Magnus Manhammar(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Blekinge County, Bench 14
Born 1980
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email magnus.manhammar[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24

Said and done

Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande

Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S) Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kurder


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 107 kB)

Sydostlänken som nationell angelägenhet

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) Sydostlänken som nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se Sydostlänken som en nationell angelägenhet och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Fler psykologer i primärvården

Motion 2017/18:2230 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2230 av Magnus Manhammar (S) Fler psykologer i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att verka för fler psykologer i primärvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2230 av Magnus Manhammar (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2230 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 57 kB)

Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och möjlighet till bankkonto i en svensk bank

Motion 2017/18:2713 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2713 av Magnus Manhammar (S) Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och möjlighet till bankkonto i en svensk bank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra samordningsnummer till en rättighet


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2713 av Magnus Manhammar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2713 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 57 kB)

Skrotpeng på fritidsbåtar

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) Skrotpeng på fritidsbåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skrotpeng för fritidsbåtar i Sverige liknande den modell som finns i Norge


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 66 kB)

Märk varor från ockuperade områden

Motion 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S) Märk varor från ockuperade områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att märka varor från ockuperade områden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 62 kB)

Satsning på cykelbanor

Motion 2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S) Satsning på cykelbanor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att en större andel av alla bilvägar i Sverige på sikt ska ha cykelbanor och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:TU5

Motion 2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 61 kB)

Högre straff vid fortkörning förbi vägarbeten

Motion 2017/18:1362 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1362 av Magnus Manhammar (S) Högre straff vid fortkörning förbi vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till högre straff vid fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1362 av Magnus Manhammar (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1362 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 62 kB)

Fler lagliga vägar för att söka asyl

Motion 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S) Fler lagliga vägar för att söka asyl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jobba för fler lagliga vägar för att söka asyl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Över 65 miljoner människor


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 61 kB)

Ekologisk mat

Motion 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S) Ekologisk mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att ytterligare stimulera produktionen och konsumtionen av den ekologiska maten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ekologisk


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 62 kB)