Lotta Olsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 270
Title Intensivvårdssjuksköterska/Fil.mag. hälso- och sjukvårdsadministration.
Born 1960
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865908
Email charlotta.olsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2010-10-04 – 2012-03-29
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-02-01 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2015-01-29 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-03-07 – 2012-03-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2013-03-06 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 –
  • Nominations Committee

  • Member 2016-10-26 –
  • Deputy member 2015-09-21 – 2016-10-26
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2018-10-24 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-12 och 13- (statsrådsersättare 101004-120329). Ledamot försvarsutskottet 15-. Suppleant civilutskottet 10-12, näringsutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 11-12, finansutskottet 13-14, försvarsutskottet 14-15 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15 och 16. Ledamot riksdagens valberedning 16-. Suppleant riksdagens valberedning 15-16.
 • Utbildning

  Allmän hälso- och sjukvårdslinje -87. Specialistutbildning, SS Intensivvård -89. Specialistutbildning, SS Anestesi -90. Fil.mag. hälso- och sjukvårdsadministration.
 • Anställningar

  Undersköterska, 78-85. Sjuksköterska, 87-88. Specialistsjuksköterska, 89-94. Lärare, specialistutbildning SS 94-95. Sektionsledare, 95-99. Avdelningschef, 99-06. Samordningssköterska, 03-06. Politisk sekreterare, 06-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, insynsrådet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Suppleant, Viltförvaltningsdelegationen Örebro Län.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Örebro 06-10. Ledamot, kommunstyrelsen, Örebro 06-10. Ordförande, gymnasienämnden, Örebro 06-10. Landstingsfullmäktig 06-10. Ordförande, kommunala pensionärsrådet. Regionfullmäktig, Örebro 14-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Revisor, svenska sjuksköterskestudenters förening 85-87.

Said and done

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2943 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2943 av Lars Hjälmered m.fl. M Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minskat anslag till insatser för energieffektivisering


Utskottsberedning: 2018/19:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2018/19:2943 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2943 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2928 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2928 av Lars Hjälmered m.fl. M Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Verket för innovationssystem:


Utskottsberedning: 2018/19:NU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , 7 bifall,

Motion 2018/19:2928 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2928 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Ett tryggt och hållbart energisystem

Motion 2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. M Ett tryggt och hållbart energisystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, och på forskning och demonstrationsanläggningar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Fler företag och stärkt konkurrenskraft

Motion 2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. M Fler företag och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska prioritera arbetet med regelförenklingar för företag samt kontinuerligt redovisa för riksdagen hur arbetet fortlöper


Utskottsberedning: AU KU UbU 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU26 2018/19:FiU34 2018/19:MJU8 2018/19:NU4 2018/19:NU7 2018/19:NU9 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 103 kB) Motion 2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 199 kB)

Regional tillväxt

Motion 2018/19:2781 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2781 av Lars Hjälmered m.fl. M Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de olika företagsstöden bör renodlas och förtydligas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:NU8

Motion 2018/19:2781 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2781 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Ärenden rörande beviljande av personlig assistent bör kunna få en "second opinion"

Motion 2018/19:1951 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1951 av Lotta Olsson M Ärenden rörande beviljande av personlig assistent bör kunna få en second opinion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beviljande av medel för personlig assistans bör kunna överklagas till en person med högre omvårdnadskompetens


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:1951 av Lotta Olsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1951 av Lotta Olsson (M) (pdf, 63 kB)

Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare

Motion 2018/19:1626 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1626 av Lotta Olsson M Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa relevant certifiering för att skapa yrkesbenämningen legitimerad personlig tränare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1626 av Lotta Olsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1626 av Lotta Olsson (M) (pdf, 64 kB)

Invandrade lärare som lärarassistenter

Motion 2018/19:1541 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1541 av Lotta Olsson M Invandrade lärare som lärarassistenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta invandrade lärare arbeta som lärarassistenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1541 av Lotta Olsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1541 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

God kompetens i fråga om adhd och dyslexi

Motion 2018/19:1540 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1540 av Lotta Olsson M God kompetens i fråga om adhd och dyslexi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god kompetens i fråga om adhd och dyslexi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som har adhd eller dyslexi får inte alltid


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1540 av Lotta Olsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1540 av Lotta Olsson (M) (pdf, 68 kB)

Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2018/19:1539 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1539 av Lotta Olsson och Sten Bergheden båda M Entreprenörskapsutbildning till alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1539 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1539 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 74 kB)