Lotta Olsson(Mod)

Lotta Olsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 306
Title Intensivvårdssjuksköterska/Fil.mag. hälso- och sjukvårdsadministration.
Born 1960
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865908
Email charlotta.olsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Nominations Committee

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2013-02-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2010-10-04 – 2012-03-29
  • Committee on Defence

  • Member 2015-01-29 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-01-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-03-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2011-03-07 – 2012-03-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2013-03-06 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Nominations Committee

  • Member 2016-10-26 –
  • Deputy member 2015-09-21 – 2016-10-26

Said and done

Rekryteringsmyndigheten och väntetider

Skriftlig fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:1101 Rekryteringsmyndigheten och väntetider av Lotta Olsson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Rekryteringsmyndigheten signalerar nu att man har svårt att hinna med sitt uppdrag. Sedan 2010, då den allmänna värnplikten ersattes av en frivillig grundläggande militär utbildning till soldat,

Inlämnad: 2017-03-22 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1101 av Lotta Olsson (M) (pdf, 78 kB)

Utrustning för våra soldater

Skriftlig fråga 2016/17:885 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:885 Utrustning för våra soldater av Lotta Olsson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) För att våra soldater ska kunna göra en bra insats under sin utlandsplacering i länder som Mali är den personliga utrustningens kvalitet avgörande. Att kläder är funktionella på så vis att man lätt kan röra

Inlämnad: 2017-02-16 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:885 av Lotta Olsson (M) (pdf, 77 kB)

Åtgärder med anledning av ökad efterfrågan på svartarbete

Skriftlig fråga 2016/17:626 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:626 Åtgärder med anledning av ökad efterfrågan på svartarbete av Lotta Olsson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) RUT- och ROT-avdragen har varit framgångsrika reformer som lett till en sund skattekultur i flera hantverks- och serviceyrken. Regeringen har valt att minska möjligheten för

Inlämnad: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:626 av Lotta Olsson (M) (pdf, 76 kB)

Myndigheternas it-säkerhet

Skriftlig fråga 2016/17:625 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:625 Myndigheternas it-säkerhet av Lotta Olsson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sedan 1 april 2016 är det lagstadgat att de svenska myndigheterna ska rapportera in it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB:s chef för enheten för samhällets informations- och cybersäkerhet

Inlämnad: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:625 av Lotta Olsson (M) (pdf, 75 kB)

Räddningstjänstpersonal i beredskap

Interpellation 2016/17:213 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2016/17:213 Räddningstjänstpersonal i beredskap av Daniel Bäckström (C) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Räddningstjänstens huvudsakliga uppgift är att skydda kommuninvånarnas liv, hälsa och egendom genom att verka skadeavhjälpande och förebyggande. Grundläggande är att det finns tillräckligt med

Inlämnad: 2016-12-20 Svarsdatum: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:213 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Räddningstjänstpersonal i beredskap

Resurser till försvaret

Skriftlig fråga 2016/17:164 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:164 Resurser till försvaret av Lotta Olsson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Utrikesminister Margot Wallström var den 15 oktober 2016 gäst i Sveriges Radio P1:s lördagsintervju. I intervjun diskuterades Sveriges försvar och svensk säkerhetspolitik. Frågan om det svenska försvaret

Inlämnad: 2016-10-18 Svarsdatum: 2016-10-27 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:164 av Lotta Olsson (M) (pdf, 74 kB)

Migrationsverkets skuld till Hällefors kommun

Skriftlig fråga 2016/17:127 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:127 Migrationsverkets skuld till Hällefors kommun av Lotta Olsson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Hällefors kommun är en av de kommuner i landet som tagit emot flest asylsökande per invånare, något man gjort med ambitionen att möjliggöra både ett bra mottagande, med

Inlämnad: 2016-10-12 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:127 av Lotta Olsson (M) (pdf, 67 kB)

Uteblivna pengar till lokal utveckling för 437 000 medborgare

Skriftlig fråga 2016/17:95 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2016/17:95 Uteblivna pengar till lokal utveckling för 437 000 medborgare av Lotta Olsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vid starten för Leaderprojekten 2007 var ambitionen att hela landet skulle kunna ta del av dessa utvecklingspengar – pengar som skulle användas för lokal småskalig utveckling, till

Inlämnad: 2016-10-12 Svarsdatum: 2016-11-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:95 av Lotta Olsson (M) (pdf, 79 kB)

Skolmat

Motion 2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) Skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillägg i skollagen om att skolmåltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18

Motion 2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Stärkt krisberedskap för Sverige

Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) Stärkt krisberedskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Statskontoret ett brett uppdrag att utvärdera den svenska krisberedskapen samt de relevanta myndigheternas beslutskedjor


Utskottsberedning: 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU1 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 6 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 88 kB)