Lennart Axelsson (SocDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County
Title Vårdare.
Born 1952

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2000-09-20 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2006-10-06 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Deputy member 2000-09-20 – 2002-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-02
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2017-06-16 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2012-12-31
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2004-10-28 – 2006-10-02
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 – 2014-11-01
  • 2016-03-16 –

 • Föräldrar

  Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.
 • Utbildning

  Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.
 • Anställningar

  Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.

Said and done

med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

Motion 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillräckligt antal, lätt igenkännliga lokaler för poströstning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:KU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Forskarskola i demokrati

Motion 2001/02:Ub366 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub366 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Forskarskola i demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning kring demokratifrågor samt att Örebro universitet får uppdraget att vara värduniversitet i en sådan forskarskola.


Utskottsberedning: 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Resurscentrum för idrott och hälsa

Motion 2001/02:Ub365 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub365 av Maud Björnemalm m.fl. s Resurscentrum för idrott och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av ett nationellt resurscentrum för området idrott och hälsa. Motivering I budgetpropositionen aviseras


Utskottsberedning: 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Fysisk aktivitet hos barn och ungdom

Motion 2001/02:Ub364 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub364 av Maud Björnemalm m.fl. s Fysisk aktivitet hos barn och ungdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket och Folkhälsoinstitutet i samverkan med Riksidrottsförbundet får i uppdrag att gemensamt utreda


Utskottsberedning: 2001/02:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Tillgången till Internet

Motion 2001/02:T340 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:T340 av Inger Lundberg m.fl. s Tillgången till Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prissättningen för höghastighetskommunikation via Internet. Motivering Regeringens IT-proposition har medverkat till att utbyggnaden


Utskottsberedning: 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Lokalisering av ny enhet för incidentrapportering inom IT-området till Karlskoga

Motion 2001/02:T242 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:T242 av Inger Lundberg m.fl. s Lokalisering av ny enhet för incidentrapportering inom IT-området till Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av en enhet för incidenthantering inom IT-området till Karlskoga.


Utskottsberedning: 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ungdomars tandskador

Motion 2001/02:So551 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:So551 av Inger Lundberg m.fl. s Ungdomars tandskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till ungdomar med stora tandskador. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till


Utskottsberedning: 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Landstingens tolktjänst

Motion 2001/02:So519 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:So519 av Maud Björnemalm m.fl. s Landstingens tolktjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statsbidrag för tolktjänst för döva, dövblinda m.fl. Motivering Landstingen har en skyldighet enl. 3 3 b HSL


Utskottsberedning: 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ideella skadestånds påverkan på socialbidrag

Motion 2001/02:So384 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:So384 av Lennart Axelsson m.fl. s Ideella skadestånds påverkan på socialbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ideella skadestånds påverkan på socialbidrag. Motivering En kvinna utsätts för misshandel och erhåller


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Folkhälsa och friluftsliv

Motion 2001/02:So307 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:So307 av Inger Lundberg m.fl. s Folkhälsa och friluftsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att folkhälsoaspekterna måste ges ökad tyngd i storstadsdelegationens arbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2001/02:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,