Maria Ferm (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Stockholm, Bench 140
Title Studerande.
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864555
Email maria.ferm[på]riksdagen.se
Social media: Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Green Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2016-01-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2015-05-18 – 2015-12-31
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2015-05-17
  • The Green Party

  • Deputy Group Leader 2018-09-24 –
  • Group Leader 2018-01-16 – 2018-09-24
  • Deputy Group Leader 2016-11-01 – 2018-01-15
  • Group Leader 2016-01-01 – 2016-11-01
  • Deputy Group Leader 2015-05-18 – 2015-12-31
  • Group Leader 2015-03-18 – 2015-05-18
  • Deputy Group Leader 2015-01-02 – 2015-03-18
  • Group Leader 2014-09-29 – 2015-01-01
  • Committee on Justice

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2016-02-02 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2015-05-21
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Deputy member 2016-02-02 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-05-21
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2016-02-09 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2018-10-02 –
  • Member 2018-01-16 – 2018-10-02
  • Alternate member 2016-11-01 – 2018-01-15
  • Member 2016-01-01 – 2016-10-31
  • Alternate member 2015-05-22 – 2015-12-31
  • Member 2015-03-18 – 2015-05-21
  • Alternate member 2015-02-05 – 2015-03-18
  • Member 2014-10-07 – 2015-02-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2015-03-25 – 2016-11-09
  • Member 2015-01-28 – 2015-03-25
  • Deputy member 2014-10-15 – 2015-01-28
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Member 2018-02-02 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och 16-, EU-nämnden 10-14, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och 16- och finansutskottet 16-. Ledamot krigsdelegationen 14-, ledamotsrådet 15 och riksdagsstyrelsen 14-15 och 16, ersättare riksdagsstyrelsen 15 och 16-. Suppleant ledamotsrådet 14- och riksdagens valberedning 14-. Gruppledare, Miljöpartiet de gröna 14 och 15, vice gruppledare 15 och 16-.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Vellinge, slutår 04. Programmet Språk, migration & globalisering, Malmö högskola, Malmö, slutår 08.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Rikspolisstyrelsen 11-. Ledamot i Migrationsverkets insynsråd och Säkerhetspolisens insynsråd. Särskild utredare i utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU (JU 2016:05).
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, stadsdelsfullmäktige Centrum i Malmö 06-08.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Grön Ungdom Malmö 07-08. Ledamot, Gröna Studenters Riksstyrelse 07-08. Språkrör, Grön Ungdom 08-11. Ledamot, programrådet för kandidatprogrammet Politik och aktivt medborgarskap vid Södertörns högskola 11.
 • Bostadsort

  Stockholm

Said and done

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Psykisk ohälsa hos barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg


Utskottsberedning: UbU 2018/19:KrU8 2018/19:SoU11 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 99 kB)

Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sista datum för försäljning av fossila drivmedel 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU NU TU UU 2018/19:FiU22 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 1 avslag, 30 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 125 kB)

Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. MP Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra förslagen i SOU 2017:84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. MP Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen för att motverka utvisningar på grund av bagatellartade misstag och smärre fel, och


Utskottsberedning: 2018/19:SfU18

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 115 kB)

Effektiv styrning mot klimatmålen

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: CU KU TU 2018/19:FiU34 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 196 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 281 kB)

Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga

Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av förbättrade villkor för teckenspråksutbildning för föräldrar, syskon och andra nära anhöriga och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 78 kB)

En jämlik skola

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. MP En jämlik skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansiering av jämlikhet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattepengarna ska


Utskottsberedning: UbU 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 1 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 113 kB)

Förbättra och stärk LSS

Motion 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Förbättra och stärk LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till kommunerna att bistå personer som fått avslag på assistansersättning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande

Motion 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. MP En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande och


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 91 kB)