Martina Johansson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 325
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email martina.johansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-16 –
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2018-10-10 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2018/19:CU4 21 november 2018 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Levande djur i konsumentköplagstiftningen

Skriftlig fråga 2018/19:214 av Martina Johansson (C)

Fråga 2018/19:214 Levande djur i konsumentköplagstiftningen av Martina Johansson C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Våren 2017 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att överväga om reglerna i konsumentköplagen är ändamålsenligt utformade när det gäller köp av levande djur. Många

Inlämnad: 2019-02-12 Svarsdatum: 2019-02-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:214 av Martina Johansson (C) (pdf, 89 kB)

Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning

Motion 2018/19:2434 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2434 av Martina Johansson C Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge skolhuvudmännen möjlighet att köpa in pedagogiska tjänster och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2434 av Martina Johansson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2434 av Martina Johansson (C) (pdf, 70 kB)

Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 4 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

Bredband i hela landet

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen båda C Bredband i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta kommunal medfinansiering vid bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (pdf, 80 kB)

En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson båda C En grön omställning i Gotlandstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga insatser för att möjliggöra omställningen till förnyelsebara bränslen i Gotlandstrafiken


Utskottsberedning: 2018/19:TU13

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C) (pdf, 79 kB)

Undersöka skillnader för olika utförare

Motion 2018/19:2436 av Martina Johansson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2436 av Martina Johansson C Undersöka skillnader för olika utförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan ge förutsättningar för alla utförare inom vård och omsorg att verka på lika villkor och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU 2018/19:SoU13 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2436 av Martina Johansson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2436 av Martina Johansson (C) (pdf, 70 kB)

Migration och mottagande

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 100 kB)

Mer solenergi

Motion 2018/19:2536 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2536 av Martina Johansson och Annika Qarlsson båda C Mer solenergi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det tillåtet att dra elledningar mellan hus så att man kan nyttja bästa läget för solceller i ett område och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:NU12 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:2536 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2536 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 76 kB)

Trygghet i hela landet

Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer effektiv poliskår med bättre arbetsvillkor och starkare lokal koppling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UbU 2018/19:AU10 2018/19:CU10 2018/19:FöU7 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU15 2018/19:JuU16 2018/19:JuU17 2018/19:KU27 2018/19:KU31 2018/19:SfU16 2018/19:SkU1 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 1 avslag, 33 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Försvar och samhällets säkerhet

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 1 avslag, 22 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 139 kB)