Lotta Olsson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 306
Title Intensivvårdssjuksköterska/Fil.mag. hälso- och sjukvårdsadministration.
Born 1960
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865908
Email charlotta.olsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Nominations Committee

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-02-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2010-10-04 – 2012-03-29
  • Committee on Defence

  • Member 2015-01-29 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-03-07 – 2012-03-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2013-03-06 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Nominations Committee

  • Member 2016-10-26 –
  • Deputy member 2015-09-21 – 2016-10-26

Said and done

Underlätta för fler motorcyklar i trafiken

Motion 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M) Underlätta för fler motorcyklar i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur man kan underlätta för motorcyklar i trafiken och förslag på hur


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M) (pdf, 52 kB)

Översyn av förarutbildningssystemet

Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M) Översyn av förarutbildningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av förarutbildningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska förarutbildningen har inte


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M) (pdf, 55 kB)

En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1

Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Ett starkt svenskt försvar

Motion 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) Ett starkt svenskt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:JuU1 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 83 kB) Motion 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

En robust krisberedskap

Motion 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) En robust krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Statskontoret ett brett uppdrag att utvärdera MSB:s roll samt den svenska krisberedskapen och dess beslutskedjor, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) Entreprenörskapsutbildning till alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap, och detta tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 62 kB)

Bakgrundskontroll vid utbildning för att hantera sprängämnen

Motion 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M) Bakgrundskontroll vid utbildning för att hantera sprängämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa bakgrundskontroller av de som utbildar sig för att hantera sprängämnen,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M) (pdf, 56 kB)

KY-utbildning till djurvårdare i Örebro

Motion 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M) KY-utbildning till djurvårdare i Örebro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en KY-utbildning till djurvårdare i Örebro och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M) (pdf, 55 kB)

Sfi-undervisning för asylsökande

Motion 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M) Sfi-undervisning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till sfi-undervisning för asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Språken är en av


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M) (pdf, 54 kB)