Maria Plass(Mod)

Maria Plass (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 99
Title Civilingenjör
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864758
Email maria.plass[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Committee on Finance

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2010-10-19 – 2010-12-31
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • 2013-03-20 –

Said and done

Avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) Avdragsrätt för friskvård i enskild firma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa avdragsrätt för friskvård i enskild firma och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 58 kB)

Betalning för lagring av omhändertagen alkohol

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) Betalning för lagring av omhändertagen alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta ut hyra för förvaring av alkohol hos Tullverket samt om det är möjligt att ta ut


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabellen i motionen. Motivering Sammanfattning Moderaterna


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling

Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) Universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 62 kB)

Möjlighet för Tullverket att stoppa stöldgods vid Sveriges gräns

Motion 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M) Möjlighet för Tullverket att stoppa stöldgods vid Sveriges gräns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Tullverkets uppdrag vad gäller kontroll av varor från Sverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Beslag och förverkan av fordon vid smuggling

Motion 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M) Beslag och förverkan av fordon vid smuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom d et som anförs i motionen om att göra det lättare att beslagta och förverka ett fordon som används i samband med smuggling och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 62 kB)

Pensionsåldern och åldersdiskriminering i arbetslivet

Motion 2016/17:1594 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1594 av Maria Plass (M) Pensionsåldern och åldersdiskriminering i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pensionsåldern och diskriminering i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2016/17:AU14

Motion 2016/17:1594 av Maria Plass (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1594 av Maria Plass (M) (pdf, 57 kB)

Kompetensförsörjning i vården

Motion 2016/17:800 av Michael Svensson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:800 av Michael Svensson m.fl. (M) Kompetensförsörjning i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att motverka kompetensbrist i vården genom att prioritera nyckelkompetenser och förbättra flödena i


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:800 av Michael Svensson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:800 av Michael Svensson m.fl. (M) (pdf, 62 kB)

Inför försiktighetsprincip för skattehöjningar

Motion 2016/17:1095 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1095 av Finn Bengtsson m.fl. (M) Inför försiktighetsprincip för skattehöjningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ifall Finansdepartementet bör tillämpa en försiktighetsprincip vid beräkning och uppföljning av skattehöjningar


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22

Motion 2016/17:1095 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:1095 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)