Marta Obminska(Mod)

Marta Obminska (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 6
Title Jur.kand./exam. Projektledare
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864407
Email marta.obminska[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-08-27 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2013-01-01 – 2014-09-29
  • Ledig 2011-12-13 – 2012-12-31
  • Ordinary member 2011-08-25 – 2011-12-12
  • Ledig 2011-06-07 – 2011-08-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-06-06
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2012-12-03 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2017-06-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2015-09-17 – 2017-06-27
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-03-07 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2012-12-02

Said and done

Farligt isoleringsmaterial i hus

Skriftlig fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:1713 Farligt isoleringsmaterial i hus av Marta Obminska (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) För ett par veckor sedan inträffade en av de svåraste bränderna på mycket länge, i en skyskrapa, Grenfell Tower, i London. Trots att utredning i ärendet pågår misstänks isoleringen med så kallad cellplast

Inlämnad: 2017-07-03 Svarsdatum: 2017-08-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska (M) (pdf, 79 kB)

Fyrspår Uppsala-Stockholm

Skriftlig fråga 2016/17:1694 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:1694 Fyrspår Uppsala–Stockholm av Marta Obminska (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nyligen figurerade uppgifter i medierna, bland annat i Upsala Nya Tidning, att fyrspår Uppsala–Stockholm (Skavstaby) sannolikt inte kommer att ingå i den nya nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Om

Inlämnad: 2017-06-28 Svarsdatum: 2017-07-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1694 av Marta Obminska (M) (pdf, 94 kB)

Kriminaliteten och personrånen i Uppsala

Skriftlig fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:946 Kriminaliteten och personrånen i Uppsala av Marta Obminska (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nyligen ställde jag en fråga till statsrådet Anders Ygeman om vad han avser att göra för att komma till rätta med personrånen och narkotikamissbruket bland unga ensamkommande ungdomar i Uppsala (2016/17:836).

Inlämnad: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M) (pdf, 80 kB)

Personrån i Uppsala

Skriftlig fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:836 Personrån i Uppsala av Marta Obminska (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Allt fler personrån genomförs i Uppsala. Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet polisanmäldes 121 personrån i Uppsala under år 2016, vilket är ökning sedan år 2015, då 106 personrån anmäldes och år 2014,

Inlämnad: 2017-02-13 Svarsdatum: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M) (pdf, 77 kB)

Spenderande av skattebetalarnas pengar

Skriftlig fråga 2016/17:491 av Marta Obminska (M)

Fråga 2016/17:491 Spenderande av skattebetalarnas pengar av Marta Obminska (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Ett projekt om värdegrunder inom statsförvaltningen inleddes år 2010. Det skulle ha avslutats vid årsskiftet till år 2011, men förlängdes med fyra år. Ambitionen var att skapa ett mer permanent förhållningssätt

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:491 av Marta Obminska (M) (pdf, 77 kB)

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Utbyggnad av riksväg 55

Motion 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M) Utbyggnad av riksväg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 55 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55 sträcker


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2241 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 62 kB)

Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade öppettider för röstning på svenska ambassader och konsulat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU22

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka grundlagsskyddet för de mänskliga rättigheterna på så sätt att det slås fast att staten har en skyldighet


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 74 kB)