Maria Abrahamsson(Mod)

Maria Abrahamsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm, Bench 206
Title Jurist
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866418
Email maria.abrahamsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-09-30 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2017-06-26
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Judges Proposals Board

  • Member 2011-01-01 – 2015-01-01

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering

Motion 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördjupade analyser på migrationsområdet


Utskottsberedning: 2017/18:SfU8

Motion 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Sveriges agerande i EU mot auktoritära medlemsländer

Skriftlig fråga 2016/17:1574 av Maria Abrahamsson (M)

Fråga 2016/17:1574 Sveriges agerande i EU mot auktoritära medlemsländer av Maria Abrahamsson (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Polen har varit på kollisionskurs med stora delar av övriga EU sedan regeringspartiet Lag och rättvisa kom till makten hösten 2015. Regeringen i Warszawa har ignorerat demokratins spelregler,

Inlämnad: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-21 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1574 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 83 kB)

Brottsoffers möjlighet till upprättelse i rimlig tid

Skriftlig fråga 2016/17:493 av Maria Abrahamsson (M)

Fråga 2016/17:493 Brottsoffers möjlighet till upprättelse i rimlig tid av Maria Abrahamsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Åklagare har slagit larm om allt färre inkomna brottsutredningar. I Skåne har polisen lanserat tanken på att medla mellan gängkriminella för att få stopp på våldsspiralen. Uppklaringsprocenten

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:493 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 77 kB)

Domstolarnas oberoende

Interpellation 2016/17:109 av Maria Abrahamsson (M)

Interpellation 2016/17:109 Domstolarnas oberoende av Maria Abrahamsson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Genom 2011 års grundlagsreform stärktes domstolarnas ställning. Formellt markerades det genom att domstolarna fick ett eget kapitel i regeringsformen. Vidare har det så kallade uppenbarhetsrekvisitet

Inlämnad: 2016-11-10 Svarsdatum: 2016-11-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:109 av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Domstolarnas oberoende

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

RUT-avdraget

Motion 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) RUT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tredubbla taket i RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3159 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

Anstånd i skattemål

Motion 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Anstånd i skattemål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av anståndsreglerna i skattemål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:CU8 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Avdragsförbudet för stadigvarande bostad

Motion 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Avdragsförbudet för stadigvarande bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra mervärdesskattelagen på så sätt att avdragsförbudet för stadigvarande bostad


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25

Motion 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3157 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Skyddade personuppgifter och personlig integritet

Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skyddade personuppgifter och personlig integritet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag på åtgärder för att förstärka skyddet för hotade


Utskottsberedning: 2016/17:KU15 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Sammanfattning Skatteverket bör få ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk. Sedan 2006 har över fyrtio talet internationella skatteavtal passerat riksdagens


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3155 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 81 kB)