Lise Nordin (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Göteborg
Title Miljövetare.
Born 1982

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-11-03 – 2014-09-29
  • Deputy Chair 2012-10-08 – 2012-11-02
  • Member 2012-10-08 – 2012-10-08
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-10-07
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-11-16 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 10-14 och näringsutskottet 10-12 och 12-14, vice ordförande näringsutskottet 12. Suppleant skatteutskottet 16-.
 • Föräldrar

  Snickaren Christer Nordin och lärarassistenten Ingrid Samuelsson.
 • Utbildning

  Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn 98-01. Eastern High School, Louisville 99-00. Språkstudier Málaga universitet 02. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, Göteborgs universitet 03-07.
 • Anställningar

  Ombudsperson, Grön Ungdom Väst 03-06. Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Västra Götalandsregionen 07-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktige Ulricehamn 02-06.
 • Bostadsort

  Göteborg

Said and done

Ökat skadeståndsansvar kärnkraft

Motion 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström båda MP Ökat skadeståndsansvar kärnkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja skadeståndsansvaret vid en radiologisk skada så att det motsvarar den fulla ekonomiska kostnaden och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 80 kB)

Fem förslag för mer cykling

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin båda MP Fem förslag för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att alla järnvägsföretag ska ge resenärerna möjlighet att ta


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (pdf, 85 kB)

Riksdagsledamöters utrikesresor

Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström båda MP Riksdagsledamöters utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför resmålet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:KU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 83 kB)

Strategi för mer cykling

Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. MP Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av mer pengar till cykelinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:TU11 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)

Ökad lycka som politiskt mål

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström båda MP Ökad lycka som politiskt mål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 79 kB)

Sänkta riksdagsarvoden

Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. MP Sänkta riksdagsarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur riksdagsledamöternas arvoden kan låsas till 100 procent av ett prisbasbelopp per månad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:KU13 2016/17:KU17 2016/17:KU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Översyn av riksdagsutskottens utrikesresor

Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen båda MP Översyn av riksdagsutskottens utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför resmålet och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) (pdf, 75 kB)

Strategi för mer cykling

Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. MP Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av mer pengar till cykelinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2015/16:TU13 2015/16:TU7 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Utskottens utrikesresor

Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström MP Utskottens utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför resmålet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) (pdf, 77 kB)

Sänkta riksdagsarvoden

Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter MP Sänkta riksdagsarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur riksdagsledamöternas arvoden kan låsas till 100 procent av ett prisbasbelopp per månad. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:KU18 2014/15:KU6 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) (pdf, 76 kB)