Lorentz Tovatt (Grn)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party The Green Party
Constituency City of Stockholm, Bench 245
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lorentz.tovatt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-07-15 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-07-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-07-15 – 2018-09-24
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2018-10-10 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:NU16 29 may 2018 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Debatt om förslag 2017/18:NU13 16 may 2018 Förbud mot utvinning av uran
Frågestund 26 april 2018 Frågestund

Jämställ cykelväg och bilväg

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. MP Jämställ cykelväg och bilväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagändringsförslag som får följden att expropriationsmöjligheten för att anlägga och utveckla nationella


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (pdf, 91 kB)

Effektivisera polisens trafikövervakning

Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt båda MP Effektivisera polisens trafikövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser samt brott mot miljözonsbestämmelser och dubbdäcksförbud


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 76 kB)

Säkrare omkörning för cyklister

Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt MP Säkrare omkörning för cyklister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om att införa ett krav på 1,5 meter vid omkörning av cyklist och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 67 kB)

Regelförenklingar för ökad cykling

Motion 2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2425 av Lorentz Tovatt MP Regelförenklingar för ökad cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om att tillåta högersväng och undanta cyklister från regler om stopplikt och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 69 kB)

Obligatoriska synundersökningar för bilförare

Motion 2017/18:2424 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2424 av Lorentz Tovatt MP Obligatoriska synundersökningar för bilförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om återkommande obligatoriska synundersökningar för bilförare och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2424 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2424 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 65 kB)

Garantera cykelväg vid anläggande av två-plus-ett-väg

Motion 2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling båda MP Garantera cykelväg vid anläggande av två-plus-ett-väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag om att garantera att cykelväg byggs vid anläggande av två-plus-ett-vägar


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 73 kB)

Tydliggör lagen för vårdslösa bilförare

Motion 2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2422 av Lorentz Tovatt MP Tydliggör lagen för vårdslösa bilförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga i trafikförordningen och trafikbrottslagen att särskild hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 69 kB)

Prioritera gång och cykel – separat

Motion 2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2421 av Lorentz Tovatt MP Prioritera gång och cykel separat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort den s.k. GC-skylten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler bör transportera sig med gång och cykel i Sverige. Samhällsvinsterna


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 67 kB)

Sänk bashastigheten ytterligare och inför ny hastighetsskylt

Motion 2017/18:2420 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2420 av Lorentz Tovatt MP Sänk bashastigheten ytterligare och inför ny hastighetsskylt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka bashastigheten till 30 kilometer i timmen i tätorter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2420 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2420 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 68 kB)

Låt staten medfinansiera åtgärder för att påverka transportmönster

Motion 2017/18:2419 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2419 av Lorentz Tovatt MP Låt staten medfinansiera åtgärder för att påverka transportmönster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten via myndigheter ska kunna medfinansiera åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2419 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2419 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 67 kB)