Martin Kinnunen (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 145
Title Fil.kand. nationalekonomi.
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866239
Email martin.kinnunen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2018-10-02 –
  • Deputy member 2015-11-03 – 2018-10-02
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2014-10-23 – 2016-12-19

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot miljö-och jordbruksutskottet 14-. Suppleant EU-nämnden 15-. Ledamot riksbanksfullmäktige 14-16.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Skärholmen, slutår 02.
 • Anställningar

  Partiassistent, Sverigedemokraterna, Stockholm 07-09. Bygghjälpare, Tuja, Aschaffenburg i Tyskland 10. Pressansvarig, Sverigedemokraterna 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Sverigedemokratisk ungdom 05-07.

Said and done

med anledning av Regeringens skrivelse 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog

Motion 2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. SD med anledning av Regeringens skrivelse 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer kostnadseffektivt skydd av skog och tillkännager detta för regeringen.

2019-01-17

Motion 2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. SD Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte bestraffa personer som på ett fördelaktigt sätt använt sig av cannabis- och hampapreparat för att lindra en svår


Utskottsberedning: UbU 2018/19:SoU7

Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 107 kB)

En effektiv klimatpolitik

Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektiv klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det globala perspektivet inom klimatarbetet bör ges en central plats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: NU 2018/19:MJU13 2018/19:MJU4 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 116 kB)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2369 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Inledning Utgiftsområdets


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 111 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2367 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2367 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Inledning Miljö- och klimatpolitiken bör präglas av effektiva,


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2367 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2367 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 110 kB)

En smalare public service

Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2966 av Martin Kinnunen SD En smalare public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 74 kB)

Äganderätt i Sverige

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. SD Äganderätt i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen av kompensationsmodeller för brukandebegränsningar av mark som inskränker äganderätten behöver utredas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:CU6 2018/19:MJU10 2018/19:MJU14 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) (pdf, 133 kB)

Svenska livsmedel

Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. SD Svenska livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det svenska djurskyddet genom att införa ett importförbud för animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt lidande som väsentligt


Utskottsberedning: CU 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:NU8 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Jakt och vilt

Motion 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. SD Jakt och vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återta makten över jakt- och viltvård från EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta


Utskottsberedning: UbU 2018/19:MJU1 2018/19:MJU10 2018/19:MJU12 2018/19:MJU14 2018/19:MJU6
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 1 avslag, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 109 kB)

För ett stärkt djurskydd

Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. SD För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla svensk animalieproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2018/19:JuU10 2018/19:MJU11 2018/19:MJU13

Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (pdf, 109 kB)