Marianne Pettersson (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Skåne County South, Bench 124
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email marianne.pettersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 19 april 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:MJU16 18 april 2018 Livsmedelspolitik
Frågestund 8 february 2018 Frågestund
Frågestund 21 september 2017 Frågestund

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

Interpellation 2015/16:595 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:595 Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat kraftigt de senaste decennierna och anges i dag till under 50 procent. Om hänsyn tas till att maten ska kunna produceras

Inlämnad: 2016-04-22 Svarsdatum: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:595 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel