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att barn utvecklas olika torde inte komma som någon


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1896 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 64 kB)

Erkänn kurders rätt till självbestämmande

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) Erkänn kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 97 kB)

Om kvinnlig könsstympning

Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S) Om kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bistånd för att motverka kvinnlig könsstympning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Södertörns högskola

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Om en rättvis politik för Västsahara

Motion 2016/17:1132 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1132 av Mathias Tegnér (S) Om en rättvis politik för Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Minurso och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta kraftfulla


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:1132 av Mathias Tegnér (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:1132 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 70 kB)

Om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken

Motion 2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S) Om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Världen


Utskottsberedning: 2016/17:TU12

Motion 2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 67 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Sverige som turistland

Motion 2016/17:1133 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1133 av Mathias Tegnér (S) Sverige som turistland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga permanenta offentliga strukturer för att förbättra branschens förutsättningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:1133 av Mathias Tegnér (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:1133 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 67 kB)

Om att minska utsläppen av växthusgaser

Motion 2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) Om att minska utsläppen av växthusgaser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av långsiktiga och kraftfulla åtgärder för att minska effekterna på klimatet och tillkännager detta för regeringen. Inledning Världen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:1141 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 74 kB)

Kemikalier och förskolan

Motion 2016/17:1140 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1140 av Mathias Tegnér (S) Kemikalier och förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kemikalier i förskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I vår vardag utsätts i princip alla människor för kemikalier.


Utskottsberedning: 2016/17:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1140 av Mathias Tegnér (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1140 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 67 kB)