Lise Nordin(Grn)

Lise Nordin (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Göteborg, Bench 264
Title Miljövetare.
Born 1982
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email lise.nordin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-11-03 – 2014-09-29
  • Deputy Chair 2012-10-08 – 2012-11-02
  • Member 2012-10-08 – 2012-10-08
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-10-07
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-11-16 – 2018-09-24

Said and done

Strategi för mer cykling

Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av mer pengar till cykelinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:TU11 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)

Ökad lycka som politiskt mål

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) Ökad lycka som politiskt mål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) (pdf, 79 kB)

Sänkta riksdagsarvoden

Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) Sänkta riksdagsarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur riksdagsledamöternas arvoden kan låsas till 100 procent av ett prisbasbelopp per månad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:KU13 2016/17:KU17 2016/17:KU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2182 av Lise Nordin m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Översyn av riksdagsutskottens utrikesresor

Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) Översyn av riksdagsutskottens utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför resmålet


Utskottsberedning: 2016/17:KU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2180 av Lise Nordin och Annika Hirvonen (båda MP) (pdf, 75 kB)

Strategi för mer cykling

Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av mer pengar till cykelinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2015/16:TU13 2015/16:TU7 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:1600 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Utskottens utrikesresor

Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) Utskottens utrikesresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras framför


Utskottsberedning: 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1687 av Lise Nordin och Stina Bergström (MP) (pdf, 77 kB)

Sänkta riksdagsarvoden

Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) Sänkta riksdagsarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur riksdagsledamöternas arvoden kan låsas till 100 procent av ett prisbasbelopp


Utskottsberedning: 2014/15:KU18 2014/15:KU6 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1686 av Lise Nordin och Carl Schlyter (MP) (pdf, 76 kB)

Enklare att cykla

Motion 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) Enklare att cykla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mer pengar till cykelinfrastruktur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:TU13 2014/15:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) (pdf, 87 kB)

med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

Motion 2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 201314MP064 med anledning av skr 2013 14 233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 2025 Sammanfattning I dag planerar vi för infrastruktur som ska finnas i 50–100


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 297 kB)

Skattereduktion för såld el

Skriftlig fråga 2013/14:597 av Lise Nordin (MP)

Fråga 2013/14:597 Skattereduktion för såld el av Lise Nordin (MP) till Finansminister Anders Borg (M) Den 29 april kallades skatteutskottet och näringsutskottet till ett möte med statssekreterare Mikael Lundholm och medarbetare från Finansdepartementet angående propositionen Skattereduktion för mikroproduktion

Inlämnad: 2014-05-05 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:597 av Lise Nordin (MP) (pdf, 94 kB)