Lisbeth Sundén Andersson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 298
Title Biomedicinsk analytiker.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865233
Email lisbeth.sunden.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:KU11 31 january 2018 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2016/17:KU30 19 june 2017 Ny kommunallag
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 june 2017 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2016/17:KU11 25 january 2017 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Kvoteringen av föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson båda M Kvoteringen av föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort de kvoterade föräldradagarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förstärkning


Utskottsberedning: 2017/18:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid nästa översyn av regeringsformen överväga om fler fri- och rättigheter bör omfattas av


Utskottsberedning: 2017/18:KU34

Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Stärkt oberoende för de högsta domstolarna

Motion 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) Stärkt oberoende för de högsta domstolarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för utnämning av justitieråd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KU36

Motion 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Förebyggande av våldsbejakande extremism - fler åtgärder behövs

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) Förebyggande av våldsbejakande extremism – fler åtgärder behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mobilisera goda krafter i civilsamhället och näringslivet för att motverka våldsbejakande


Utskottsberedning: 2017/18:KU34

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 92 kB)

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människor


Utskottsberedning: 2017/18:KU33

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 78 kB)

Frihet för Svenska kyrkan - möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften

Motion 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) Frihet för Svenska kyrkan – möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för församlingar och pastorat


Utskottsberedning: 2017/18:KU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Offentlig upphandling

Motion 2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidig


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34

Motion 2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:KrU6 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 2 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 97 kB)