Maria Strömkvist(SocDem)

Maria Strömkvist (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 135
Title Studieombudsman
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864730
Email maria.stromkvist[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2016-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:SkU31 16 may 2017 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen
Debatt om förslag 2016/17:SkU26 6 april 2017 Skatteförfarande och folkbokföring
Frågestund 10 november 2016 Frågestund

Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna till trafikplikt för Mora-Siljan flygplats samt om flygplatsen kan få tillgång


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Dalabanans klassificering

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) Dalabanans klassificering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Statlig fiber

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) Statlig fiber Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Bredband och it på landsbygden Det är glädjande


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Stöldgods som lämnar landet och Tullverkets befogenheter

Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) Stöldgods som lämnar landet och Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka Tullverkets befogenheter i syfte att förhindra att stöldgods förs


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Basindustrins framtid

Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) Basindustrins framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att kartlägga industrins villkor ur ett globalt och långsiktigt perspektiv och att överväga möjligheterna


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motorarrangemang

Motion 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) Motorarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att underlätta för historiska fordonsföreningar att genomföra enskilda arrangemang och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) (pdf, 74 kB)

Strömsholms kanal

Motion 2016/17:1599 av Åsa Eriksson och Maria Strömkvist (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1599 av Åsa Eriksson och Maria Strömkvist (båda S) Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Strömsholms kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1599 av Åsa Eriksson och Maria Strömkvist (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1599 av Åsa Eriksson och Maria Strömkvist (båda S) (pdf, 66 kB)

Samordningsförbundens roll

Motion 2016/17:1202 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1202 av Maria Strömkvist m.fl. (S) Samordningsförbundens roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordningsförbundens roll och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns idag 83 samordningsförbund. Mer än 244


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1202 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:1202 av Maria Strömkvist m.fl. (S) (pdf, 73 kB)