Lise Nordin(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Göteborg, Bench 264
Title Miljövetare.
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lise.nordin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-11-03 – 2014-09-29
  • Deputy Chair 2012-10-08 – 2012-11-02
  • Member 2012-10-08 – 2012-10-08
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-10-07
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-11-16 – 2018-09-24

Said and done

Ökat skadeståndsansvar kärnkraft

Motion 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) Ökat skadeståndsansvar kärnkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja skadeståndsansvaret vid en radiologisk skada så att det motsvarar den fulla ekonomiska kostnaden och


Utskottsberedning: 2017/18:CU17

Motion 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 72 kB)

Fem förslag för mer cykling

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) Fem förslag för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att alla järnvägsföretag ska ge resenärerna möjlighet


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8 2017/18:TU5

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (pdf, 77 kB)

Riksdagsledamöters utrikesresor

Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) Riksdagsledamöters utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför resmålet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU27

Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 76 kB)

Strategi för mer cykling

Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av mer pengar till cykelinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:TU11 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)

Ökad lycka som politiskt mål

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) Ökad lycka som politiskt mål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 79 kB)

Sänkta riksdagsarvoden

Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) Sänkta riksdagsarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur riksdagsledamöternas arvoden kan låsas till 100 procent av ett prisbasbelopp per månad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:KU13 2016/17:KU17 2016/17:KU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Översyn av riksdagsutskottens utrikesresor

Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) Översyn av riksdagsutskottens utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför resmålet


Utskottsberedning: 2016/17:KU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) (pdf, 75 kB)

Strategi för mer cykling

Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av mer pengar till cykelinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2015/16:TU13 2015/16:TU7 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Utskottens utrikesresor

Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) Utskottens utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför


Utskottsberedning: 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) (pdf, 77 kB)

Sänkta riksdagsarvoden

Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) Sänkta riksdagsarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur riksdagsledamöternas arvoden kan låsas till 100 procent av ett prisbasbelopp per


Utskottsberedning: 2014/15:KU18 2014/15:KU6 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) (pdf, 76 kB)