Maria Plass (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West
Title Civilingenjör
Born 1953

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2015-12-18
  • Committee on Finance

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • Board of the National Audit Office

  • Member 2010-10-19 – 2010-12-31
  • The War Delegation

  • Member 2010-10-19 – 2018-09-24
  • 2013-03-20 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot näringsutskottet 06-10, arbetsmarknadsutskottet 10-14, EU-nämnden 14-, skatteutskottet 14-15 och finansutskottet 15-. Suppleant försvarsutskottet 06-10, näringsutskottet 10-14 och EU-nämnden 10-14 . Ledamot krigsdelegationen 10-.
 • Utbildning

  Kungliga Tekniska högskolan, sektionen för väg- och vattenbyggnad.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Lekmannarevisor, Systembolaget AB 13-.

Said and done

Högre utbildning inom offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2017/18:460 av Maria Plass (M)

Fråga 2017/18:460 Högre utbildning inom offentlig upphandling av Maria Plass (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Marknaden för offentlig upphandling uppgår till över 600 miljoner kronor årligen, och det vilar ett tydligt ansvar på kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter att förvalta

Inlämnad: 2017-12-12 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:460 av Maria Plass (M) (pdf, 89 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1 Moderaternas


Utskottsberedning: 2017/18:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1 Moderaternas förslag


Utskottsberedning: 2017/18:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Fribeloppsgränsen

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass båda M Fribeloppsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa fribeloppsgränsen för studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (pdf, 72 kB)

Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. M Restriktivitet vid inrättande av miljözoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om restriktivitet vid inrättande av nya miljözoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens bestämmelser om miljözoner,


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Regelförenkling för näringslivet

Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass båda M Regelförenkling för näringslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet med regelförenkling för näringslivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Näringslivets Regelnämnd gjorde


Utskottsberedning: 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (pdf, 65 kB)

Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass båda M Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överimplementeringen av EU-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Näringslivets regelnämnd


Utskottsberedning: 2017/18:KU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) (pdf, 58 kB)

De små företagens villkor vid offentlig upphandling

Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2545 av Maria Plass M De små företagens villkor vid offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de små företagens villkor vid offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under hösten 2016 avslog


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M) (pdf, 56 kB)

Akademisk utbildning i offentlig upphandling

Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M Akademisk utbildning i offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om universitetsutbildning med inriktning mot offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 62 kB)

Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2014 av Maria Plass M Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning KPU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erbjuda större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning KPU och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M) (pdf, 56 kB)