Marie Granlund (SocDem)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency City of Malmö
Title Politisk sekreterare.
Born 1962

Current assignments

  • The General Council of the Riksbank

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 1994-10-03 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Chair 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Education

  • Deputy Chair 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1999-11-04 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2012-12-06 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy Chair 2010-10-13 – 2014-10-07
  • Member 2010-10-12 – 2010-10-12
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Deputy member 2002-12-19 – 2004-04-13
  • Member 2002-02-21 – 2002-12-18
  • Deputy member 1998-10-21 – 2002-02-20
  • The General Council of the Riksbank

  • Member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Deputy member 2000-12-05 – 2002-09-30
  • The War Delegation

  • Member 2006-10-17 – 2018-09-24
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2012-03-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-22
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 1998-12-02 – 2002-12-31
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 1999-01-22 – 2002-09-30
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2001-03-22 – 2002-09-30

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-. Ledamot näringsutskottet 94-02, ordförande 02-06, vice ordförande utbildningsutskottet 06-10. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 94-98, skatteutskottet 99-02 och konstitutionsutskottet 12-14. Ledamot riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 02, krigsdelegationen 06- och Utrikesnämnden 12-. Ledamot EU-nämnden 14-, vice ordförande 10-14. Suppleant Europarådets svenska delegation 98-02, OSSE-delegationen 99-02, Riksbanksfullmäktige 00-02, riksdagens valberedning 01-02 och riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 98-02 och 02-04 och Utrikesnämnden 10-12.
 • Föräldrar

  Förbundsordföranden Karl-Åke Granlund och sekreteraren Karin Malm.
 • Utbildning

  Förvaltningslinjen, Lunds universitet, examen 87.
 • Anställningar

  Försäkringstjänsteman, Folksam 87-. Politisk sekreterare, Malmö kommun 88-94. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 98-02.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, SJ AB 01-02. Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Skåne 03-06. Ledamot, Flyktingpolitiska kommittén 95, Sydsverigedelegationen 97-02, Egendomsskattekommittén 02-05 och Diskrimineringskommittén 02. Ordförande i Lex Lavalutredningen 14-15.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Malmö 88-94. Ledamot, skolstyrelsen 88-91 och 93-94 och näringlivsutskottet 95-98. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Malmöhus län 91-94. Ersättare, Skånestyrelsen 94-97.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, SSU i Skånes distrikt 82-89 och Unga Örnars förbundsstyrelse 94-97. Styrelseledamot, Malmö arbetarekommun 87-07, kassör 95-03 och ordförande 03-07. Triangelns socialdemokratiska förening, ordförande 93-03 och Socialdemokraterna i Skånes distrikt 89-. Huvudman, Sparbanksstiftelsen i Skåne 91-00. Styrelseledamot, Stiftelsen Tekniska Museet 03.
 • Bostadsort

  Malmö

Said and done

Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande

Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. S Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder


Utskottsberedning: 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 106 kB)

Fehmarn bält-förbindelsen

Motion 2017/18:2633 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2633 av Marie Granlund m.fl. S Fehmarn bält-förbindelsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningen för att ta fram en strategi kring Fehmarn bält-förbindelsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Danmark


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2633 av Marie Granlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2633 av Marie Granlund m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Nya stambanor för en hållbar förbindelse mellan Malmö och resten av Sverige samt norra Europa

Motion 2017/18:2177 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2177 av Marie Granlund m.fl. S Nya stambanor för en hållbar förbindelse mellan Malmö och resten av Sverige samt norra Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över utbyggnaden av nya stambanor och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2177 av Marie Granlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2177 av Marie Granlund m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar

Motion 2017/18:2214 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2214 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskapen om och utveckla behandlingen av sköldkörtelsjukdomar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2214 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2214 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. S Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: TU 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Intensifierad strategi mot mördarsnigeln

Motion 2017/18:1847 av Marie Granlund (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1847 av Marie Granlund S Intensifierad strategi mot mördarsnigeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en intensifierad strategi mot mördarsnigeln och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den spanska skogssnigeln, även


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1847 av Marie Granlund (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1847 av Marie Granlund (S) (pdf, 66 kB)

Digitalisering av svensk dagspress

Motion 2017/18:1842 av Marie Granlund (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1842 av Marie Granlund S Digitalisering av svensk dagspress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för digitalisering och tillgängliggörande av svensk dagspress och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1842 av Marie Granlund (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1842 av Marie Granlund (S) (pdf, 77 kB)

EBO-avräkning

Motion 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. S EBO-avräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avräkning av personer som hittar boende med stöd av lagen om eget boende i en kommun från den årliga kvoten i enlighet med bosättningslagen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Infrastrukturen i Skåne

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. S Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen  studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Likvärdig bröstcancervård

Motion 2017/18:1124 av Marie Granlund (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1124 av Marie Granlund S Likvärdig bröstcancervård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likvärdig bröstcancervård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år insjuknar cirka 8 000 kvinnor i Sverige i bröstcancer. Det innebär


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1124 av Marie Granlund (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1124 av Marie Granlund (S) (pdf, 67 kB)