Martin Kinnunen(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 334
Title Fil.kand. nationalekonomi.
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866239
Email martin.kinnunen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2014-10-23 – 2016-12-19

Said and done

Insatser för Östersjön

Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Insatser för Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att återställa Östersjön mot bakgrund av de senaste decenniernas hårda miljöbelastning och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11

Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 75 kB)

En ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) En ändamålsenlig kemikaliepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en revidering av artikel 114 i Lissabonfördraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU SkU 2017/18:MJU1 2017/18:MJU12

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 74 kB)

Skadereduktion som vägledande inom tobakspolitiken

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) Skadereduktion som vägledande inom tobakspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skadereduktion ska vara vägledande inom tobakspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 61 kB)

Livsmedel

Motion 2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) Livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna det svenska djurskyddet genom att införa ett importförbud för animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt


Utskottsberedning: CU MJU NU 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) (pdf, 83 kB)

Fiske och vattenbruk

Motion 2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Fiske och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för marknadsekonomiska principer och långsiktigt hållbart nyttjande av fiskevatten verka för en livskraftig


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 86 kB)

Avfall och kretslopp

Motion 2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Avfall och kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja återvinning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 76 kB)

Balanserad och effektiv klimatpolitik

Motion 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Balanserad och effektiv klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska bidra till att dämpa eller på annat sätt motverka de negativa konsekvenserna av global


Utskottsberedning: FöU MJU NU SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 102 kB)

För ett stärkt djurskydd

Motion 2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all lagstiftning som rör djur ska samlas i en djurbalk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:MJU2

Motion 2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering 1:1 Naturvårdsverket


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1

Motion 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 90 kB)

Ett smalare och ändamålsenligt public service

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) Ett smalare och ändamålsenligt public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 61 kB)