Marie Olsson (SocDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Dalarna County
Born 1967

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-04-01 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2017-05-08 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2017-06-27 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:SfU23 12 june 2018 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2017/18:SfU29 31 may 2018 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
Interpellationsdebatt 2017/18:374 av Peter Helander (C) 6 march 2018 Flygförbindelse Mora-Arlanda
Interpellationsdebatt 2017/18:367 av Marie Olsson (S) 6 march 2018 Mora-Siljan flygplats

Flygförbindelse Mora-Arlanda

Interpellation 2017/18:374 av Peter Helander (C)

Interpellation 2017/18:374 Flygförbindelse MoraArlanda av Peter Helander C till Statsrådet Tomas Eneroth S Regeringen säger att man vill att hela Sverige ska leva något som man uttrycker i både skrift och tal. För oss som inte kommer från storstäder eller regioncentrum uppfattas detta som tomt prat. För Dalarnas del saknas

Inlämnad: 2018-02-09 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:374 av Peter Helander (C) (pdf, 99 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygförbindelse Mora-Arlanda

Mora-Siljan flygplats

Interpellation 2017/18:367 av Marie Olsson (S)

Interpellation 2017/18:367 Mora-Siljan flygplats av Marie Olsson S till Statsrådet Tomas Eneroth S Vi har äntligen en regering som på allvar vill att hela Sverige ska leva en regering som genomför reformer för både stad och land. Satsningar på infrastruktur och omlokaliseringar för statliga verksamheter ger nya möjligheter.

Inlämnad: 2018-02-07 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:367 av Marie Olsson (S) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mora-Siljan flygplats

God man

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. S God man Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftningen rörande gode män och förvaltare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att vara god man eller förvaltare kräver


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Åtgärder mot mobbning

Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. S Åtgärder mot mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur skolor kan bli bättre på att förhindra och stoppa mobbning och kränkningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Bredband och it på landsbygden

Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Bredband och it på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta satsningarna på utbyggnad av bredband och it på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är glädjande


Utskottsberedning: 2017/18:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Satsning på ledarhundar

Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Satsning på ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förstärka utbildningen av ledarhundar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ledarhunden, vårt


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Nationell satsning för att fler ska välja utbildningar inom byggsektorn

Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. S Nationell satsning för att fler ska välja utbildningar inom byggsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en nationell satsning med målet att få fler att välja utbildningar inom byggsektorn och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Dalarnas vägnät

Motion 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson båda S Dalarnas vägnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att stärka Dalarnas vägnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S) (pdf, 69 kB)

Personalgåvor

Motion 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Personalgåvor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan angående personalgåvor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har, vid en jämförelse med andra länder, en snäv och otidsenlig


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Ansvarsfullt ägande i statliga bolag

Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. S Ansvarsfullt ägande i statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att utreda nya ägardirektiv i motionens anda och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt 15


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 73 kB)