Marta Obminska (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Uppsala County, Bench 86
Title Jur.kand./exam. Projektledare
Born 1979
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864407
Email marta.obminska[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy Chair
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-08-27 – 2022-09-26
  • Ordinary member 2013-01-01 – 2014-09-29
  • Ledig 2011-12-13 – 2012-12-31
  • Ordinary member 2011-08-25 – 2011-12-12
  • Ledig 2011-06-07 – 2011-08-24
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2011-06-06
  • Committee on the Constitution

  • Deputy Chair 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Member 2017-06-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2015-09-17 – 2017-06-27
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2012-12-03 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-03-07 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2012-12-02
  • The War Delegation

  • Member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-14 och 15-. Ledamot EU-nämnden 10-12 och civilutskottet 12-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 11-14 och konstitutionsutskottet 15-.
 • Föräldrar

  Civilingenjören P. Obminski och civilingenjören J. Obminska, f. Baranowska.
 • Utbildning

  Samhällsvetenskapligt program i Classe Française, Katedralskolan Uppsala 98. Projektledarexamen, Idékraft, Uppsala 00. Jur.kand., Uppsala universitet 06.
 • Anställningar

  Politisk handläggare (Europa- och socialpolitik), Moderata Riksorganisationen/Riksdagen 07-. Politiskt sakkunnig/landstingsrådssekreterare, Moderaternas kansli, Stockholms läns landsting 08-09. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen. Samordningskansliet 08. Trainee/jurist, MAQS Law Firm Advokatbyrå KB/AB, Stockholm 05 och april 06-07. Jurist, Advokatbyrån Linklaters, Warszawa, Polen 04 (feriearbete). Projektledare, Campus Venture AB 02-03 (deltid). Workshopledare, Baltic Sea Youth Forum 00. Mälardalsrådet 00 (1-2 dagar). Kampanjcoach, MUF i Stockholms län 99-00 (deltid). Medarbetare, McDonalds Forumgallerian 97-99 (deltid). Praktik som innesäljare och receptionist, TV4 Uppland 98-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Skattenämndsledamot, Skatteverket i Uppsala 02-05. Presstödsnämnden 16-. Datainspektionens insynsråd 16-. Referensgrupp till 2015 års vallagsutredning 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Uppsala 06-, ersättare 02-06, ersättare, valberedningen 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och 14-15, ersättare 06. Ledamot, krisledningsnämnden 06-10 och 14-15. Ledamot, nämnden för vuxna med funktionshinder 03-06. Ersättare, Eriksbergs KDN 00-03. Ledamot, Uppsala Stadshus AB 06-10 och 14-15, suppleant 06. Uppsala läns landsting 02-05.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Uppsala läns förbundsstyrelse, Moderaterna 07-12. Aktion MKF. Kvalificerad utbildning för moderata kvinnor, Moderatkvinnorna 07-09. Styrelseledamot, Uppsala Katedralskolas Alumniförening 04-06. Ledamot, valberedningen, Uppsala läns förbundsstyrelse, Moderaterna 03-06. Ledamot, kretsstyrelsen i Uppsala kommun, Moderaterna 02-07. Ledningsgruppsledamot, kampanjsekreterare, organisationssekreterare och ledamot, valberedningen, Föreningen Heimdal 00-03. Ledningsgruppsledamot och informationsansvarig, Uppsala Juniorhandelskammare 01. Ledamot, kårfullmäktige, Uppsala studentkår, VT 01-HT 02, ersättare HT 99-VT 01. Ersättare, UBBO bostadsstiftelse, Uppsala studentkår, VT 01-VT 02. Styrelseledamot, Fria Studenter, VT 01-VT 02. Skattmästare, Föreningen Heimdal 00-01. Sekreterare, kårfullmäktige, Uppsala studentkår VT 00. Ledamot, Tidningsstyrelsen (ERGO), Uppsala studentkår VT 00. Ersättare, kårstyrelsen, Stockholms universitets studentkår VT 00-HT 00. Ledamot, kårfullmäktige, Stockholms universitets studentkår VT 00-HT 00. Styrelseledamot, Västra Moderater, Moderaterna 00-11. Närradioförman, Södermanland-Nerikes nation HT 99. Valnämndsledamot, Församlingsrådet. Vice sekreterare och sekreterare, ungdomsföreningen, S:t Lars församling 93-97.

Said and done

med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontrollrutiner och utredningar


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. M Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Sammanfattning Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. För Moderaterna är ett effektivt användande av skattemedel ett kärnvärde.


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. M Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en grundlagsutredning bör tillsättas i syfte att stärka domstolarnas


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Skydd för medieredaktioner

Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. M Skydd för medieredaktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla arbetet mot hot, våld och andra olagliga angrepp


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Förebyggande av våldsbejakande extremism

Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. M Förebyggande av våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring utländsk finansiering av trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. M Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser om ingripande


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Frihet för Svenska kyrkan - möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften

Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. M Frihet för Svenska kyrkan möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för församlingar och pastorat inom Svenska


Utskottsberedning: 2018/19:KU19

Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:KrU8 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2018/19:1888 av Marta Obminska och Jessika Roswall (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1888 av Marta Obminska och Jessika Roswall båda M Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en full finansiering av fyrspår mellan Uppsala och Stockholm Skavstaby och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1888 av Marta Obminska och Jessika Roswall (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1888 av Marta Obminska och Jessika Roswall (båda M) (pdf, 80 kB)

Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd

Motion 2018/19:1673 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1673 av Marta Obminska M Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om extra stöd för elever som inte befaras nå undervisningens mål och sin fulla potential och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1673 av Marta Obminska (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1673 av Marta Obminska (M) (pdf, 80 kB)