Magnus Manhammar(SocDem)

Magnus Manhammar (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 14
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email magnus.manhammar[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24

Said and done

En politik för ökad jämlikhet

Motion 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S) En politik för ökad jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en jämlikhetskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter nästan fyra decennier av ökande klyftor har


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

En allmännytta, för alla

Motion 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) En allmännytta, för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge allmännyttan tydligare roll och syfte för att bygga bort bostadsbristen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2776 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Infrastruktur i Blekinge

Motion 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) Infrastruktur i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för infrastrukturinvesteringar i Blekinge län och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 79 kB)

Straff vid fortkörning förbi vägarbeten

Motion 2016/17:1661 av Magnus Manhammar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1661 av Magnus Manhammar m.fl. (S) Straff vid fortkörning förbi vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till högre straff vid fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Personskador


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1661 av Magnus Manhammar m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1661 av Magnus Manhammar m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Införande av humanitära visum för att rädda liv

Motion 2016/17:1616 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1616 av Magnus Manhammar (S) Införande av humanitära visum för att rädda liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa humanitära visum för att rädda liv genom att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1616 av Magnus Manhammar (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1616 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 59 kB)

Asylboenden drivna av civilsamhällesorganisationer

Motion 2016/17:1153 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1153 av Magnus Manhammar (S) Asylboenden drivna av civilsamhällesorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om civilsamhällesorganisationer och asylboenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den höga efterfrågan


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1153 av Magnus Manhammar (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1153 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 59 kB)

Miljöarbete i och runt Östersjön

Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) Miljöarbete i och runt Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fortsatt utveckling av miljöarbetet i och runt Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1667 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Förråd av monteringsfärdiga hus

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) Förråd av monteringsfärdiga hus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörd myndighet får i uppdrag att se över möjligheten att under ett antal år bygga depåer av hus i


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 64 kB)

Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa

Motion 2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. (S) Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Kraftsamling för att rädda ålen

Motion 2016/17:595 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2016/17:595 av Magnus Manhammar (S) Kraftsamling för att rädda ålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftsamling för att rädda ålen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns i historien många exempel på hur


Utskottsberedning: 2016/17:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:595 av Magnus Manhammar (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:595 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 61 kB)