Martin Kinnunen(SweDem)

Martin Kinnunen (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 334
Title Fil.kand. nationalekonomi.
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866239
Email martin.kinnunen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-03 –
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2014-10-23 – 2016-12-19

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Motion 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i de delar som avser förslag till klimatlag samt mål för den svenska klimatpolitiken (avsnitt 5.2,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3655 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 72 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Motion 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om självförsörjningsgraden och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3614 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark

Motion 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogen i Tivedens nationalpark ska kunna skötas i enlighet med gällande lagstiftning,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU16

Motion 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3613 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

med anledning av prop. 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark

Motion 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogen i Björnlandets nationalpark ska kunna skötas i enlighet med gällande lagstiftning,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU17

Motion 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3611 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Ny lagstiftning för elektroniska cigaretter

Skriftlig fråga 2016/17:112 av Martin Kinnunen (SD)

Fråga 2016/17:112 Ny lagstiftning för elektroniska cigaretter av Martin Kinnunen (SD) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Tobaksdirektivets reglering av elektroniska cigaretter har implementerats i många länder i Europa men ännu inte i Sverige. En utredning presenterades i maj som föreslog att ny lagstiftning

Inlämnad: 2016-10-13 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:112 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 67 kB)

Sveriges insats i Libyen

Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD) Sveriges insats i Libyen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en heltäckande utvärdering av den svenska insatsen i Libyen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2011


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3276 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 59 kB)

Elektroniska cigaretter

Motion 2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD) Elektroniska cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det närmare bör utredas hur elektroniska cigaretter kan användas i folkhälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU17 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 64 kB)

Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd

Motion 2016/17:3278 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3278 av Martin Kinnunen (SD) Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personer utan tillstånd att vistas i Sverige inte ska ha rätt till kommunalt försörjningsstöd


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:3278 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3278 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 57 kB)

Grön omsorg

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2596 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Tillsättande av kriskommission om integrations- och invandringspolitiken

Motion 2016/17:3296 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3296 av Martin Kinnunen (SD) Tillsättande av kriskommission om integrations- och invandringspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en kriskommission om integrations- och invandringspolitiken och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3296 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3296 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 58 kB)