Margareta Larsson()

Margareta Larsson ()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency Västra Götaland County East, Bench 101
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866331
Email margareta.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-05-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-02-05 – 2015-05-15
  • Ordinary member 2013-08-26 – 2015-02-04
  • Ledig 2013-05-02 – 2013-08-25
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-05-01
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-11-27
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-04-12
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-11-03
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2012-04-11 – 2013-02-21
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-04-13 – 2012-11-08
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-01-23
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2013-05-30
  • Member 2012-06-19 – 2012-09-18
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-12-31

Said and done

Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 740 kB) Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 1035 kB)

Placerade barns rätt till skolgång

Motion 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson (SD) Placerade barns rätt till skolgång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa placerade barns rätt till en grundläggande utbildning. Motivering Att


Utskottsberedning: 2014/15:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2930 av Carina Herrstedt och Margareta Larsson (SD) (pdf, 64 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)

Könsstympning

Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD) Könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förekomsten av könsstympning i Sverige och analysera det arbete som görs på området i dag. Motivering Kvinnlig


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Psykiatri

Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Psykiatri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att införa nationella riktlinjer för den psykiatriska vården. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU1 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Förebyggande arbete för att minska antalet aborter

Motion 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Förebyggande arbete för att minska antalet aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om de bakomliggande orsakerna till det höga aborttalet


Utskottsberedning: 2014/15:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Ändrad praxis för sena aborter

Motion 2014/15:2605 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2605 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Ändrad praxis för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att livsduglighetskriteriet ska anpassas efter den medicinska utvecklingen genom att det alltid ska finnas


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2605 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2605 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Sänkning av gränsen för fri abort

Motion 2014/15:2604 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2604 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Sänkning av gränsen för fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sänkning av tidsgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2604 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2604 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Upprättelse för vanvårdade barn

Motion 2014/15:2510 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2510 av Margareta Larsson (SD) Upprättelse för vanvårdade barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att in föra möjligheten att överklaga Ersättningsnämndens beslut. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SoU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2510 av Margareta Larsson (SD) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2510 av Margareta Larsson (SD) (pdf, 87 kB)

Sverigedemokraternas familjepolitik

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)