Magnus Persson(SweDem)

Magnus Persson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 164
Title Byggnadsarbetare.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866336
Email magnus.persson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-03-24

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte inrätta en jämställdhetsmyndighet


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (pdf, 86 kB)

Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Arbetsmarknad

Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärlingsanställningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU3 2016/17:SfU17
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (pdf, 94 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Ökat nationellt stöd för elever med dyslexi

Motion 2016/17:853 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:853 av Magnus Persson (SD) Ökat nationellt stöd för elever med dyslexi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat nationellt stöd för elever och ungdomar med diagnosen dyslexi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:853 av Magnus Persson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:853 av Magnus Persson (SD) (pdf, 58 kB)

Alla beslut gällande jakt och viltförvaltning ska tas på nationell nivå

Motion 2016/17:845 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:845 av Magnus Persson (SD) Alla beslut gällande jakt och viltförvaltning ska tas på nationell nivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut gällande jakt och viltförvaltning ska tas av Sveriges riksdag och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:845 av Magnus Persson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:845 av Magnus Persson (SD) (pdf, 57 kB)

Allmän jakttid på skarv

Motion 2016/17:844 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:844 av Magnus Persson (SD) Allmän jakttid på skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska yrkesfiskare har i många år uttryckt oro och ilska över skarvens


Utskottsberedning: 2016/17:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:844 av Magnus Persson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:844 av Magnus Persson (SD) (pdf, 56 kB)

Gårdsförsäljning av livsmedel

Motion 2016/17:842 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:842 av Magnus Persson (SD) Gårdsförsäljning av livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag kan vi se ett växande intresse för gårdsbutiker på vår


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:842 av Magnus Persson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:842 av Magnus Persson (SD) (pdf, 58 kB)

Förbjud fällfångst av vildsvin

Motion 2016/17:784 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:784 av Magnus Persson (SD) Förbjud fällfångst av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud av fällfångst av vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi talar här om ett matnyttigt stresskänsligt


Utskottsberedning: 2016/17:MJU11

Motion 2016/17:784 av Magnus Persson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:784 av Magnus Persson (SD) (pdf, 57 kB)