Maria Plass(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 99
Title Civilingenjör
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864758
Email maria.plass[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Committee on Finance

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2010-10-19 – 2010-12-31
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • 2013-03-20 –

Said and done

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsanvisning Moderaternas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsanvisning Moderaternas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Fribeloppsgränsen

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) Fribeloppsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa fribeloppsgränsen för studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (pdf, 66 kB)

Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) Restriktivitet vid inrättande av miljözoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om restriktivitet vid inrättande av nya miljözoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens bestämmelser


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

Regelförenkling för näringslivet

Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) Regelförenkling för näringslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet med regelförenkling för näringslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Näringslivets


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (pdf, 57 kB)

Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överimplementeringen av EU-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Näringslivets


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (pdf, 58 kB)

De små företagens villkor vid offentlig upphandling

Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2545 av Maria Plass (M) De små företagens villkor vid offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de små företagens villkor vid offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under hösten


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34

Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M) (pdf, 56 kB)

Akademisk utbildning i offentlig upphandling

Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) Akademisk utbildning i offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 62 kB)

Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2014 av Maria Plass (M) Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erbjuda större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M) (pdf, 57 kB)

Säkerhet vid teknikskifte

Motion 2017/18:2024 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2024 av Maria Plass (M) Säkerhet vid teknikskifte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att kontinuerligt och långsiktigt se till att säkerheten för boende inte


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2024 av Maria Plass (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2024 av Maria Plass (M) (pdf, 58 kB)