Maria Malmer Stenergard(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 97
Title Jur.kand./Fil.kand./Kronofogde.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866341
Email maria.malmer.stenergard[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-06-07 – 2017-10-13
  • Deputy member 2015-12-10 – 2016-06-07
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-10-11
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-02-23

Said and done

Ökade bränslekostnader för jordbruket

Skriftlig fråga 2017/18:827 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:827 Ökade bränslekostnader för jordbruket av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Trots att Stefan Löfven inför valet 2014 lovade att inte höja bensinskatten räknas sedan januari 2016 skatten på bensin och diesel efter regeringens beslut upp med 2 procentenheter plus konsumentprisindex

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:827 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 89 kB)

Nytt förslag på kilometerskatt

Skriftlig fråga 2017/18:826 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:826 Nytt förslag på kilometerskatt av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Kilometerskatt för tunga fordon var ett vallöfte från Socialdemokraterna, och efter valet 2014 tillsattes en utredning för att utreda hur skatten skulle utformas. Förslaget kritiserades dock mycket hårt

Inlämnad: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:826 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 86 kB)

Konsumtionsutsläpp

Skriftlig fråga 2017/18:813 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:813 Konsumtionsutsläpp av Maria Malmer Stenergard (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I regleringsbrevet avseende Naturvårdsverket för 2018 framgår det att myndigheten åläggs att ”utveckla mätmetoder för att få mer tillförlitlig statistik av de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder

Inlämnad: 2018-02-19 Svarsdatum: 2018-02-28 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:813 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)

Skogsbruket och äganderätten

Interpellation 2017/18:372 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:372 Skogsbruket och äganderätten av Maria Malmer Stenergard M till Miljöminister Karolina Skog MP Det svenska skogsbruket är långsiktigt hållbart, förnybart och tar stor hänsyn till olika skyddsvärden. Skogen är en av våra stora exportnäringar. Skogsbruket står inför ständiga utmaningar och det

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-03-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:372 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 90 kB)

Skatt på växtskyddsmedel

Skriftlig fråga 2017/18:759 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:759 Skatt på växtskyddsmedel av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I juni 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå

Inlämnad: 2018-02-08 Svarsdatum: 2018-02-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:759 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 88 kB)

Beslut gällande ålfiske

Skriftlig fråga 2017/18:724 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:724 Beslut gällande ålfiske av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I december enades EU-länderna om ett tre månader långt fiskeförbud för ål mellan september och januari. Det är upp till medlemsländerna att besluta när de tre månaderna ska infalla. När de tre månaderna

Inlämnad: 2018-02-06 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:724 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 84 kB)

Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött

Skriftlig fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:562 Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött av Maria Malmer Stenergard (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Livsmedelsverkets rekommendation är att konsumenter ska äta högst 500 gram rött kött per vecka, då de menar att det kan finnas en koppling mellan rött kött och tjock- och ändtarmscancer.

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 87 kB)

Hantering av dieselfusket

Interpellation 2017/18:280 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2017/18:280 Hantering av dieselfusket av Maria Malmer Stenergard (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Under 2015 avslöjades Volkswagens mycket omfattande utsläppsfusk. Cirka elva miljoner bilar omfattades globalt av fusket, och cirka 220 000 av dessa finns i Sverige. Fusket är oacceptabelt

Inlämnad: 2017-12-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:280 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 99 kB)

Upprustning av X 2000

Skriftlig fråga 2017/18:413 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:413 Upprustning av X 2000 av Maria Malmer Stenergard (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den 28 november publicerade SVT Västmanland en artikel med en intervju med finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg med anledning av att SJ planerar att

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:413 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 92 kB)

Kronofogdens specialindrivning

Skriftlig fråga 2017/18:401 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2017/18:401 Kronofogdens specialindrivning av Maria Malmer Stenergard (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Kronofogdens specialindrivningsverksamhet (S-teamen) har varit en stor framgång i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet. I samverkan med bland andra Skatteverket, tullen och polisen

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:401 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB)