Marianne Pettersson(SocDem)

Marianne Pettersson (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Skåne County South, Bench 124
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email marianne.pettersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:MJU18 29 march 2017 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
Frågestund 23 february 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2015/16:595 av Magnus Oscarsson (KD) 24 may 2016 Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel
Frågestund 28 april 2016 Frågestund

Utveckling av Öresundsregionen

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) Utveckling av Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en nationell strategi och utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2016/17:UU3

Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 60 kB)

Kombidirektivet om kombinerade varutransporter

Motion 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S) Kombidirektivet om kombinerade varutransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn för att finna en lösning på de problem som beskrivs i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering På


Utskottsberedning: 2016/17:TU13

Motion 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2673 av Marianne Pettersson (S) (pdf, 60 kB)

Vård för diagnoser rörande underfunktion i lymfsystemet

Motion 2016/17:2709 av Marianne Pettersson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2709 av Marianne Pettersson (S) Vård för diagnoser rörande underfunktion i lymfsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vården av och forskningen om diagnoser som rör underfunktion i lymfsystemet bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:2709 av Marianne Pettersson (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2709 av Marianne Pettersson (S) (pdf, 67 kB)

Förköpslagen

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande för


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren,


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Utbildning för utryckningspersonal

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) Utbildning för utryckningspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brandmän som rekryteras i framtiden ska ha genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 67 kB)