Lotta Finstorp(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 250
Title Socionom
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866292
Email lotta.finstorp[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2016-11-18
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-11-18 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-06-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2012-04-20 – 2014-09-29
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2017-03-22 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:335 av Lotta Finstorp (M) 16 february 2018 Föräldraförsäkring för företagare
Interpellationsdebatt 2017/18:349 av Lotta Finstorp (M) 13 february 2018 EU-trailer på hala vägar
Interpellationsdebatt 2017/18:332 av Saila Quicklund (M) 6 february 2018 Kontanter som en del av vår civila beredskap
Interpellationsdebatt 2017/18:351 av Lotta Finstorp (M) 6 february 2018 Kontanthantering under kris

Arbetsförmedlingen

Interpellation 2017/18:383 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:383 Arbetsförmedlingen av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S IneffektivlångsamstelbentKritiken är inte nådig i en ny undersökning gjord av Arbetsförmedlingen själva om hur myndigheten uppfattas av arbetslösa, arbetsgivare och av allmänheten. Andra ofta

Inlämnad: 2018-02-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:383 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 86 kB)

Välfärdsutredningen

Interpellation 2017/18:379 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:379 Välfärdsutredningen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I Socialstyrelsens årliga mätning av äldreboenden runt om i Sverige visar dess undersökning att de privata aktörerna är bättre än de kommunala. På 18 av de 27 parametrarna uppvisar de privata aktörerna bättre resultat

Inlämnad: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-03-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:379 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 85 kB)

Lantmäteriets roll

Skriftlig fråga 2017/18:727 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2017/18:727 Lantmäteriets roll av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) I dag består lantmäterimyndigheterna av 39 kommunala och en statlig myndighet, Lantmäteriet, som har monopol på fastighetsbildning, det vill säga åtgärder genom vilka befintliga fastigheter ändras eller nya bildas,

Inlämnad: 2018-02-06 Svarsdatum: 2018-02-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:727 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 84 kB)

Validering för nyanlända

Interpellation 2017/18:353 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:353 Validering för nyanlända av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) För att nyanlända ska lyckas med integrationen är en av nyckelfaktorerna att de snabbt kan ta sig in på arbetsmarknaden. Men Sverige har en arbetsmarknad med väldigt höga krav

Inlämnad: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:353 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 85 kB)

Kontanthantering under kris

Interpellation 2017/18:351 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:351 Kontanthantering under kris av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Totalförsvaret utgörs av det militära och det civila försvaret. Det civila försvaret har som uppgift att se till att den viktiga samhällsberedskapen fungerar under kris och krig. Försvarsberedningen betonade

Inlämnad: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:351 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontanthantering under kris

EU-trailer på hala vägar

Interpellation 2017/18:349 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:349 EU-trailer på hala vägar av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Det har kommit in flera rapporter om allvarliga olyckor med EU-trailrar på svenska vägar. Med EU-trailer menas en tvåaxlig dragbil med treaxlig påhängsvagn, alltså en släpvagn som kopplas på en mycket kortare

Inlämnad: 2018-01-26 Svarsdatum: 2018-02-13 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:349 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU-trailer på hala vägar

Föräldraförsäkring för företagare

Interpellation 2017/18:335 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:335 Föräldraförsäkring för företagare av Lotta Finstorp (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Riksrevisionen har granskat ersättningen i föräldraförsäkringen för egenföretagare. Reglerna är komplicerade, inte minst eftersom den sjukpenninggrundande inkomsten för egenföretagare är

Inlämnad: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-02-16 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2017/18:335 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Föräldraförsäkring för företagare

Övergivna katter

Skriftlig fråga 2017/18:636 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2017/18:636 Övergivna katter av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Varje år överges mängder av katter runt om i Sverige, vilket är rent förkastligt. Problematiken med övergivna katter har varit känd sedan länge, men svårigheten att komma åt oansvariga kattägare utan att kräva än mer

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:636 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 84 kB)

Kontanter som en del av vår civila beredskap

Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2017/18:332 Kontanter som en del av vår civila beredskap av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) I den värld vi lever i, där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet, blir frågor om det civila försvaret allt viktigare. Därför bör kontanthanteringen också

Inlämnad: 2018-01-22 Svarsdatum: 2018-02-06 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontanter som en del av vår civila beredskap

Statlig närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2017/18:329 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2017/18:329 Statlig närvaro i hela landet av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I och med de stora flyktingströmmarna 2015 ökade Migrationsverket antalet anställda markant för att hantera det stora antalet människor som kom hit. När migrationspolitiken sedan lades om och inflödet

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:329 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 75 kB)