Margareta Larsson()

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency Västra Götaland County East, Bench 101
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866331
Email margareta.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-05-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2015-02-05 – 2015-05-15
  • Ordinary member 2013-08-26 – 2015-02-04
  • Ledig 2013-05-02 – 2013-08-25
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2013-05-01
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2012-11-28 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-11-27
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-02-21
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2011-11-18 – 2012-04-12
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2011-11-18 – 2013-02-21
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-02-21
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-11-03
  • Deputy member 2012-01-25 – 2014-09-29
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2012-04-11 – 2013-02-21
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-04-13 – 2012-11-08
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2012-04-13 – 2013-02-21
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2012-01-25 – 2013-01-23
  • Member 2010-10-12 – 2012-01-17
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2013-05-30
  • Member 2012-06-19 – 2012-09-18
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2010-10-19 – 2010-12-31

Said and done

Forskningscenter

Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) Forskningscenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett forskningscenter inom KAM enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-) (pdf, 65 kB)

En patientsäker läkemedelshantering för barn och ungdomar

Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) En patientsäker läkemedelshantering för barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och sammanställa statistik i enlighet med motionen och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-) (pdf, 62 kB)

Självmordsprevention

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) Självmordsprevention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samarbete med Svenska kyrkan kring självmordsprevention och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2015 tog 1554 personer


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-) (pdf, 59 kB)

Stärk patienternas skydd

Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) Stärk patienternas skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ökad patientsäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporter har på sistone gjort gällande att svenska


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-) (pdf, 62 kB)

Läkemedelsmissbruk och sekretess

Motion 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) Läkemedelsmissbruk och sekretess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretess och tillkännager detta för regeringen. Motivering Läkemedelsmissbruket sätter spår i privatliv och samhälle och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) (pdf, 59 kB)

Ersättningsnämndens praxis

Motion 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-) Ersättningsnämndens praxis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en granskning av Ersättningsnämndens praxis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ersättningsnämnden var en statlig


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-) (pdf, 59 kB)

Stärkt skydd för barn mot sexövergrepp

Motion 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-) Stärkt skydd för barn mot sexövergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagändring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sexualbrott mot barn är ett betydande problem i samhället.


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-) (pdf, 61 kB)

Överklagan av vårdnadsutredningar

Motion 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-) Överklagan av vårdnadsutredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prövning och överklagande av vårdnadsutredningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mängden tvister om vårdnad,


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-) (pdf, 58 kB)

Barnvräkningar och socialtjänsten

Motion 2017/18:1523 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1523 av Margareta Larsson (-) Barnvräkningar och socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänsten alltid ska ta beslut utifrån barnperspektivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1523 av Margareta Larsson (-) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1523 av Margareta Larsson (-) (pdf, 62 kB)

Ett ökat skydd för barn mot elchockbehandlingar (ECT)

Motion 2017/18:1507 av Margareta Larsson (-)

Motion till riksdagen 2017/18:1507 av Margareta Larsson (-) Ett ökat skydd för barn mot elchockbehandlingar (ECT) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riva upp Socialstyrelsens riktlinjer gällande barn och behandling med ECT och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:1507 av Margareta Larsson (-) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1507 av Margareta Larsson (-) (pdf, 66 kB)