Lotta Finstorp(Mod)

Lotta Finstorp (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 250
Title Socionom
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866292
Email lotta.finstorp[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2016-11-18
  • Committee on Taxation

  • Member 2016-11-18 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-06-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2012-04-20 – 2014-09-29
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2017-03-22 –

Said and done

Kompetensförsörjning inom företagshälsovården

Interpellation 2016/17:596 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:596 Kompetensförsörjning inom företagshälsovården av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Företagshälsovården spelar en avgörande roll i arbetet med att skapa trygga och säkra arbetsplatser, förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma en effektiv

Inlämnad: 2017-08-17 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:596 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB)

Arbetslösheten i Södermanland

Interpellation 2016/17:594 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:594 Arbetslösheten i Södermanland av Lotta Finstorp (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) I juli månad presenterades statistik som visar att Södermanland har Sveriges högsta arbetslöshet med hela 10,2 procent. Därefter kommer Gävleborgs län med 10,1 procent.

Inlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-09-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:594 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Bostadsplaneringskommitténs förslag

Skriftlig fråga 2016/17:1719 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1719 Bostadsplaneringskommitténs förslag av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Bostadsplaneringskommittén tillsattes år 2013 av den dåvarande alliansregeringen. Kommitténs uppdrag var att utreda och vid behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och planeringsunderlag

Inlämnad: 2017-07-05 Svarsdatum: 2017-08-29 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1719 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Åtgärder för minskat narkotikamissbruk

Skriftlig fråga 2016/17:1698 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1698 Åtgärder för minskat narkotikamissbruk av Lotta Finstorp (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Narkotikadödligheten fortsätter att öka i Sverige. Polisen berättade nyligen för medierna att många kvinnor på grund av narkotikamissbruk hamnar på gatan och dör innan de har fyllt

Inlämnad: 2017-06-29 Svarsdatum: 2017-07-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1698 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Fjärrundervisning

Skriftlig fråga 2016/17:1521 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1521 Fjärrundervisning av Lotta Finstorp (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Så kallad fjärrundervisning innebär att man i realtid har en lektion på distans. Just nu testas detta på försök och Lapplands gymnasium är ett föredöme inom området. Med tanke på dagens situation med rådande

Inlämnad: 2017-06-02 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1521 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar

Interpellation 2016/17:549 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:549 Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar av Lotta Finstorp (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen och Vänsterpartiet vill att privata sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbeskattas med start nästa år. Detta beslut slår mot hela 650 000 arbetstagare som har

Inlämnad: 2017-05-30 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:549 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar

Bristen på psykologer

Skriftlig fråga 2016/17:1499 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1499 Bristen på psykologer av Lotta Finstorp (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) I dag råder stor brist på psykologer i landet, och det verkar tyvärr vara svårt för personer som studerat utomlands att få psykologlegitimation i Sverige. Sveriges Television har intervjuat en

Inlämnad: 2017-05-30 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1499 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB)

Beskattning av elbussar

Interpellation 2016/17:542 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:542 Beskattning av elbussar av Lotta Finstorp (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Elskatten för elbussar bör ses över. Om Sverige på allvar ska uppmuntra fler att välja miljövänliga alternativ ter det sig rimligt att elbussar också blir skattebefriade, precis som spårtrafiken

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:542 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beskattning av elbussar

Fordonsbeskattning

Skriftlig fråga 2016/17:1463 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1463 Fordonsbeskattning av Lotta Finstorp (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Vi moderater har, liksom regeringen, lagt fram ett förslag om ett nytt bonus–malus-system som är tänkt att ersätta den så kallade supermiljöbilspremien. Regeringens förslag är bra på det viset att det innehåller

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1463 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB)

Konsekvenserna av kemikalieskatten

Skriftlig fråga 2016/17:1418 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:1418 Konsekvenserna av kemikalieskatten av Lotta Finstorp (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringens utformning av den så kallade kemikalieskatten är undermålig. Den kommer att slå mot jobb och tillväxt bland svenska återförsäljare till förmån för utländska företag i närliggande grannländer. När

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1418 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB)