Lisbeth Sundén Andersson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg
Title Biomedicinsk analytiker.
Born 1950

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 14- och arbetsmarknadsutskottet 14-.
 • Föräldrar

  Svensk mamma, polsk pappa.
 • Utbildning

  Grundskola, gymnasieskola, laborantskola, vårdhögskolan.
 • Anställningar

  Hotellstäderska, affärsbiträde, sjukvårdsbiträde, biomedicinsk analytiker.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Carlanderska Sjukhuset.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Astma- och Allergiföreningen för Familjer, Göteborg. Ordförande, Undersstödsstiftelsen (HSO). Ledamot, Funktionshinderforskning Väst. Familjeföretag, återvinnings- och tradingföretag Hans Andersson Group (startade 48). Delägarskap i Anglo American Oil, ett företag som specialiserat sig på högkvalitativa oljor och drivmedel inom racing och miljö. Delägarskap i Ipinium som är ett företag som sysslar med grill-, stek- och ugnstillbehör främst för storkök.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:KU20 18 june 2018 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2017/18:KU11 31 january 2018 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2016/17:KU30 19 june 2017 Ny kommunallag
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 june 2017 Granskningsbetänkande

med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 första meningen lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte Stockholms läns landstingMotivering


Utskottsberedning: 2017/18:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den nya bestämmelsen


Utskottsberedning: 2017/18:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Kvoteringen av föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson båda M Kvoteringen av föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort de kvoterade föräldradagarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (pdf, 74 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Sammanfattning Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. Ambitionen att skapa ett tryggare samhälle är för Moderaterna en prioriterad


Utskottsberedning: 2017/18:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. M Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid nästa översyn av regeringsformen överväga om fler fri- och rättigheter bör omfattas av begränsningsreglerna


Utskottsberedning: 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 91 kB)

Stärkt oberoende för de högsta domstolarna

Motion 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. M Stärkt oberoende för de högsta domstolarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för utnämning av justitieråd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Förebyggande av våldsbejakande extremism – fler åtgärder behövs

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. M, KD Förebyggande av våldsbejakande extremism fler åtgärder behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mobilisera goda krafter i civilsamhället och näringslivet för att motverka våldsbejakande extremism och


Utskottsberedning: 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 99 kB)

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. M, KD Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människor


Utskottsberedning: 2017/18:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 86 kB)

Frihet för Svenska kyrkan – möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften

Motion 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. M Frihet för Svenska kyrkan möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för församlingar och pastorat inom Svenska


Utskottsberedning: 2017/18:KU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 85 kB)