Margareta Gunsdotter

Tidigare riksdagsledamot

Constituency Västra Götaland County East
Born 1964

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-05-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-02-05 – 2015-05-15
  • Ordinary member 2013-08-26 – 2015-02-04
  • Ledig 2013-05-02 – 2013-08-25
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-05-01
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-11-27
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-04-12
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-11-03
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2012-04-11 – 2013-02-21
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-04-13 – 2012-11-08
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-01-23
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2013-05-30
  • Member 2012-06-19 – 2012-09-18
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-12-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot EU-nämnden 10-12 och kulturutskottet 12-14. Suppleant utbildningsutskottet 10-13, konstitutionsutskottet 11-12, civilutskottet 11-13, kulturutskottet 11-12, trafikutskottet 11-13, arbetsmarknadsutskottet 11-13, finansutskottet 12-13, skatteutskottet 12-13, justitieutskottet 12-13, försvarsutskottet 12, socialförsäkringsutskottet 12-13, socialutskottet 12-15, miljö- och jordbruksutskottet 12-13, näringsutskottet 12-13 och EU-nämnden 12-13. Ledamot och Nordiska rådets svenska delegation 12-13. Suppleant riksrevisionens styrelse 10.
 • Utbildning

  Gymnasieskola. Nyans-akademin - Alkohol- och drogbehandlare.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Gävle 06-.

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:477 av Margareta Larsson (-) 27 april 2018 Ersättningsnämnden
Interpellationsdebatt 2017/18:400 av Margareta Larsson (-) 23 march 2018 Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen
Interpellationsdebatt 2017/18:304 av Margareta Larsson (-) 30 january 2018 Vanvård inom svensk psykiatri
Interpellationsdebatt 2017/18:303 av Margareta Larsson (-) 30 january 2018 Läkemedelskostnader inom psykiatrin

Ersättningsnämnden

Interpellation 2017/18:477 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:477 Ersättningsnämnden av Margareta Larsson till Socialminister Annika Strandhäll S Ersättningsnämnden var en statlig myndighet som grundades genom en överenskommelse mellan sju riksdagspartier för att pröva om ersättning skulle utbetalas till personer som mellan 1920 och 1980 vanvårdades i barnhem

Inlämnad: 2018-04-06 Svarsdatum: 2018-04-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:477 av Margareta Larsson (-) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ersättningsnämnden

Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen

Interpellation 2017/18:400 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:400 Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen av Margareta Larsson till Socialminister Annika Strandhäll S Nya effektiva läkemedel bidrar till folkhälsan. Samtidigt finns det vid ett godkännande av nya läkemedel begränsad information om ovanliga biverkningar eller biverkningar som uppträder

Inlämnad: 2018-02-26 Svarsdatum: 2018-03-23 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:400 av Margareta Larsson (-) (pdf, 101 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen

Vanvård inom svensk psykiatri

Interpellation 2017/18:304 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:304 Vanvård inom svensk psykiatri av Margareta Larsson till Socialminister Annika Strandhäll S Många fantastiska framsteg har skett det senaste århundradet när det gäller behandling av fysiska sjukdomar som hiv, cancer och infektionssjukdomar. Den svenska sjukvården står sig väl i jämförelse med

Inlämnad: 2017-12-29 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:304 av Margareta Larsson (-) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vanvård inom svensk psykiatri

Läkemedelskostnader inom psykiatrin

Interpellation 2017/18:303 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:303 Läkemedelskostnader inom psykiatrin av Margareta Larsson till Socialminister Annika Strandhäll S Den andel människor i vårt land som diagnostiserats med bland annat adhd, autism och aspberger har ökat i en omfattande skala de senaste tio åren. Detta är problematiskt eftersom många som exempelvis

Inlämnad: 2017-12-29 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:303 av Margareta Larsson (-) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Läkemedelskostnader inom psykiatrin

Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord

Interpellation 2017/18:223 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:223 Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord av Margareta Larsson till Socialminister Annika Strandhäll S Ökad kunskap kring psykisk ohälsa är en viktig del av det självmordspreventiva arbetet. Det är därför viktigt att försöka förstå de bakomliggande orsakerna för att kunna förebygga riskerna

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2018-01-19 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:223 av Margareta Larsson (-) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord

Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar

Interpellation 2017/18:60 av Margareta Larsson (-)

Interpellation 2017/18:60 Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar av Margareta Larsson till Socialminister Annika Strandhäll S Regeringen säger sig ha höga ambitioner på när det gäller hälsa och säger sig vilja se ökad forskning på området. Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar, och enligt

Inlämnad: 2017-10-24 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:60 av Margareta Larsson (-) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar

Forskningscenter

Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1506 av Margareta Larsson Forskningscenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett forskningscenter inom KAM enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) (pdf, 72 kB)

En patientsäker läkemedelshantering för barn och ungdomar

Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1547 av Margareta Larsson En patientsäker läkemedelshantering för barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och sammanställa statistik i enlighet med motionen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) (pdf, 70 kB)

Självmordsprevention

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1546 av Margareta Larsson Självmordsprevention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samarbete med Svenska kyrkan kring självmordsprevention och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2015 tog 1 554 personer sitt liv i Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) (pdf, 66 kB)

Stärk patienternas skydd

Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1545 av Margareta Larsson Stärk patienternas skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ökad patientsäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporter har på sistone gjort gällande att svenska medborgare hyser


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) (pdf, 69 kB)