Maria Abrahamsson(Mod)

Maria Abrahamsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 206
Title Jurist
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866418
Email maria.abrahamsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-09-30 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Judges Proposals Board

  • Member 2011-01-01 – 2015-01-01

Said and done

Brottsoffers möjlighet till upprättelse i rimlig tid

Skriftlig fråga 2016/17:493 av Maria Abrahamsson (M)

Fråga 2016/17:493 Brottsoffers möjlighet till upprättelse i rimlig tid av Maria Abrahamsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Åklagare har slagit larm om allt färre inkomna brottsutredningar. I Skåne har polisen lanserat tanken på att medla mellan gängkriminella för att få stopp på våldsspiralen. Uppklaringsprocenten

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:493 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 77 kB)

Domstolarnas oberoende

Interpellation 2016/17:109 av Maria Abrahamsson (M)

Interpellation 2016/17:109 Domstolarnas oberoende av Maria Abrahamsson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Genom 2011 års grundlagsreform stärktes domstolarnas ställning. Formellt markerades det genom att domstolarna fick ett eget kapitel i regeringsformen. Vidare har det så kallade uppenbarhetsrekvisitet

Inlämnad: 2016-11-10 Svarsdatum: 2016-11-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:109 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Domstolarnas oberoende

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

RUT-avdraget

Motion 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) RUT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tredubbla taket i RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

Anstånd i skattemål

Motion 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Anstånd i skattemål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av anståndsreglerna i skattemål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Avdragsförbudet för stadigvarande bostad

Motion 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Avdragsförbudet för stadigvarande bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra mervärdesskattelagen på så sätt att avdragsförbudet för stadigvarande bostad


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25

Motion 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Skyddade personuppgifter och personlig integritet

Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skyddade personuppgifter och personlig integritet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag på åtgärder för att förstärka skyddet för hotade


Utskottsberedning: 2016/17:KU15 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Sammanfattning Skatteverket bör få ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk. Sedan 2006 har över fyrtio talet internationella skatteavtal passerat riksdagens


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Översyn av skatteregler för lantbrukare

Motion 2016/17:3153 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3153 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Översyn av skatteregler för lantbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skatteregler som berör svenska lantbrukare, inklusive en jämförelse med konkurrerande länder ,


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23

Motion 2016/17:3153 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3153 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Översyn av företrädaransvaret

Motion 2016/17:3152 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3152 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Översyn av företrädaransvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över företrädaransvaret i skatteförfarandelagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Företagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU26

Motion 2016/17:3152 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3152 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 67 kB)