Lennart Axelsson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County
Title Vårdare.
Born 1952

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2000-09-20 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 2000-09-20 – 2002-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2017-06-16 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-12-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2004-10-28 – 2006-10-02
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 – 2014-11-01
  • 2016-03-16 –

 • Föräldrar

  Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
 • Utbildning

  Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
 • Anställningar

  Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.

Said and done

ensamarbete

Skriftlig fråga 2002/03:775 av Axelsson, Lennart (s)

den 8 april Fråga 2002/03:775 av Lennart Axelsson s till statsrådet Hans Karlsson om ensamarbete Inom den privata servicesektorn och särskilt inom detaljhandeln finns ett tydligt samband mellan ensamarbete och risken att utsättas får rån eller våldsbrott. En allt hårdare konkurrens har gjort att många butiksägare tvingas

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Rätt till ett språk

Motion 2002/03:Ub501 av Lennart Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub501 av Lennart Axelsson s Rätt till ett språk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till goda kunskaper i svenska språket. Motivering Vi svenskar kan se med stolthet på att svenska barn och ungdomar hävdar sig


Utskottsberedning: 2002/03:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Finansiering av högskole- och universitetsstudier på distans

Motion 2002/03:Ub441 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub441 av Lennart Axelsson m.fl. s Finansiering av högskole- och universitetsstudier på distans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en översyn vad gäller de statliga bidragens fördelning vid universitets-


Utskottsberedning: 2002/03:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Det lokala inflytandet

Motion 2002/03:Ub387 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub387 av Matilda Ernkrans m.fl. s Det lokala inflytandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera ett arbete för förenklade former för uppföljning, kontroll och styrning på lokal nivå inom förskola och skola.


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Grundutbildningen vid Örebro universitet

Motion 2002/03:Ub386 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub386 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Grundutbildningen vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av fortsatt utbyggnad av grundutbildningen vid Örebro universitet. Motivering Örebro universitet


Utskottsberedning: 2002/03:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Homo- och bisexualitet i lärarutbildningen

Motion 2002/03:Ub385 av Helena Zakariasén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub385 av Helena Zakariasén m.fl. s Homo- och bisexualitet i lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Högskoleverket och andra berörda verk och institutioner i uppdrag att kartlägga vilken bild av homo/bisexuella


Utskottsberedning: 2002/03:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Bergslagsdiagonalen

Motion 2002/03:T415 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T415 av Inger Lundberg m.fl. s Bergslagsdiagonalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ombyggnad av riksväg 50 mellan Fornaboda och Guldsmedshyttan samt vad i övrigt anförs i motionen om Bergslagsdiagonalen. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Järnvägar i Örebro län

Motion 2002/03:T408 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T408 av Lennart Axelsson m.fl. s Järnvägar i Örebro län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statliga verks möjligheter att medverka som medfinansiärer i EU-projekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Nya tjänster på Internet

Motion 2002/03:T380 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T380 av Inger Lundberg m.fl. s Nya tjänster på Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samhällets medverkan till nya tjänster på Internet. Motivering Det finns starka skäl för samhället att medverka till att tjänsteutbudet


Utskottsberedning: 2002/03:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Tågförbindelser till Degerfors

Motion 2002/03:T375 av Helena Zakariasén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T375 av Helena Zakariasén m.fl. s Tågförbindelser till Degerfors Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tågförbindelser från och till Degerfors. Motivering Som framgår av den regionalpolitiska proposition som riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag