Lorentz Tovatt (Grn)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party The Green Party
Constituency City of Stockholm, Bench 245
Born 1989
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lorentz.tovatt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-07-15 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-07-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2017-07-15 – 2018-09-24
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2018-10-10 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:NU16 29 may 2018 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Debatt om förslag 2017/18:NU13 16 may 2018 Förbud mot utvinning av uran
Frågestund 26 april 2018 Frågestund

Regelförändringar för ökat cyklande

Motion 2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. MP Regelförändringar för ökat cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omställningen från cykelpassager till cykelöverfarter behöver öka samt att regeringen bör underlätta för kommunernas arbete med att


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sista datum för försäljning av fossila drivmedel 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: CU NU SkU TU UU 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 125 kB)

Trafiksäkerhet för aktiva transportslag

Motion 2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2730 av Lorentz Tovatt MP Trafiksäkerhet för aktiva transportslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag om att i relevanta situationer garantera att cykelväg byggs vid anläggande av två-plus-ett-vägar


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 99 kB)

Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. MP Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen för att motverka utvisningar på grund av bagatellartade misstag och smärre fel, och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 115 kB)

Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. MP Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i minerallagen 1991:45 som tydligt förbjuder utvinning av fossila bränslen i Sverige och


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Effektiv styrning mot klimatmålen

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: CU FiU KU TU 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 196 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 281 kB)

En jämlik skola

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. MP En jämlik skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansiering av jämlikhet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattepengarna ska


Utskottsberedning: UbU 2018/19:UbU1

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 113 kB)

Ny miljöbilsdefinition

Motion 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt båda MP Ny miljöbilsdefinition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny miljöbilsdefinition som är densamma som klimatbonusbil och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nu


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 77 kB)

En mer medmänsklig flyktingpolitik

Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. MP En mer medmänsklig flyktingpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla som beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska ha rätt och möjlighet att återförenas med sin familj och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 141 kB)

Tryggare gräsrotsfinansiering för ökat företagande

Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson båda MP Tryggare gräsrotsfinansiering för ökat företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en långsiktig och mer hållbar utveckling av gräsrotsfinansiering som finansieringsform


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 78 kB)