Marie-Louise Rönnmark(SocDem)

Tjänstgörande ersättare

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 79
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email marie-louise.ronnmark[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Transport and Communications

  • Extra deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Extra deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-10-19 – 2018-03-30
  • Alternate member 2017-09-13 – 2017-10-15
  • Alternate member 2016-10-01 – 2017-04-01
  • Ordinary member 2002-04-02 – 2002-09-30
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2002-01-28 – 2002-03-03
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2002-04-25 – 2002-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2002-04-25 – 2002-09-29
  • Committee on Finance

  • Extra deputy member 2016-10-11 – 2017-04-01
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2016-10-11 – 2017-04-01
  • Committee on Transport and Communications

  • Extra deputy member 2017-10-24 – 2018-03-30
  • Extra deputy member 2017-09-13 – 2017-10-15
  • Committee on Foreign Affairs

  • Extra deputy member 2017-10-24 – 2018-03-30
  • Extra deputy member 2017-09-13 – 2017-10-15

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KrU5 23 february 2017 Kultur för alla
Frågestund 23 february 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU1 1 december 2016 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Säkra Kvarkenförbindelserna

Motion 2017/18:2183 av Marie-Louise Rönnmark (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2183 av Marie-Louise Rönnmark (S) Säkra Kvarkenförbindelserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att säkra de öst–västliga kommunikationerna över Kvarken och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2183 av Marie-Louise Rönnmark (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2183 av Marie-Louise Rönnmark (S) (pdf, 73 kB)

Nordiska kommunikationer för ökat samarbete

Motion 2017/18:2132 av Isak From och Marie-Louise Rönnmark (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2132 av Isak From och Marie-Louise Rönnmark (båda S) Nordiska kommunikationer för ökat samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över Kvarkentrafikens betydelse för norra och mellersta Skandinavien


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2132 av Isak From och Marie-Louise Rönnmark (båda S) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2132 av Isak From och Marie-Louise Rönnmark (båda S) (pdf, 86 kB)

Öka byggande av flerbostadshus och kontor i trä

Motion 2017/18:1097 av Helén Pettersson i Umeå och Marie-Louise Rönnmark (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1097 av Helén Pettersson i Umeå och Marie-Louise Rönnmark (båda S) Öka byggande av flerbostadshus och kontor i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att i skogsprogrammet inkludera mål för andelen träbyggande


Utskottsberedning: 2017/18:CU15 2017/18:MJU17

Motion 2017/18:1097 av Helén Pettersson i Umeå och Marie-Louise Rönnmark (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1097 av Helén Pettersson i Umeå och Marie-Louise Rönnmark (båda S) (pdf, 74 kB)

Rättvisa mellan upplåtelseformerna

Motion 2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S) Rättvisa mellan upplåtelseformerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn kring rättvisan mellan upplåtelseformerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag råder


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S) (pdf, 64 kB)