Maria Plass (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West
Title Civilingenjör
Born 1953

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Committee on Finance

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2010-10-19 – 2010-12-31
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 – 2018-09-24
  • 2013-03-20 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot näringsutskottet 06-10, arbetsmarknadsutskottet 10-14, EU-nämnden 14-, skatteutskottet 14-15 och finansutskottet 15-. Suppleant försvarsutskottet 06-10, näringsutskottet 10-14 och EU-nämnden 10-14 . Ledamot krigsdelegationen 10-.
 • Utbildning

  Kungliga Tekniska högskolan, sektionen för väg- och vattenbyggnad.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Lekmannarevisor, Systembolaget AB 13-.

Said and done

Högre utbildning inom offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2017/18:460 av Maria Plass (M)

Fråga 2017/18:460 Högre utbildning inom offentlig upphandling av Maria Plass M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Marknaden för offentlig upphandling uppgår till över 600 miljoner kronor årligen, och det vilar ett tydligt ansvar på kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter att förvalta skattebetalarnas

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:460 av Maria Plass (M) (pdf, 89 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1 Moderaternas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1 Moderaternas förslag


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Fribeloppsgränsen

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass båda M Fribeloppsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa fribeloppsgränsen för studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (pdf, 72 kB)

Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. M Restriktivitet vid inrättande av miljözoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om restriktivitet vid inrättande av nya miljözoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens bestämmelser om miljözoner,


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Regelförenkling för näringslivet

Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass båda M Regelförenkling för näringslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet med regelförenkling för näringslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Näringslivets Regelnämnd gjorde


Utskottsberedning: 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (pdf, 65 kB)

Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass båda M Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överimplementeringen av EU-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Näringslivets regelnämnd


Utskottsberedning: 2017/18:KU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (pdf, 66 kB)

De små företagens villkor vid offentlig upphandling

Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2545 av Maria Plass M De små företagens villkor vid offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de små företagens villkor vid offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under hösten 2016 avslog


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M) (pdf, 64 kB)

Akademisk utbildning i offentlig upphandling

Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M Akademisk utbildning i offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 62 kB)

Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2014 av Maria Plass M Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning KPU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erbjuda större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning KPU och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M) (pdf, 56 kB)