Lisbeth Sundén Andersson(Mod)

Lisbeth Sundén Andersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 298
Title Biomedicinsk analytiker.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865233
Email lisbeth.sunden.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KU30 19 june 2017 Ny kommunallag
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 june 2017 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2016/17:KU11 25 january 2017 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2015/16:KU20 13 june 2016 Granskningsbetänkande

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Inför infrastrukturavgifter av europeisk modell i Sverige

Motion 2016/17:3311 av Lisbeth Sundén Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3311 av Lisbeth Sundén Andersson (M) Inför infrastrukturavgifter av europeisk modell i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa infrastrukturavgifter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3311 av Lisbeth Sundén Andersson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3311 av Lisbeth Sundén Andersson (M) (pdf, 63 kB)

Betydelsen av svenskt medborgarskap

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) Betydelsen av svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:KU22,2016/17:KU22 2016/17:SfU14

Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade öppettider för röstning på svenska ambassader och konsulat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU22

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka grundlagsskyddet för de mänskliga rättigheterna på så sätt att det slås fast att staten har en skyldighet


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Veterandagen som allmän flaggdag

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) Veterandagen som allmän flaggdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra veterandagen till allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en lång tradition


Utskottsberedning: 2016/17:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Sammanfattning Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår arbetet med


Utskottsberedning: 2016/17:KU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2016/17:3285 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 120 kB)

Domstolarnas oberoende

Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) Domstolarnas oberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Domstolsverkets roll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: KU

Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att värderingar om demokrati


Utskottsberedning: KU 2016/17:AU1 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:KrU8 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 89 kB)