Linda Ylivainio (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 349
Born 1975
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email linda.ylivainio[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2018-10-09 – 2019-10-31

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2018/19:KU1 15 december 2018 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Allmänpolitisk debatt 17 october 2018 Närings- och regionalpolitik

Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 4 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2620 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2620 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Det försämrade omvärldsläget oroar. På flera håll i


Utskottsberedning: 2018/19:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2620 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2620 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 89 kB)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2618 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2618 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Biståndet är ett centralt verktyg i arbetet för en rättvis


Utskottsberedning: 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2618 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2618 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Inlandsbanan

Motion 2018/19:2701 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2701 av Per Åsling m.fl. C Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i nära samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att se över Inlandsbanans framtida funktion med svensk normalstandard integrerat


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2701 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2701 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett permanent ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 75 kB)

Förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Förverkligande av Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska inleda diskussioner med berörda regioner och intressenter och skyndsamt hitta finansieringslösningar


Utskottsberedning: 2018/19:FiU6 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 88 kB)

Migration och mottagande

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. C Migration och mottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att EU tar ett gemensamt och solidariskt ansvar för flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17 2018/19:SfU18

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 100 kB)

Lagstadgad toleransnivå för rovdjursskadad ren

Motion 2018/19:2908 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2908 av Linda Ylivainio C Lagstadgad toleransnivå för rovdjursskadad ren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den lagstadgade toleransnivån för skador på ren orsakade av rovdjur och tillkännager detta för regeringen. Motivering I december


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2908 av Linda Ylivainio (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2908 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 71 kB)

Finsk-svenska gränsälvskommissionens betydelse

Motion 2018/19:2907 av Linda Ylivainio (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2907 av Linda Ylivainio C Finsk-svenska gränsälvskommissionens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av den finsk-svenska gränsälvskommissionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den tidigare så kallade


Utskottsberedning: 2018/19:MJU15

Motion 2018/19:2907 av Linda Ylivainio (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2907 av Linda Ylivainio (C) (pdf, 69 kB)

Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson båda C Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa licensjakt på säl och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 81 kB)