Lotta Finstorp(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 250
Title Socionom
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866292
Email lotta.finstorp[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2016-11-18
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-11-18 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-06-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2012-04-20 – 2014-09-29
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2017-03-22 –

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 19 october 2017 Frågestund
Interpellationsdebatt 2017/18:14 av Lotta Finstorp (M) 19 october 2017 Äldre som arbetar
Interpellationsdebatt 2016/17:602 av Lotta Finstorp (M) 17 october 2017 Brister i postgången
Interpellationsdebatt 2017/18:13 av Lotta Finstorp (M) 17 october 2017 Vinsttaket och välfärdskonsekvenserna

Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella kvalitetskrav för skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FiU UbU 2017/18:UbU1 2017/18:UbU5

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 120 kB)

Säkerhetspolitik för Sverige

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UU 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:UU2 2017/18:UU8

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

En nationell hälso- och sjukvårdsagenda

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) En nationell hälso- och sjukvårdsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 143 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager


Utskottsberedning: SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Punktskatter

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Punktskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: SkU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Skatteförfarande och folkbokföring

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skatteförfarande och folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattemässig hantering av virtuella varor

Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattemässig hantering av virtuella varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över den skatterättsliga bedömningen av handel med virtuella varor och


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Skattepolitik för växande företag

Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa konkurrenskraftiga kvalificerade personaloptioner och utreda möjligheten att utvidga reglerna och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Tullverket - upprätthålla gränsskyddet

Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Tullverket – upprätthålla gränsskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverkets möjligheter att upprätthålla gränsskyddet måste stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 72 kB)