Maria Plass(Mod)

Maria Plass (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West, Bench 99
Title Civilingenjör
Born 1953
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864758
Email maria.plass[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Committee on Finance

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 –
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2010-10-19 – 2010-12-31
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 –
  • 2013-03-20 –

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att incitamenten att gå från bidrag till arbete bör skärpas för att stärka den kommunala


Utskottsberedning: 2017/18:FiU8

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att återinföra


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Motivering I samband med att riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (pdf, 70 kB)

Avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) Avdragsrätt för friskvård i enskild firma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa avdragsrätt för friskvård i enskild firma och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 58 kB)

Betalning för lagring av omhändertagen alkohol

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) Betalning för lagring av omhändertagen alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta ut hyra för förvaring av alkohol hos Tullverket samt om det är möjligt att ta ut


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Sammanfattning Moderaternas plan för ett starkare Sverige tar sikte på att bygga Sverige starkare genom fler jobb och en stark ekonomi. Det är också grunden för att bygga ett starkt välfärdssamhälle


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Sammanfattning Moderaterna föreslår vissa justeringar på utgiftsområdet till följd av prioriterade förslag angående slopad särskild löneskatt för äldre, höjd moms från 12 till 13 procent


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling

Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) Universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 61 kB)

Möjlighet för Tullverket att stoppa stöldgods vid Sveriges gräns

Motion 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M) Möjlighet för Tullverket att stoppa stöldgods vid Sveriges gräns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Tullverkets uppdrag vad gäller kontroll av varor från Sverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1283 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Beslag och förverkan av fordon vid smuggling

Motion 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M) Beslag och förverkan av fordon vid smuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare att beslagta och förverka ett fordon som används i samband med smuggling och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1264 av Erik Andersson m.fl. (M) (pdf, 61 kB)