Linus Sköld(SocDem)

Linus Sköld (SocDem)

Tjänstgörande ersättare

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 277
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865358
Email linus.skold[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Industry and Trade

  • Extra deputy member
  • Committee on Taxation

  • Extra deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2017-02-01 – 2017-08-01
  • Alternate member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on the Constitution

  • Extra deputy member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on Education

  • Extra deputy member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Extra deputy member 2017-02-01 – 2017-08-01
  • Committee on Taxation

  • Extra deputy member 2017-02-01 – 2017-08-01

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:SkU30 16 may 2017 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
Debatt om förslag 2016/17:SkU24 6 april 2017 Punktskatter
Frågestund 17 march 2016 Frågestund
Interpellationsdebatt 2015/16:398 av Linus Sköld (S) 1 march 2016 Skolledares arbetssituation

Styrning med tillit

Skriftlig fråga 2015/16:945 av Linus Sköld (S)

Fråga 2015/16:945 Styrning med tillit av Linus Sköld (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Under lång tid har bilden av skolan varit att det är en skola i kris. Förtroendet för lärar- och skolledarprofessionerna har minskat samtidigt som den statliga kontrollen har skärpts kraftigt det senaste halvdecenniet. New

Inlämnad: 2016-03-09 Svarsdatum: 2016-03-16 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:945 av Linus Sköld (S) (pdf, 76 kB)

Skolledares arbetssituation

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2015/16:398 Skolledares arbetssituation av Linus Sköld (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I en forskningsöversikt Vetenskapsrådet gjort fastslås ledarskapets betydelse som centralt för skolans utveckling, förbättring, organisatoriska kapacitet och resultat. Efter lärarens arbete är

Inlämnad: 2016-02-10 Svarsdatum: 2016-03-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolledares arbetssituation

Bedömning i skolan

Interpellation 2015/16:286 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2015/16:286 Bedömning i skolan av Linus Sköld (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) En skola utan bedömning är helt omöjlig. Verktygen för lärares bedömning är många, vissa av dem reglerade i lag och förordning, andra mer upp till den enskilda skolan eller pedagogen att begagna. Bedömning

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:286 av Linus Sköld (S) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bedömning i skolan

Skolprofessionerna

Skriftlig fråga 2015/16:468 av Linus Sköld (S)

Fråga 2015/16:468 Skolprofessionerna av Linus Sköld (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Den svenska skolan är full av duktiga, engagerade och välutbildade proffs. Förskollärare, lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolledare – yrkeskategorierna i Skolsverige är många. De är proffs

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:468 av Linus Sköld (S) (pdf, 75 kB)

Översyn av sexualundervisningen i skolan

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) Översyn av sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att verka för en integrerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

En allmänbildande skola

Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) En allmänbildande skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en allmänbildande skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bildning innebär att kunna göra kunskaper och insikter till


Utskottsberedning: 2015/16:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

En översyn av skolans styrning

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) En översyn av skolans styrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hur skolans styrning kan förändras för att göra den psykosociala arbetsmiljön, elevernas


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 70 kB)

Mobbning och normkritik

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) Mobbning och normkritik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa normkritiskt tänkande i lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet

Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ungdomsmottagningarna kan hållas tillgängliga för ungdomar i behov av dem också under


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Tändernas betydelse för hälsan

Motion 2015/16:1029 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1029 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Tändernas betydelse för hälsan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tändernas betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns egentligen inget vägande skäl


Utskottsberedning: SoU

Motion 2015/16:1029 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1029 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)