Maria Malmer Stenergard(Mod)

Maria Malmer Stenergard (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 97
Title Jur.kand./Fil.kand./Kronofogde.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866341
Email maria.malmer.stenergard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-06-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2015-12-10 – 2016-06-07
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-10-11
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-02-23

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:355 av Maria Malmer Stenergard (M) 21 march 2017 Statliga jobb i nordöstra Skåne
Frågestund 2 march 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2016/17:225 av Maria Malmer Stenergard (M) 14 february 2017 Höjd skatt för fåmansföretagare
Interpellationsdebatt 2016/17:180 av Maria Malmer Stenergard (M) 16 december 2016 Bistånd från polis vid utmätning

Statliga jobb i nordöstra Skåne

Interpellation 2016/17:355 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:355 Statliga jobb i nordöstra Skåne av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) På kort tid har nordöstra Skåne drabbats av flera besked om att statlig verksamhet är på väg att avvecklas. Först kom beskedet att Rekryteringsmyndighetens verksamhet i Kristianstad ska

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:355 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb i nordöstra Skåne

Sveriges småföretagare

Skriftlig fråga 2016/17:993 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:993 Sveriges småföretagare av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) För snart en månad sedan gick remisstiden ut för utredningen om beskattning av fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna. Kritiken mot utredningens förslag rörande just 3:12-reglerna har varit hård

Inlämnad: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:993 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 75 kB)

Sveriges småföretagare

Skriftlig fråga 2016/17:987 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:987 är återtagen

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skatteverkets kontroll av felaktig folkbokföring

Skriftlig fråga 2016/17:939 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:939 Skatteverkets kontroll av felaktig folkbokföring av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) På senare tid har det framkommit ett flertal exempel på personer som har drabbats av att främmande personer folkbokfört sig hos dem. En kvinna i Örsundsbro råkade ut för

Inlämnad: 2017-02-24 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:939 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)

Skatteverkets nya ställningstagande om kapitalvinstbeskattning av bostadsrätter

Skriftlig fråga 2016/17:902 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:902 Skatteverkets nya ställningstagande om kapitalvinstbeskattning av bostadsrätter av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt ett rättsligt ställningstagande som Skatteverket nyligen antagit ska en förändring av en bostadsrätts yta kunna utlösa full kapitalvinstskatt

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:902 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB)

Statliga jobb i nordöstra Skåne

Interpellation 2016/17:283 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:283 Statliga jobb i nordöstra Skåne av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) På kort tid har nordöstra Skåne drabbats av flera besked om att statlig verksamhet är på väg att avvecklas. Först kom beskedet att Rekryteringsmyndighetens verksamhet i Kristianstad ska

Inlämnad: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:283 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

med anledning av skr. 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i enlighet med Riksrevisionens slutsatser


Utskottsberedning: 2016/17:SkU27

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 69 kB)

Statliga jobb i nordöstra Skåne

Skriftlig fråga 2016/17:765 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:765 Statliga jobb i nordöstra Skåne av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) På mycket kort tid har nordöstra Skåne drabbats av flera besked om nedläggning av statlig verksamhet. Rekryteringsmyndigheten i Kristianstad ska flytta till Malmö, och nyligen meddelade statliga

Inlämnad: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:765 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 77 kB)

Skatter i entreprenörskapsutredningen

Skriftlig fråga 2016/17:690 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:690 Skatter i entreprenörskapsutredningen av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I oktober förra året överlämnades slutbetänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet . Syftet med utredningen är gott – att utveckla det svenska innovations- och entreprenörskapsklimatet.

Inlämnad: 2017-01-19 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:690 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 92 kB)

med anledning av prop. 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Motion 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD) med anledning av prop. 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt lägga förslag om att arbetsgivardeklarationen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU21

Motion 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD) (pdf, 70 kB)