Marianne Pettersson(SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Skåne County South, Bench 124
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email marianne.pettersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 8 february 2018 Frågestund
Frågestund 21 september 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:MJU23 19 june 2017 En livsmedelsstrategi för Sverige
Debatt om förslag 2016/17:MJU14 27 april 2017 Fiskeripolitik

Tillstånd för råttbekämpning

Skriftlig fråga 2017/18:327 av Marianne Pettersson (S)

Fråga 2017/18:327 Tillstånd för råttbekämpning av Marianne Pettersson (S) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Från och med den 1 augusti 2014 får privatpersoner och företagare inte köpa råttgift. Alla råttgifter tillhör nu bekämpningsmedel av klass 1 So och finns inte att köpa i handeln. Endast personer

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:327 av Marianne Pettersson (S) (pdf, 79 kB)

Jämlik hälso- och sjukvård

Motion 2017/18:2226 av Marianne Pettersson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2226 av Marianne Pettersson (S) Jämlik hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vården måste bli mer jämlik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det genomsnittliga hälsoläget blir allt. Det


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2226 av Marianne Pettersson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2226 av Marianne Pettersson (S) (pdf, 56 kB)

En rättssäker och mänsklig sjukförsäkring

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) En rättssäker och mänsklig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att dagens sjukförsäkring ger större möjlighet till individuella hänsyn vid prövningen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S) (pdf, 61 kB)

Bostaden, en social rättighet

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Bostaden, en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allas rätt till en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering I 2016 års bostadsmarknadsenkät bedömer 240 av


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Barnskötarlyft

Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Barnskötarlyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om se över behovet av ett barnskötarlyft för att utbilda fler barnskötare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Andelen barnskötare


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15

Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU 2017/18:UU18

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Minska arbetsvillkoret i a-kassan

Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Minska arbetsvillkoret i a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av arbetsvillkoret för anslutning till a-kassan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är angeläget


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Infrastrukturen i Skåne

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen  studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Besöksnäring

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) Besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skåne


Utskottsberedning: 2017/18:NU12

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)