Maria Malmer Stenergard(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 97
Title Jur.kand./Fil.kand./Kronofogde.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866341
Email maria.malmer.stenergard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-06-07 – 2017-10-13
  • Deputy member 2015-12-10 – 2016-06-07
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-10-11
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-02-23

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:104 av Maria Malmer Stenergard (M) 28 november 2017 Distansutmätning
Frågestund 23 november 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2017/18:103 av Maria Malmer Stenergard (M) 21 november 2017 Effekter av elcykelpremien
Interpellationsdebatt 2017/18:133 av Maria Malmer Stenergard (M) 21 november 2017 EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud

Upprustning av X 2000

Skriftlig fråga 2017/18:413 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:413 Upprustning av X 2000 av Maria Malmer Stenergard (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den 28 november publicerade SVT Västmanland en artikel med en intervju med finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg med anledning av att SJ planerar att

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:413 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 92 kB)

Kronofogdens specialindrivning

Skriftlig fråga 2017/18:401 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:401 Kronofogdens specialindrivning av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Kronofogdens specialindrivningsverksamhet (S-teamen) har varit en stor framgång i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet. I samverkan med bland andra Skatteverket, tullen och polisen

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:401 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud

Interpellation 2017/18:133 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:133 EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I oktober i år fattade ministerrådet beslut om att inte följa kommissionens förslag att förbjuda ålfiske i Östersjön. Sverige var det enda land som stod bakom förslaget. Redan

Inlämnad: 2017-11-10 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:133 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud

Distansutmätning

Interpellation 2017/18:104 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:104 Distansutmätning av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Huvudregeln när det gäller utmätning av lös egendom är enligt 4 kap. 7  utsökningsbalken att utmätning endast får ske om egendomen är tillgänglig vid förrättningen. Undantag finns dock, så kallad distansutmätning.

Inlämnad: 2017-11-02 Svarsdatum: 2017-11-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:104 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Distansutmätning

Effekter av elcykelpremien

Interpellation 2017/18:103 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:103 Effekter av elcykelpremien av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Klimathotet är akut. Det kräver att vi strävar efter största möjliga klimatnytta för de pengar som vi satsar. I sin budgetproposition föreslår regeringen en elcykelpremie till en kostnad

Inlämnad: 2017-11-02 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:103 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av elcykelpremien

Möjligheterna att nå Miljömålsberedningens mål

Skriftlig fråga 2017/18:109 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:109 Möjligheterna att nå Miljömålsberedningens mål av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) Det är glädjande att det i Sveriges riksdag finns en bred majoritet bakom våra långsiktiga miljömål. Det betyder att vi kan lägga den överbudspolitik som länge dominerade den svenska

Inlämnad: 2017-10-16 Svarsdatum: 2017-10-25 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2017/18:109 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Infrastruktur i Skåne

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)