Linus Sköld (SocDem)

Tjänstgörande ersättare

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 277
Born 1983
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email linus.skold[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Industry and Trade

  • Extra deputy member
  • Committee on Taxation

  • Extra deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-04-16 – 2018-06-03
  • Alternate member 2017-02-01 – 2017-08-01
  • Alternate member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Extra deputy member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on the Constitution

  • Extra deputy member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on Education

  • Extra deputy member 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Extra deputy member 2018-04-18 – 2018-06-03
  • Extra deputy member 2017-02-01 – 2017-08-01
  • Committee on Taxation

  • Extra deputy member 2018-04-18 – 2018-06-03
  • Extra deputy member 2017-02-01 – 2017-08-01

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 8 june 2017 Frågestund
Frågestund 1 june 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:SkU30 16 may 2017 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
Debatt om förslag 2016/17:SkU24 6 april 2017 Punktskatter

Statsbidrag och byråkrati i skolan

Skriftlig fråga 2016/17:1505 av Linus Sköld (S)

Fråga 2016/17:1505 Statsbidrag och byråkrati i skolan av Linus Sköld (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) För någon vecka sedan var det deadline för ansökan och rekvirering för flera statsbidrag som Skolverket administrerar. Många kommuner och skolhuvudmän brottas med siffror som löneuppgifter, personnummerredovisning,

Inlämnad: 2017-05-30 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1505 av Linus Sköld (S) (pdf, 79 kB)

Styrning med tillit

Skriftlig fråga 2015/16:945 av Linus Sköld (S)

Fråga 2015/16:945 Styrning med tillit av Linus Sköld (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Under lång tid har bilden av skolan varit att det är en skola i kris. Förtroendet för lärar- och skolledarprofessionerna har minskat samtidigt som den statliga kontrollen har skärpts kraftigt det senaste halvdecenniet. New

Inlämnad: 2016-03-09 Svarsdatum: 2016-03-16 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:945 av Linus Sköld (S) (pdf, 76 kB)

Skolledares arbetssituation

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2015/16:398 Skolledares arbetssituation av Linus Sköld (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I en forskningsöversikt Vetenskapsrådet gjort fastslås ledarskapets betydelse som centralt för skolans utveckling, förbättring, organisatoriska kapacitet och resultat. Efter lärarens arbete är

Inlämnad: 2016-02-10 Svarsdatum: 2016-03-01 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:398 av Linus Sköld (S) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolledares arbetssituation

Bedömning i skolan

Interpellation 2015/16:286 av Linus Sköld (S)

Interpellation 2015/16:286 Bedömning i skolan av Linus Sköld (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) En skola utan bedömning är helt omöjlig. Verktygen för lärares bedömning är många, vissa av dem reglerade i lag och förordning, andra mer upp till den enskilda skolan eller pedagogen att begagna. Bedömning

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:286 av Linus Sköld (S) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bedömning i skolan

Skolprofessionerna

Skriftlig fråga 2015/16:468 av Linus Sköld (S)

Fråga 2015/16:468 Skolprofessionerna av Linus Sköld (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Den svenska skolan är full av duktiga, engagerade och välutbildade proffs. Förskollärare, lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolledare – yrkeskategorierna i Skolsverige är många. De är proffs

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:468 av Linus Sköld (S) (pdf, 75 kB)

Översyn av sexualundervisningen i skolan

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) Översyn av sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att verka för en integrerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

En allmänbildande skola

Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) En allmänbildande skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en allmänbildande skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bildning innebär att kunna göra kunskaper och insikter


Utskottsberedning: 2015/16:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

En översyn av skolans styrning

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) En översyn av skolans styrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hur skolans styrning kan förändras för att göra den psykosociala arbetsmiljön, elevernas


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 70 kB)

Mobbning och normkritik

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) Mobbning och normkritik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa normkritiskt tänkande i lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet

Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ungdomsmottagningarna kan hållas tillgängliga för ungdomar i behov av dem också under


Utskottsberedning: 2016/17:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 71 kB)