Maria Abrahamsson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 206
Title Jurist
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866418
Email maria.abrahamsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-09-30 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2017-06-26
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Judges Proposals Board

  • Member 2011-01-01 – 2015-01-01

Said and done

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektiviseringar på Migrationsverket


Utskottsberedning: 2017/18:SfU4

Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 87 kB) Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2

Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Arbetskraftsinvandringen

Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) Arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra kravet på utannonseringen av en tjänst vid arbetskraftsinvandring så att lagen bli mer anpassad efter dagens arbetsmarknad,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU17 2017/18:SfU7 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , 1 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) Uppvärdera medborgarskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla som beviljas medborgarskap ska ha grundläggande kunskaper i det svenska språket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KU34 2017/18:SfU18

Motion 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13 2017/18:JuU7 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:SfU17 2017/18:SfU3 2017/18:SfU4 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): 6 avslag, 62 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 122 kB)

Underhållsstöd

Motion 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M) Underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska ta fram förslag på att avskaffa dagens parallella system med underhållsbidrag och underhållsstöd och ersätta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Åtgärdsförslag för att minska sjukskrivningarna

Motion 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) Åtgärdsförslag för att minska sjukskrivningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en separat rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska diagnoser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU8 2017/18:SfU1 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion om att kvalificera sig in i socialförsäkringssystemen

Motion 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M) Motion om att kvalificera sig in i socialförsäkringssystemen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvalificering in i bidragssystemen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 69 kB)