Maria Strömkvist(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 135
Title Studieombudsman
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864730
Email maria.stromkvist[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2016-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 16 november 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:SkU31 16 may 2017 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen
Debatt om förslag 2016/17:SkU26 6 april 2017 Skatteförfarande och folkbokföring
Frågestund 10 november 2016 Frågestund

God man

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. S God man Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftningen rörande gode män och förvaltare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att vara god man eller förvaltare kräver


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Åtgärder mot mobbning

Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) Åtgärder mot mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda hur skolor kan bli bättre på att förhindra och stoppa mobbning och kränkningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering De


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Bredband och it på landsbygden

Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Bredband och it på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta satsningarna på utbyggnad av bredband och it på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:TU9

Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Satsning på ledarhundar

Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Satsning på ledarhundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förstärka utbildningen av ledarhundar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ledarhunden,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Nationell satsning för att fler ska välja utbildningar inom byggsektorn

Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. S Nationell satsning för att fler ska välja utbildningar inom byggsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en nationell satsning med målet att få fler att välja utbildningar inom byggsektorn och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Kombinatörer

Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) Kombinatörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av regler inom trygghetssystemen för att underlätta för kombinatörer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många vill


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Arbetsmarknadsbegreppet i sjukförsäkringen

Motion 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S) Arbetsmarknadsbegreppet i sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver ta initiativ för att arbetsmarknadsbegreppet förtydligas i sjukförsäkringen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Ansvarsfullt ägande i statliga bolag

Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S) Ansvarsfullt ägande i statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att utreda nya ägardirektiv i motionens anda och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt


Utskottsberedning: 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Regionala hänsyn för statliga bolag

Motion 2017/18:1363 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1363 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Regionala hänsyn för statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om myndigheters lokalisering och om att se över möjligheterna att statliga bolag i sina ägardirektiv får tydliga direktiv om att ta regionalpolitiska


Utskottsberedning: 2017/18:NU19

Motion 2017/18:1363 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1363 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Det toleranta samhället behöver skyddas

Motion 2017/18:1853 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1853 av Maria Strömkvist m.fl. (S) Det toleranta samhället behöver skyddas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om hets mot folkgrupp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots att FN:s rasdiskrimineringskonvention


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:1853 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1853 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 65 kB)