Margareta Larsson()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency Västra Götaland County East, Bench 101
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866331
Email margareta.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-05-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-02-05 – 2015-05-15
  • Ordinary member 2013-08-26 – 2015-02-04
  • Ledig 2013-05-02 – 2013-08-25
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-05-01
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-11-27
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-04-12
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-11-03
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2012-04-11 – 2013-02-21
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-04-13 – 2012-11-08
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-01-23
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2013-05-30
  • Member 2012-06-19 – 2012-09-18
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-12-31

Said and done

Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord

Interpellation 2017/18:223 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:223 Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord av Margareta Larsson (-) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Ökad kunskap kring psykisk ohälsa är en viktig del av det självmordspreventiva arbetet. Det är därför viktigt att försöka förstå de bakomliggande orsakerna för att kunna

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:223 av Margareta Larsson (-) (pdf, 83 kB)

Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar

Interpellation 2017/18:60 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:60 Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar av Margareta Larsson (-) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Regeringen säger sig ha höga ambitioner på när det gäller hälsa och säger sig vilja se ökad forskning på området. Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar,

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:60 av Margareta Larsson (-) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar

Forskningscenter

Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) Forskningscenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett forskningscenter inom KAM enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) (pdf, 65 kB)

En patientsäker läkemedelshantering för barn och ungdomar

Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) En patientsäker läkemedelshantering för barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och sammanställa statistik i enlighet med motionen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16

Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) (pdf, 62 kB)

Självmordsprevention

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) Självmordsprevention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samarbete med Svenska kyrkan kring självmordsprevention och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2015 tog 1554 personer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) (pdf, 59 kB)

Stärk patienternas skydd

Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) Stärk patienternas skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ökad patientsäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporter har på sistone gjort gällande att svenska


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) (pdf, 62 kB)

Läkemedelsmissbruk och sekretess

Motion 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) Läkemedelsmissbruk och sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretess och tillkännager detta för regeringen. Motivering Läkemedelsmissbruket sätter spår i privatliv och samhälle och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16

Motion 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) (pdf, 59 kB)

Ersättningsnämndens praxis

Motion 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-) Ersättningsnämndens praxis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en granskning av Ersättningsnämndens praxis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ersättningsnämnden var en statlig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-) (pdf, 59 kB)

Stärkt skydd för barn mot sexövergrepp

Motion 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-) Stärkt skydd för barn mot sexövergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagändring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sexualbrott mot barn är ett betydande problem i samhället.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-) (pdf, 61 kB)

Överklagan av vårdnadsutredningar

Motion 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-) Överklagan av vårdnadsutredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prövning och överklagande av vårdnadsutredningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mängden tvister om vårdnad,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-) (pdf, 58 kB)