Maria Malmer Stenergard(Mod)

Maria Malmer Stenergard (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 97
Title Jur.kand./Fil.kand./Kronofogde.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866341
Email maria.malmer.stenergard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-06-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2015-12-10 – 2016-06-07
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-10-11
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-02-23

Said and done

Terrorfinansiering genom ekobrott

Skriftlig fråga 2016/17:1508 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1508 Terrorfinansiering genom ekobrott av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Nyligen framkom uppgifter i medierna om att svenska och danska staten kan ha lurats på stora belopp, uppskattningsvis över 100 miljoner kronor, genom ekonomisk brottslighet. Bedömningen är att det

Inlämnad: 2017-05-31 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1508 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Nordeas flytt

Interpellation 2016/17:544 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:544 Nordeas flytt av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Enligt uppgifter i medierna kommer Nordea att flytta sitt huvudkontor från Stockholm. Ett av de tyngst vägande skälen för flytten är den kraftiga höjning av resolutionsavgiften som regeringen föreslagit

Inlämnad: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:544 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 75 kB)

Ytterligare höjning av resolutionsavgiften

Skriftlig fråga 2016/17:1465 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1465 Ytterligare höjning av resolutionsavgiften av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har föreslagit en höjning av resolutionsavgiften med omkring 6 miljarder kronor när avgiften slår igenom fullt ut. Höjningen aviseras trots att svenska banker redan

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1465 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt

Skriftlig fråga 2016/17:1464 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1464 Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Fredagen den 19 maj 2017 kom uppgifter i medierna om att Nordea, den svenska bankmarknadens största aktör, avser att flytta sitt huvudkontor från Sverige. Nordea har under

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1464 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

Kraftigt höjda skatter

Skriftlig fråga 2016/17:1429 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1429 Kraftigt höjda skatter av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) När Finanspolitiska rådet nyligen presenterade sin rapport för 2017 så framförde rådet kritik mot regeringens politik och menade att finanspolitiken borde stramas upp och att regeringen borde spara

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1429 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 77 kB)

Hotad rättssäkerhet

Skriftlig fråga 2016/17:1366 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1366 Hotad rättssäkerhet av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Det har framkommit uppgifter i medierna om att enskilda tjänstemän och handläggare vid Skatteverket utsätts för påtryckningar och hot i samband med granskningar. En typ av påtryckning är rättsliga påtryckningsmedel,

Inlämnad: 2017-05-09 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1366 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 75 kB)

med anledning av skr. 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör analysera


Utskottsberedning: 2016/17:SkU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3733 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 66 kB)

Handel med id-handlingar

Skriftlig fråga 2016/17:1278 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1278 Handel med id-handlingar av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Nyligen visade ett inslag i Dagens Eko att det är vanligt förekommande med handel av identiteter och identitetshandlingar bland papperslösa i Sverige. De köpta identiteterna används av papperslösa

Inlämnad: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1278 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 87 kB)

Ålfiske som kulturarv

Interpellation 2016/17:456 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2016/17:456 Ålfiske som kulturarv av Maria Malmer Stenergard (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Nyligen framkom uppgifter i medierna om att regeringen avstått från att nominera svenska förslag över immateriella kulturarv till Unescos internationella listor. Givet att Sverige

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:456 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ålfiske som kulturarv

Höjd resolutionsavgift

Skriftlig fråga 2016/17:1241 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:1241 Höjd resolutionsavgift av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Mycket kort efter att regeringen drog tillbaka förslaget om finansskatt så presenterade regeringen ett nytt förslag om höjd resolutionsavgift. Förslaget är ett resultat av en överenskommelse med

Inlämnad: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1241 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)