Mathias Sundin(Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency Östergötland County, Bench 89
Born 1978
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mathias.sundin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Alternate member 2012-05-01 – 2012-12-31
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-09
  • Extra deputy member 2012-05-01 – 2012-12-31
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-06-09
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2012-05-01 – 2012-12-31
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-09-27
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Extra deputy member 2012-05-01 – 2012-12-31

Said and done

Sveriges roll i Europeiska unionen

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU JuU KU NU SfU TU UU 2017/18:FiU20 2017/18:FiU5 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Liberal politik för hbt-personers rättigheter

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberal politik för hbt-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdatering av hbt-strategin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU CU KrU SfU SoU UbU UU 2017/18:AU1 2017/18:JuU1 2017/18:SoU1 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Det ska vara lätt för medborgare


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Uppföljning av lagstiftning

Motion 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Uppföljning av lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tullagen i syfte att utreda hur den påverkat kostnaderna för små företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 73 kB)

Företrädaransvar och anstånd i skattemål

Motion 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Företrädaransvar och anstånd i skattemål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utöka uppdraget till Statskontoret och att uppdraget i sin helhet ska redovisas före den 1 april


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 75 kB)

Effekter av regeringens skattepolitik

Motion 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att utvärdera effekterna av återinförandet av särskild löneskatt och tillkännager detta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 77 kB)

Synliggörande av och information om skatter

Motion 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Synliggörande av och information om skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Ekonomistyrningsverket att utreda hur skatter kan synliggöras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Stadigvarande bostad

Motion 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Stadigvarande bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett slopande av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Momsen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Underlätta UF-företagande

Motion 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Underlätta UF-företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda de skattemässiga förutsättningarna för UF-företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Företagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast den 1 juli 2018 införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser samt om att införa en motsvarande


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 68 kB)