Marta Obminska(Mod)

Marta Obminska (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 6
Title Jur.kand./exam. Projektledare
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864407
Email marta.obminska[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-08-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2013-01-01 – 2014-09-29
  • Ledig 2011-12-13 – 2012-12-31
  • Ordinary member 2011-08-25 – 2011-12-12
  • Ledig 2011-06-07 – 2011-08-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-06-06
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2012-12-03 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-03-07 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-09-17 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2012-12-02

Said and done

Kriminaliteten och personrånen i Uppsala

Skriftlig fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:946 Kriminaliteten och personrånen i Uppsala av Marta Obminska (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nyligen ställde jag en fråga till statsrådet Anders Ygeman om vad han avser att göra för att komma till rätta med personrånen och narkotikamissbruket bland unga ensamkommande ungdomar i Uppsala (2016/17:836).

Inlämnad: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M) (pdf, 80 kB)

Personrån i Uppsala

Skriftlig fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:836 Personrån i Uppsala av Marta Obminska (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Allt fler personrån genomförs i Uppsala. Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet polisanmäldes 121 personrån i Uppsala under år 2016, vilket är ökning sedan år 2015, då 106 personrån anmäldes och år 2014,

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M) (pdf, 77 kB)

Spenderande av skattebetalarnas pengar

Skriftlig fråga 2016/17:491 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:491 Spenderande av skattebetalarnas pengar av Marta Obminska (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Ett projekt om värdegrunder inom statsförvaltningen inleddes år 2010. Det skulle ha avslutats vid årsskiftet till år 2011, men förlängdes med fyra år. Ambitionen var att skapa ett mer permanent förhållningssätt

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:491 av Marta Obminska (M) (pdf, 77 kB)

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Utbyggnad av riksväg 55

Motion 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M) Utbyggnad av riksväg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 55 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55 sträcker


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade öppettider för röstning på svenska ambassader och konsulat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU22

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka grundlagsskyddet för de mänskliga rättigheterna på så sätt att det slås fast att staten har en skyldighet


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Veterandagen som allmän flaggdag

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) Veterandagen som allmän flaggdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra veterandagen till allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en lång tradition


Utskottsberedning: 2016/17:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Sammanfattning Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår arbetet med


Utskottsberedning: 2016/17:KU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 120 kB)